Mėnesio archyvas: liepos 2014

Prezidentės rugpjūtis

Rugpjūtis tradiciškai ramesnis mėnuo valdžios koridoriuose. Bet, kol visai netoli mūsų krenta numušti lėktuvai, gal ir ne laikas nutraukti ženklų skaitymą. Toliau bandysiu įžvelgti, kas laukia Prezidentės*, bendrais bruožais apibūdinsiu ateinančio mėnesio Jos stiprias ir silpnas puses.

Nuo rugpjūčio ~ 12 d. laukia šioks toks subjektyvumo pavojus – reikėtų labai stengtis nepervertinti savo galimybių, nepasikliauti sėkme. Per didelis optimizmas gali sukliudyti tinkamai įvertinti perspektyvą. Nors ir nelengva, bet reikėtų stengtis atsiriboti nuo impulsyvumo, padidinto emocionalumo – jausmingumas, jausminis įvykių vertinimas vėliau pasirodytų klaidingas. Būtina valdyti „apetitą“ – užgimę grandioziniai planai, dideli tikslai neduos ekspansijos, laikui bėgant, pasirodys nuostolingi. Apdairumo reikia su užsieniu susijusiuose reikaluose – įvairios sutartys, žodiniai susitarimai įvykę rugpjūčio 12 – 28 d. nebus sėkmingi ir tvarūs.

Yra dar vienas momentas, gal labiau susijęs su artimiausia Prezidentės aplinka ar Jos pačios asmeniniais išgyvenimais, mat nuo rugpjūčio ~ 16 d. Ji gali pristigti bendraminčių. Galbūt išsiskirs nuomonės, požiūris į kažką svarbaus, gal net esminiai Jos ir aplinkinių žmonių pasaulėžiūros skirtumai, nesutarimas dėl ateities vizijos, planų. Kita vertus, tai gali būti ir vidinių išgyvenimų laikas, lyg ir tikėjimo krizė, nes pvz.: gali nutikti kas nors, kas iš esmės vers iš naujo apmąstyti savo įsitikinimus. Jai gali atrodyti, jog kažkada buvo suklaidinta kokios nors idėjos, kadaise priimti sprendimai buvo neišmintingi. Bet kokiu atveju, rugpjūčio 16 – 30 d. bus svarbu apgalvoti ir suvokti, ko iš tiesų reikia, kuo tikėti, vietoj to, kad aklai sektum kuo nors, kas nepateisina lūkesčių, nepriartina prie tikslo.

Tai pakankamai reikšmingas, bet jokiu būdu ne slogus ir slegiantis laikotarpis. Visa, ką aukščiau išvardinau, vyks subtiliai, pustoniais. Nors svarbus, bet ne tragiškos įtampos tai laikas. Rugpjūtį ir toliau tęsiasi itin geras metas protiniam aktyvumui, intelektualinei veiklai. Geras jis ir naujų idėjų, originalių kelių paieškai, tačiau reikia turėti omeny, kad bet kokią šiuo metu šovusią naują mintį reiktų tikrinti – ar ne per optimistiška, ar neatrodo geriau, nei yra iš tiesų.

Sunkesnė pirma mėnesio pusė, reikės daugiau kantrybės. Ar aplinkybės klosis taip, kad, ko gero, bus sunku judėti į priekį – galbūt daug visokio plauko problemų, per kurias nelieka laiko planuotam darbui, o gal kažkoks pasipriešinimas, negalėjimas dėl objektyvių priežasčių normaliai dirbti. Iki rugpjūčio vidurio vis dar išlieka tas gal net nesąmoningas polinkis atsiriboti, išlaikyti didelį atstumą tarp savęs ir kitų, giluminis nenoras bendradarbiauti. Tai pakankamai negatyvi tendencija, nes, jai pasidavus, yra pavojus atstumti tuos žmones, kurie iki šiol rėmė ir palaikė. Kita vertus, dabar yra geras laikas blaiviai, objektyviai įvertinti, kurie santykiai išsisėmė nebepataisomai, veda į niekur, ir juos nutraukti.

Kalbant smulkiau, apie konkrečias dienas:

Liepos 31 – rugpjūčio 1 d. Nervingas laikas, gali būti nemalonių žinių. Apgaulės reikia saugotis, tikrinti informaciją. Vengti derybų, sutarčių.

Rugpjūčio 2 d. Nepaisant šiokios tokios įtampos, labai gera diena konstruktyviai, racionaliai, į prakticizmą nukreiptai protinei veiklai. Gera diena tartis, derėtis, planuoti, bendrauti su įtakingais žmonėmis. Vėlai vakare – saugotis apgaulės, jei būtų su kuo nors bendraujama.

Rugpjūčio 4 – 5 d. Nervingumas (ko gero, ypač nervins moterys). Labai svarbu ką nors sprendžiant nesivadovauti emocijomis. Didesnį dėmesį reiktų atkreipti į detales, smulkmenas. Geriau vengti viešo kalbėjimo.

Rugpjūčio 6 – 9 d. Jei liepa buvo palankesnė užkulisiniam darbui, tai nuo rugpjūčio 6 d. jau tinkamas laikas viešumui. Tačiau rugpjūčio 6 – 9 d. padidinto emocionalumo, gan konfliktinės, svarbu valdyti impulsyvumą, atidėti viešą kalbėjimą, nežadėti. Gali būti nemalonių žinių – nereikėtų reaguoti skubotai.

Rugpjūčio 10 – 11 d. Rugpjūčio 11 d. vakaras slogus ir pesimistiškas, tačiau tai trumpalaikė jausena, kurios nereikia sureikšminti. Rugpjūčio 10 – 11 d. palankios visuomeninei veiklai, bendravimui, planavimui, tačiau reikėtų susilaikyti nuo pažadų ir nuo noro pasielgti ekscentriškai, originaliai.

Rugpjūčio 12 – 13 d. Racionalumo, praktiškumo, puikių idėjų dienos. Galima planuoti, kalbėti viešai, vykti į komandiruotę. Geras laikas sutartims, konsultuotis, savireklamai, bendrauti su užsieniečiais, o taip pat, teisėtvarkos atstovais, spręsti teisinius reikalus. Galima pradėti ką nors naujo. Negalima žadėti, reikia atkreipti didesnį dėmesį į smulkmenas.

Rugpjūčio 14 – 15 d. Taip pat puikios savireklamai, kalbėti viešai, įtikinti kitus savo teisumu (ypač 14 d.). Rugpjūčio 15 d. (antroje dienos pusėje) didesnė apgaulės tikimybė. Rugpjūčio 14 – 15 d. aktyvesni bus piktaliežuviai.

Rugpjūčio 16 – 18 d. Geros dienos viešumui, viešam kalbėjimui, savireklamai, komandiruotei, bendrauti su užsieniečiais, teisininkais, įtakingais žmonėmis, tačiau reikia labai atsargiai žadėti ir nekurti grandiozinių planų, vengti pernelyg didelio optimizmo. Nors gal tokio ir nebus, nes rugpjūčio 17 d. didesnis nerimas, pesimizmas, gali būti nemalonių žinių. Gali neįvykti planuoti susitikimai.

Rugpjūčio 19 – 21 d. Valdingumo, lyderystės, jėgos laikas. Tikėtini konfliktai, galbūt net rimti pokyčiai, tačiau šiuo atveju nusileisti nereikia – jei bus koks puolimas, reiktų duoti aiškų ir nedviprasmišką atkirtį.

Rugpjūčio 22 – 23 d. Galima pasikliauti savo nuojauta, apmąstant tolesnę perspektyvą, kuriant ateities planus. Šiomis dienomis tikėtinos staigmenos, tačiau jos neturėtų išvesti iš pusiausvyros.

Rugpjūčio 24 – 27 d. Pesimistinis, depresyvus laikas. Reiktų stengtis neplanuoti nieko svarbaus. Nekalbėti viešai, atidėti svarbius susitikimus, nespręsti svarbių reikalų. Gali būti tam tikrų nuostolių ar konfliktų su įtakingais asmenimis. Šitomis dienomis patartina stiprinti sveikatą.

Rugpjūčio 28 – 31 d. Rugpjūčio 30 d. didesnė apgaulės tikimybė arba piktaliežuvių suaktyvėjimas, tačiau iš esmės rugpjūčio 30 – 31 d. puikios savireklamai, bendrauti su publika, populiarumo didinimui.

 

 

*Neseniai viename dienraštyje perskaičiau žurnalistinę nesąmonę: „Prezidentės asmeninio horoskopo nėra.“ Net nežinau, ką ir bepridurt. Nejau aiškinti, jog jei jau žmogus gimė, tai ir horoskopą jis turi. Jei gimimas buvo, tai yra ir horoskopas. Kitas dalykas, jog ne visi žino, o kada gi gimė, kiek buvo valandų ir kiek minučių. Profesionaliam astrologui tokiu atveju yra du keliai – ieškoti pažinčių, kad kas tą laiką pasakytų, arba tirti empiriniu būdu, rektifikuoti. Viešo asmens, kuris jau penkerius metus yra valdžioje, gimimo laiko rektifikacija nėra jau tokia sudėtinga, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

 

 

© 2013 – 2014 U. M. Lizdeikaitė