Mėnesio archyvas: gruodžio 2015

Apie astrologinius MRU teisininkų ieškojimus

Sunku vienu sakiniu apsakyti tą nuostabą ir ją lydinčią emocijų amplitudę, kuri mane pribloškė (trenkė lyg žaibas), kai visiškai atsitiktinai ir netikėtai aptikau, jog Mykolo Romerio universitete studentai atlieka astrologinius tyrimus. Ir ne bet kokie studentai, ne kokie ten psichologai ar sociologai, o teisininkai – būsimieji teisėjai, gal net būsimieji prokurorai ir taip toliau. Štai jau beveik dešimt metų Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros studentų darbų „garbės lentoje“ puikuojasi tokie sutrikusios minties šedevrai kaip „Zodiako ženklai ir smurtiniai nusikaltimai“ , kurį man nenumaldomai norisi aptarti plačiau. Jei tai būtų tik pačių studentų improvizacija, tai, be abejo, ji nebūtų verta dėmesio. Bet darbas dėstytojų pripažintas vienu iš geriausių 2006 – aisiais atliktų kriminologinių tyrimų, universitetas iki šiol didžiuojasi.

Akivaizdu, jog tirti galima bet ką. Blogas tas studentas, kuris nesmalsus ir bloga ta mokymo sistema, kuri riboja, varžo, gniaužia smalsumą, įveda kokias nors draudžiamas temas. Nežinau, ar šiandien Lietuvoje teisės studentai dėl, ko gero, nemenko tiesioginių studijų krūvio, pajėgūs įveikti ir astrologijos pradžiamokslį, tačiau, bet kokiu atveju, jokio studentų nusikaltimo nėra, maža to, jie šaunuoliai, kad bandė ieškoti be išankstinio nusistatymo, mėgino patys įsitikinti – veikia ta astrologija ar yra tik iš piršto laužtas, atgyvenęs prietaras. Šiaip jau, nuo to kadaise pradėjo ir bene visi profesionalūs astrologai. Bėda yra tik dėl mokymo įstaigos, kurioje studentams ne tik kad nebuvo paaiškinta, kur jų klaida, kodėl tyrimas vertas tik šnobelio, o ne nobelio, bet dar ir džiaugiamasi tokiais darbais.

Žvelgiant astrologo akimis, pasirinkta tema tyrimui yra pakankamai sudėtinga, įkandama tik pažengusiems, o ne pradedantiems astrologijos studentams. Kas yra pagrindinis žmogaus polinkio į smurtinius nusikaltimus indikatorius jo gimimo brėžinyje ir ar jis yra vienas, ar jų keletas, o gal keliolika? Apskritai kas lemia žmogaus polinkį nusikalsti? Jo pakrikusi psichika, piktą nešanti valia, vaikystėje patirtos skriaudos, priklausomybės ligos, o gal tai dėl sielos prigimties (tamsi ji ar šviesi)? Tačiau septyni MRU studentai, regis, nekvaršino galvos tokiais ir panašiais klausimais, o tiesiog pasiryžo žūtbūt patikrinti, ar nusikaltėlių Zodiako ženklas (t.y. Saulės ženklas gimimo metu) turi įtakos smurtiniams nusikaltimams.

Mitas, neva Zodiako ženklu prasideda ir baigiasi astrologija, astrologijos susiaurinimas, suprimityvinimas iki vieno vienintelio Saulės ženklo, yra toks paplitęs ir taip apsėdęs masių sąmonę, kad astrologams nieko kito nelieka, tik vėl ir vėl, lyg prisukamiems žaislams, kartoti, jog tai netiesa. Šitas mitas, ko gero, yra vienas labiausiai diskredituojančių astrologiją. Ką ten teisininkai, juk net mokslo „pažibos“ (turiu omeny liūdnai pagarsėjusį Richardą Dawkinsą) dažnai nesiteikia pakapstyti giliau, apsiriboja tuo, ką skaitė bulvariniuose laikraščiuose ir interneto portaluosе.

Tai kas yra tas Zodiako ženklas? Ką astrologas gali pasakyti, žinodamas tik Zodiako ženklą, tą ekliptikos atkarpą, per kurią keliavo Saulė žmogaus gimimo metu? Maždaug visi astrologai sutaria, kad Saulė simbolizuoja pačius bendriausius charakterio bruožus, ego. Saulė gimimo brėžinyje yra pirmas ir ryškiausias jūsų nuomonės apie save, savivertės, jūsų tapatybės jausmo rodiklis. Pagal Saulės simbolį galima nusakyti svarbiausius jūsų elgsenos bruožus – kaip jūs elgiatės, kaip jūs reaguojate, išreiškiate save, savo asmenybę. Bet štai čia ir stop. Reikalas tas, kad asmenybė ir asmenybės raiška – nėra vienas ir tas pats. Saulės – arba, pagal MRU studentus, Zodiako – ženklas labiau byloja apie žmogaus veidą, labai dažnai kaukę, kurią užsidedame, po kuria slepiamės, ir nebūtinai rodo tikrąjį „aš“.

Jei kas nežino (o MRU studentai tikrai nežinojo), tai egzistuoja ne tik 12 Zodiako ženklų, bet ir 12 namų. Arba būstų – net nežinau, kaip gražiau šis astrologinis terminas skamba, kol kas dar neturime jų lietuviškai tiksliai nustatytų. Namų (arba būstų) ribos, taip vadinamos namų viršūnės (iš lot. k. „cuspis“), skiria brėžinio sektorius, pradedant nuo kylančio Zodiako ženklo laipsnio horizonte, rytų taške, jūsų gimimo metu. Tie sektoriai simbolizuoja gyvenimo sferas, kuriose šviesuliai (planetos) ir ženklai apsireiškia.

Kai astrologas lyg paskutinis beprotis vis tikslina jūsų gimimo laiką – ketvirtą valandą dvidešimt aštuonios minutės ar ketvirtą valandą trisdešimt dvi minutės – tai, žinokite, stogas jam greičiausiai vis dėlto nenuvažiavo. Astrologams būtinas tikslus gimimo laikas. Taip pat ilguma ir platuma tos vietos, kurioje žmogus išvydo pasaulį. Be tikslios datos, laiko ir vietos neįmanoma nustatyti, kur yra namų viršūnės ir į kokius namus patenka šviesuliai.

Jeigu norime suvokti, išlukštenti žmogaus asmenybę, Saulės mums neužteks. Ne mažiau svarbi detalė yra Ascendentas – kylantis Zodiako ženklas (arba kitaip, pirmojo namo viršūnė) gimimo metu. Taip pat mums reikia žinoti, kokiame name ir kokiame Zodiako ženkle yra Ascendento almutenas (ženklą valdantis šviesulys). O taip pat – kokiame name yra Saulė. O po to – kokius aspektus Saulė ir Ascendentas sudaro su kitais šviesuliais, t.y. kokie jų „santykiai“ su kitomis planetomis. Štai, matote – tai tik pati pradžia, o jums jau neįdomu skaityti.

Būna, jog Saulės ir Ascendento Zodiako ženklai sutampa – tokiu atveju, kalbame apie „tipišką“ Skorpioną ar Aviną. Būna, kad ženklai skiriasi, pvz.: Avino ženkle yra tik Saulė, o visa kita kažkur kitur – tuomet paprastai žmogus sako, kad „nesąmonė visi tie horoskopai, man niekas netinka“.

Be abejo, Zodiako ženklas, kuriame yra Saulė, mus gali informuoti ne tik apie bendriausius charakterio bruožus, bet ir apie tokias nusikalstamumui aktualias savybes, kaip sugebėjimą arba nesugebėjimą vadovauti, dominuoti, apie egoizmo, egocentrizmo apraiškų dažnį, pasakyti, ar esate išdidus, ar stipri jūsų valia, taip pat šį bei tą apie jūsų tėvą, vyrą (jei esate moteris), santykius su autoritetingais asmenimis bei jūsų pačių esamą/būsimą autoritetą, tačiau tik tuo atveju, jei, kaip ir sakiau, žinosime, į kurį namą papuola Saulė ir koks jos santykis su kitais šviesuliais.

Didžiausia MRU studentų klaida buvo ta, kad jie nesuprato (jiems nebuvo paaiškinta), jog, vaizdžiai tariant, astrologija yra kalba, kalbos sistema. Išmokę svetimos kalbos tik jungtukus ir veiksmažodžio bendratį, sakinio prasmės vis tiek nesuprasite. Taip ir su astrologija – vien tik iš bendro konteksto ištrauktas Saulės ženklas (arba tradiciškai „Zodiako ženklas“) niekaip neatspindi nusikaltėlio psichikos, priklausomybių, vaikystės, sielos ir taip toliau. Tiesa, MRU studentai kreipėsi į astrologą Vytautą Kaškelį, kuris jiems trumpai ir puikiai paaiškino, kodėl jų pasirinkta tema turi trūkumų ir net pabandė pakoreguoti pačią temą, užvesti studentus ant teisingesnio kelio. Tačiau, regis, neatsargiai pavartoti terminai galutinai supainiojo visiškai astrologijos neragavusius žmones. Iš tos nevilties ir pasimetimo, jie net nesugebėjo jų teisingai užrašyti.

Tiesą sakant, pasaulyje panašūs, bet profesionalūs tyrimai jau daryti ir jų rezultatai teigiami – iš jų aišku, kad gimimo brėžinyje galima pamatyti, ar žmogus linkęs į smurtinius nusikaltimus. Tačiau Lietuvoje astrologinių tyrimų sritis kol kas lyg nearti dirvonai. Jei MRU teisininkai nuspręstų nesustoti ir tęsti astrologinius ieškojimus kriminalistikoje (ko jiems ir linkiu), tai, ko gero, iš pradžių turėtų surinkti duomenų bazę, kurioje būtų tikslūs nusikaltėlių gimimo duomenys – ne tik metai, mėnuo, diena, bet taip pat vieta ir laikas. Vėliau rūšiuoti ir grupuoti nusikaltimus. Ką reiškia mistiniai „smurtiniai nusikaltimai“? Ką padarė? Užmušė gindamasis, afekto būsenoje nudobė neištikimą žmoną ir jos meilužį, nužudė vieną kartą ar kelis? Kaip žudė? Visa tai labai svarbu. Vagies ir žudiko maniako gimimo brėžiniai skirsis. O jau po to teisininkų lauktų juodas astrologinis darbas. Reikėtų ieškoti aspektų tarp planetų – iš pradžių, pagrindinių įtampos (0̊, 90̊,180̊) – ir į kokius būstus tos planetos patenka, kruopščiai ištirti būstus, vėliau, ieškoti planetų jungties su „piktomis“ žvaigždėmis ir vidurio taškų. Ankstesniuose tyrimuose pastebėta, kad Saulės padėtis brėžinyje ir aspektai su kitais šviesuliais žmogaus polinkiui smurtauti apskritai neturi jokios reikšmės. Kur kas svarbesnis buvo Mėnulis (jausmai), o taip pat Marsas (valia, agresyvumas). Net Veneros aspektai, kaip paaiškėjo, svarbesni už Saulę. Be tо, žinoma, kad vienas ženklas niekada nebus nuosprendis. Tik išvydus pilną reikalingų ženklų rinkinį galima tvirtai pasakyti, kad štai šitas žmogus tikrai yra pavojingas.

 

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė

Astrologinė prognozė 2016 metams

– Nesu toks beprotis, kad Šiais Laikais ką nors manyčiau arba nemanyčiau. Bet kad jau čia likai, tai nedelsdamas eik į Pasiuntinybę arba neik, ir ten užsiregistruok arba neužsiregistruok, nes jei užsiregistruosi arba neužsiregistruosi, gali didelių nemalonumų sulaukti arba nesulaukti.

Jau senokai laikraščiai rėksmingu balsu skelbė būsiant karą, bet kas ten ką gali žinoti, nes vienas sako, kad vienaip, kitas – kad kitaip, gal išeis tik šnipštas, gal neišeis, mušasi, nesimuša, ir nieko tikro, Pilka, Gūdu, kaip laukuose lietui pliaupiant.

(Witold Gombrowicz „Transatlantas“, Vilnius, Baltos lankos, 2009)

Ir kai jau atrodė, kad tokia atmosfera, kokia laikėsi prieš prasidedant Antrajam Pasauliniam, kai Witoldas Gombrowiczius plaukė iš Lenkijos į Argentiną, niekada nebepasikartos, driokstelėjo 2013 – ieji ir štai jums prašom. 2014, 2015 – ieji jau baigiasi, ant nosies 2016 – ieji ir kuo toliau, tuo mažiau žmogus jautiesi saugus, nerimas kamuoja ne tik pavienius jautresnius individus, o jau kolektyviai. Net apie baimę žmonės šneka.

Tvyranti įtampa nesisklaidys ir 2016 – aisiais. Brėžčiau raudoną liniją ties 2020 – 2021 metais. Mano manymu, tai bus be galo svarbūs metai. Visai gali būti, kad vėliau istorikai dalins pasaulį iki ir po 2020 – ųjų. Bet apie viską tvarkingai ir iš eilės.

Jei kas primiršo, tai 2012 – aisiais prasidėjo toks labai retas ir reikšmingas astrologinis įvykis – Plutonas ir Uranas sudarė kvadratūros (90̊) aspektą. Nuo 2012 iki 2015 metų tą negatyvų, įtampos aspektą tiksliai sudarė septynis kartus. Tokio dalyko, kad taip imtų ir net septynis kartus driokstelėtų, nėra buvę nuo 1496 metų. Paskutinį kartą Urano ir Plutono kvadratūra vyko 1931 – 1934 metais, tuomet tų tikslių kvadratūrų būta tik penkių.

Jupiterio, Saturno, Urano, Neptūno ir Plutono ciklai vadinami kolektyvinės žmonijos pasąmonės, civilizaciniais ciklais – jų įtampos ar harmonijos fazės visada sutampa su reikšmingais istoriniais pokyčiais. Be abejo, tai nereiškia, kad ciklai, kad pačios planetos veikia Žemės gyvenimą. Planetų ciklai, ko gero, yra tik ženklai galingo vyksmo, kurio mechanizmas, nepaisant daugybės hipotezių, mums nežinomas. Kadangi tų ciklų tikslios fazės – retas reiškinys, tai astrologai prognozuodami nepaiso itin tikslių datų, pratęsia fazės veiksnumo laiką. Štai pvz.: jei tiksli Urano ir Plutono kvadratūra buvo 2012 birželį – 2015 kovą, tai drąsiai galima brėžti penkis metus prieš ir penkis (o gal ir visus dešimt) po. T.y. noriu pasakyti, kad gyvename ir dar gyvensime radikalių pokyčių, revoliucijų kolektyvinėje pasąmonėje laikais, kai saugumo jausmas yra didžiausia prabanga, kai buvusi realybė, septintame dešimtmetyje nusistovėjusi pasaulio politinė tvarka, pamažu, bet nenumaldomai byra, kartu su savimi nusinešdama buvusį (stipresnį ar silpnesnį) stabilumo jausmą, nes visiškai aišku, kad to, kas buvo, jau nebus, o naujo dar nieko nesukurta. Mūsų Tėvynės gimimo brėžinyje šitas ženklas, šita kvadratūra, nors ir nekliudo itin svarbių taškų, tačiau išsidėsto taip, kad ilgai nenagrinėjus aišku – žlunga mūsų iliuzijos dėl šalies kaimynų ir dėl to priversti keistis iš esmės, prisitaikyti prie naujų sąlygų, valstybės tarnautojai, policija, kariuomenė. Kadangi pokytis užtruks dar bent penkerius metus (o gal ir daugiau), nemanau, kad šiandien mūsų iliuzijos žlugimas jau išgyventas iki galo, kad jau visiškai blaiviai ir iki galo suprantame, kad mus supa (iš visų pusių).

Dar bent dvi, ne tokios globalios, bet nemažiau mums svarbios temos, kurias išryškina minėtas ženklas, yra… švietimo problemos ir psichikos sutrikimai. Iliuzijos, kad psichikos ligos pasigydys kaip nors savaime ir galbūt net nesergame jomis labiau nei kiti, o švietimo sistema tokia, kad gali dar ilgus amžius gyvuoti ir nieko čia keisti nereikia, – ateinantį penkmetį (o gal ir ilgiau) byra ir byrės lyg kortų namelis.

Tačiau apie laikmetį niekuomet nesprendžiame iš vieno ženklo. Astrologinė prognozė yra tirštos ženklų mozaikos nagrinėjimas. Todėl, jei matome, kad paskutinė Urano ir Plutono kvadratūra buvo 1931 – 1934 metais, tai nenorime pasakyti, kad laikas dabar identiškas. Bendra atmosfera gal ir panaši, bet ji skiriasi, o kuo skiriasi, regime nagrinėdami kitus ženklus.

Kitais metais, ko gero, vėl nebus išvengta tarptautinio ekonominio nuosmukio šmėklos. Ar dar pamenate, kas dėjosi šių metų pavasarį ir vasarą Graikijoje bei Kinijoje? Tai va, nuo 2016 m. kovo iki liepos pradžios vėl tie patys požymiai. Jie, tie požymiai, netvirtina, kad problemos vėl kils Graikijoje ir Kinijoje, o tik nurodo, kad yra didelė ekonominio nuosmukio tikimybė. Šitas laikotarpis – 2015 m. vasara ir 2016 m. pavasaris – lyg verčia grįžti į realybę, nusileisti iš padebesų, akis į akį susidurti su problemomis, kurių nesinori matyti. Įtakingi politikai ateinantį pavasarį ir vėl susidurs su būtinybe pasirinkti – paviršutiniškai užglaistyti problemas, nudažyti pelijančias sienas ryškia spalva ar imtis radikalių, nors ir skausmingų, reformų. Iš dalies, ateinantis pavasaris lems 2020 – uosius metus. Jeigu dabar būtinų sprendimų laikas vėl bus atidėtas, tai 2020 – 2021 metais problemos smogs galinga jėga, privers pabusti iš gražaus sapno. Jeigu rimtos reformos bus pradėtos 2016 – aisiais, tai 2020 – aisiais galima tikėtis, kad prasidėjusi nauja aušra, naujas istorinis posūkis, nauja vizija ves teigiama linkme.

Lietuvos gimimo brėžinyje šie požymiai, nors ir nėra užaštrinti, bet vis dėlto sufleruoja, kad mums svarbiems projektams, siekiams, tikslams galime pritrūkti pinigų ar negauti visų žadėtų ir planuotų. Arba staiga nemaloniai nustebti, jog tas, kas anksčiau buvo taip optimistiškai planuota, dabar jau nebeatrodo žaviai. Žodžiu, kitais metais galima tikėtis tam tikro vilčių neišsipildymo valstybės finansų sferoje, nepaisant to, kad sausis ir vasario pradžia tokia palanki, kad panašios prognozės atrodys neįmanomas dalykas. 2016 m. turėsime progą pasukti reikalus sau palankia linkme, kažką sėkmingai išspręsti finansų ir prekybos srityje, bet ji truks labai trumpai – tai bus liepos pabaiga, rugpjūčio pradžia.

O štai panašaus kalibro politinių skandalų Lietuvoje, kokių būta šį lapkritį, galima tikėtis 2016 m. vasarį ir kovą. Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje taip pat, ko gero, gali būti linksma. Nuo gegužės rinkiminės kampanijos vėliava nusidažys kraštutinės dešinės idėjų spalva: tuo nenoriu pasakyti, kad į valdžią būtinai ateis kraštutiniai dešinieji, kalbu tik apie kampaniją gaubiančią nuotaiką.

Visi kiti metai pasaulyje taip pat pažymėti dar vieno reikšmingo ir iš pirmo žvilgsnio nieko labai gero nežadančio ženklo – Saturno ir Neptūno kvadratūros. Prasidėjo ji rusų antskrydžiais Sirijoje, vėliau buvo Prancūzijos tragedija. Nors anksčiau nagrinėdami šitą kvadratūrą labiau koncentravomės į valstybių politikos klausimus, sakėme, kad ji visuomet ryškiai paliečia Rusiją – arba karinis sujudimas arba ekonominė krizė (tiesą sakant, ir V. Putinas iškilo SA-NE kvadratūros metu, ir J. Stalinas tapo vienvaldžiu diktatoriumi) – tačiau ji daugiau ar mažiau veikia visus žmones, tai ne vien atskirų valstybių politinio gyvenimo reikalas. Kolektyvinei pasąmonei šis ženklas žymi neišsipildžiusių vilčių ir pesimizmo laikotarpį. Tai taip pat yra žmonijos kolektyvinių dvasinių ieškojimų lūžio metas – vieniems jis reikš visišką nusivylimą išpažinta religija, kitiems, atvirkščiai, stiprų, dogmatišką įtikėjimą kažkuo ir norą apginti tą, kuo tiki (radikalų-sektantų siautėjimas). Ir toliau stiprės iš vienos pusės – noras statyti geležines uždangas (Šengeno zonai skambina varpai), iš kitos – penktoji kolona.

Teoriškai, nagrinėjant Saturno ir Neptūno ciklą, kyla minčių, kad islamo fanatizmo ir komunizmo šaknys tam tikra prasme turėtų būti bendros, kad šie reiškiniai, kad ir netiesiogiai, bet savo esme yra susiję.

Apskritai chaotiškas laikas ir tas kitais metais labai jausis. Stebint, kas dedasi, nereikėtų daryti skubotų išvadų – nors dabar lyg ir labai aišku, kas kankinys, o kas skriaudėjas, kas su kuo ir už ką kariauja, bet reikalas tas, kad SA-NE kvadratūros metu tai, kuo iš pirmo žvilgsnio neabejojama, vėliau pasirodo visiškai kitoje šviesoje (who killed JFK?).

Turiu jus „nustebinti“ dėl terorizmo pavojaus – jis nemažės. Kalbant rimčiau, 2016 m lapkritį ir gruodį, po pavojingo rugpjūčio – rugsėjo (vėliau dar padėtis kartosis 2017 m. kovą – balandį ir liepą – rugpjūtį), gali susidaryti tokia situacija, kad politikai pasaulyje suvoks, jog „kažką reikia daryti ir skubiai“. Gali būti stiprinamos pajėgos kovai su priešu, įvykti kažkas, su kuo jau nebeįmanoma susitaikyti, kas privers imtis radikalių veiksmų. Kita vertus, tai gali būti ir tam tikro ekonominio nestabilumo tęsinys (paskutinį kartą panaši situacija buvo 1998 metais ir išvirto į Rusijos ekonominę krizę).

2016 – 2021 metai, ko gero, žymės dar vieną reikšmingą istorinį momentą, kurio nevalia nepaminėti. Kalbu apie ilgą, maždaug 172 metus trunkantį, Urano ir Neptūno ciklą. Tai yra ideologinių, religinių, mokslinių revoliucijų ciklas. Štai ~ 1820 m. prasidėjęs buvo vadinamas „Industrine revoliucija“, o esamasis, kurio pradžia 1988 – 1999 m., – „Technologijų revoliucija“. 2016 – 2021 m. laukia pirmoji šio ciklo įtampos fazė – pusė kvadrato (45̊).

Ciklas prasideda naujo kūrimu. Savotišku sprogimu, kai užgimsta ilgai brandintos idėjos, kai trykšta kūryba, kai visa tai veržiasi į dienos šviesą, veržiasi gyventi, atsirasti ir plisti šitame pasaulyje, tampa prieinama visiems, ne tik siauram vartotojų ratui, nes tai yra svarbiausia tą akimirką. Bet štai ateina momentas, kai džiaugsmą, dėl nepaliaujamai ir galinga jėga srūvančios kūrybos, keičia būtinybė laikinai sustoti ir apmąstyti tą naują gimtį. Kokios pasekmės mūsų laukia, ar kuriame išmintingai? Ta būtinybė šiaip jau turėtų kilti ne tuščioje vietoje. Taip gali įvykti dėl naujo, bet abejotino išradimo ar seno ir abejotino išradimo masinio tiražavimo, o gal dėl netikėto, bet realaus ir skausmingo susidūrimo su akivaizdžia tiesa, kad, technologijoms sparčiai tobulėjant, žmonija nė kiek nepasikeitė, liko tamsi ir primityvi.

 

 

 

 

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė