Mėnesio archyvas: rugsėjo 2015

Rugsėjo užtemimai

Rugsėjo 13 d. laukia dalinis Saulės užtemimas. Užtemimo maksimumas bus 09:52 val., tačiau jo nematysime, Mėnulio šešėlis šį kartą mūsų šalies nekliudys. Užtemimas bus matomas Antarktidoje, pietinėse Afrikos valstybėse, Madagaskare. Rugsėjo 28 d. – visiškas Mėnulio užtemimas. Galėsime stebėti, jei nebus apsiniaukę, maksimumas 05:47 val. Jis bus matomas ne tik Europoje, bet ir dalyje Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje.

Politinėje astrologijoje užtemimai, nors toli gražu ne vieninteliai prognozės šaltiniai, visada svarbūs. Lyg atskaitos taškas, kertinis momentas, kuriame užkoduotos pagrindinės artimiausią pusmetį aktualios būsiančios problemos. Žmogaus gimimo brėžinyje būna įvairiai – jei užtemimas pakliūna į svarbius brėžinio sektorius, jei jungiasi su šviesuliais ar vyksta tame pačiame Zodiako ženkle, kuriame yra Saulė, tai, be abejo, gyvenime bus reikšmingų, tačiau nebūtinai negatyvių, pokyčių. Valstybių brėžiniai nagrinėjami panašiai, tačiau traktuojami visada į blogą pusę. Jei atskiras žmogus savo laisva valia gyvenimą gali kreipti ir dievop, ir velniop, tai žmonių sambūris (minia, kolektyvinis vienetas – valstybė) tos laisvos valios neturi, yra labiau veikiamas fatumo.

Politinė (mundaninė) astrologija yra sudėtinga sritis. Mažai tyrinėta arba, tiksliau, dėl pačių astrologų uždarumo, jų dažnai atsiskyrėliško charakterio, daug atradimų nusinešta į kapus. Kita vertus, net ir įsitikinus, kad tos ar kitos valstybės esamas brėžinys iš tiesų veikia ir matant neabejotinai svarbų ir kažką reiškiantį ženklą, neretai prie paties įvykio tik priartėji, prognozė būna apytikslė. Gerai, jei viskas daugmaž aišku – pvz.: praėjusių metų spalio 24 d. vyko Saulės užtemimas, kuris buvo matomas (vadinasi, ir aktualus) Šiaurės Amerikoje bei Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Vadovėlinis tai buvo atvejis. Saulė, Mėnulis, Venera jungėsi Skorpiono ženkle, pirmame jo laipsnyje, ir tai turėjo iššaukti smurto prieš visuomenę proveržį, taip pat smarkiai paliesti klausimus, susijusius su finansais (apie tai šitame tinklalapyje plačiau rašyta prieš užtemimą). Nereikėjo ilgai laukti: ramioje ir taikioje Kanadoje tą patį spalį įvyko du teroristiniai išpuoliai, o Rusijos Tolimieji (ir ne tik) Rytai dar tebeverkia dėl pražūtingų jiems naftos kainų.

O štai š.m. kovo 20 d. Saulės užtemimas man buvo sudėtingesnis. Nors klaidos nebuvo. Jis turėjo būti reikšmingas Europai – ir Sąjungai, ir atskiroms šalims. Bet kad ir 2014 m. pabaigoje, nagrinėjant brėžinį ir matant, jog didžiausias pavojus kyla Europos Sąjungos santykiams su kaimynais, jos sienoms, man užteko smegenų nesusieti to pavojaus su grėsme iš Rusijos, vis dėlto numatyti, kad tai bus būtent plūstančių emigrantų bėda, jų buvo per mažai. Pagal Raphaelį* tas užtemimas turėjo kelti antivyriausybines nuotaikas, kurstyti maištauti. Žvelgiant šiek tiek giliau, ne visai pažodžiui, tai jau girdime, kad iškilo pavojus Šengeno zonai. Be to, turbūt nerasite abejingų pabėgėliams – vieni kupini atjautos ir noro padėti, kiti nusiteikę priešiškai.

Rugsėjo 13 d. Saulės užtemimo Mergelės ženkle nematysime, vadinasi, jis lyg ir neturėtų būti aktualus. Vis dėlto Lietuvos gimimo brėžinyje yra ženklų, rodančių, jog apytiksliai nuo rugsėjo 13 d. vėl gali paaštrėti kariniai klausimai. Ne, tragedijos neįžvelgiu. Praėjusį kartą, kai buvo panaši astrologinė situacija, rusai numušė lėktuvą Ukrainoje ir pas mus sustiprėjo karo grėsmės nuotaikos. Vėl pasirodžius ženklams, pagavome rusų šnipą. Dabartinė situacija gali prasidėti ir baigtis karinėmis pratybomis, tačiau yra ir provokacijų tikimybė, o taip pat problemų dėl pvz.: tranzito, prekybos ryšių, grėsmė.

Be to, užtemimas (t.y. jaunatis) jungiasi su Mėnuliu Lietuvos gimimo brėžinyje ir sudaro opozicijos aspektą su Saule. Valdžios veiksmai gali iššaukti stiprų žmonių nepasitenkinimą. Gali kažkoks garsus žmogus mirti.

Keistai šitą užtemimą aiškina Viljamas Lilly, o taip pat ir Raphaelis: „Dailininkų, poetų ir tų, kurie gyvena iš savo sąmojo laukia didelės bėdos, nelaimės, galbūt net įkalinimas.“ Taip pat pagal senuosius astrologus jis yra susijęs su gamtos stichijomis – žemės drebėjimais ir stipriomis audromis jūroje.

LE2015-09-28T

Rugsėjo 28 d. Mėnulio užtemimas Avino ženkle bus matomas. Tačiau, atvirkščiai nei ką tik buvęs Saulės, šis Lietuvos gimimo brėžinyje nėra toks ryškus, nekliudo jokių svarbių taškų. Pavojaus varpai skamba Europos Sąjungai – vėl, kaip ir kovo 20 d., ten matosi problemos dėl sienų, užsienio politikos, dėl pokyčių tarptautiniuose santykiuose. Taip pat reikėtų išskirti valstybes, kurios, pagal tradiciją, laikomos „po Avino ženklu“: Daniją, Angliją, Prancūziją (Marselis), Vokietiją, Italiją (Paduja), Lenkiją (Krokuva), Švediją. Po Avino ženklu taip pat yra Sirija ir Palestina.

Viljamas Lilly nuožmiai griaudėja: „…ir karštinės bus dažnos, ir daug namų sudegs, miškai bus naikinami, kertami ar padegami, orai bus sausi, privis daug vikšrų ir kenkėjų“ Taip pat gąsdina, jog užtemimas, kurio valdanti planeta yra Marsas (Avino ženklas), būtinai reiškia smurto, žiaurumo protrūkį. Turint omeny, kad Mėnulis užtems ir didžiojoje Afrikos dalyje, Artimuosiuose Rytuose bei Pietų Amerikoje, tokia prognozė nei stebina, nei ką naujo ar vertingo pasako.

Rusijai šitas užtemimas reikšmingas, tiksliau tik sustiprina tą, apie ką anksčiau kalbėjome ir iš kitų ženklų matėme – prastės bendra tautos gerovė. Taip pat šis laikas gali žymėti realaus pasitikėjimo Vladimiru Putinu smukimo pradžią. T.y. iki šiol kolektyvinis vienetas – rusų tauta – nepaisant sankcijų, smukusio rublio kurso, deginamų sūrių ir t.t., dar juo pasitikėjo, tačiau kantrybės riba eina į pabaigą.

 

*Apie tai anglų astrologo Robert Thomas Cross (1850 – 1923 m., slapyvardis „Raphael“) knygoje „Raphael`s mundane astrology or the effects of the planets and signs upon the nations and countries of the world“.

 

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė