Mėnesio archyvas: kovo 2014

Kada gimsta valstybė?

Būtina sąlyga astrologinei prognozei – tikslus žmogaus, valstybės gimimo laikas ir vieta. Jei duomenys klaidingi, tai klaidinga ir prognozė. Su žmonėmis paprasčiau – reikia tik geros mamų atminties ir dar šiokio tokio, astrologo techninių įgūdžių reikalaujančio, patikslinimo. O štai valstybės gimimo laikas – daug sudėtingesnis klausimas.

Dar visai neseniai, maždaug iki XVI – XIX a., dėl visiems suprantamų priežasčių, nebuvo jokio reikalo braižyti valstybės gimimo brėžinį. Karą, marą ar sausrą astrologai prognozuodavo pagal tam tikrai vietovei sudarytus lunacijų, ingresijų brėžinius, kometas bei kitais tradiciniais metodais. Tačiau daugiausia dėmesio buvo skiriama Valdovo (karaliaus, kunigaikščio, imperatoriaus bei kt. lyderio) horoskopui. Manyta, jog karalius pats savimi įkūnija karalystę, kad jis ir yra karalystė, todėl atidžiausiai nagrinėti jo gimimo bei karūnacijos brėžiniai.

Mundaninės astrologijos politinės teorijos pagrindas yra požiūris į politinį vienetą – miestą, valstybę, kunigaikštystę, imperiją – kaip į vientisą organizmą, analogiją žmogaus kūnui. Kūno dalys ir organai susiję, priklauso vienas nuo kito. Jei pažeidžiama kuri nors dalis – serga visas organizmas. Šitas, neginčijamas tarp astrologų, postulatas plačiau pasklido Renesanso laikais (Nikolas Makiavelis), net šmėkštelėjo V. Šekspyro „Hamlete“. Juo tvirtai tikėjo, šiaip jau žalio supratimo apie astrologiją neturėjęs, švietėjas Žanas Žakas Ruso. Dar ir šiandien kartais girdime sakant „valstybės galva“, „valstybės organai“. Tokia analogija tarp asmens ir kolektyvo leidžia astrologui naudoti panašias gimimo brėžinio interpretacijos taisykles ir žmogui, ir valstybei. Ko gero, tos pačios prielaidos, kurias astrologai taiko psichologiniams asmens natalinio brėžinio raidos aspektams, gali būti veiksmingos ir narpliojant politinius mundaninio brėžinio procesus.

Be kultūrinio paveldo, Konstitucijos, apibrėžtos teritorijos, nacionalinė valstybė, pagal astrologinę sampratą, turi ir bendrą kolektyvinę pasąmonę, bendrą visų individų tapatinimąsi su tautos praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Tautą vienija sunkiai apčiuopiamas idealo, visuotinės valios bei tautinės dvasios jausmas. Pagal šią teoriją, tauta turi bendrą, istorijos eigoje atsiradusį ir išlaikomą, minčių fondą bei vienijantį norą išlikti tauta. Todėl tautos tapimas valstybe yra esamos minčių fondo vystymosi stadijos – prisiminimų, vilčių, baimių ir norų – išraiška. Valstybės horoskopas yra lyg ypatingą ir kritinę akimirką sustingusios kolektyvinės pasąmonės veidrodinis atspindys. Valstybės gimimo brėžinyje užfiksuotas išskirtinis, tačiau ne visada legalus, valdžios užgrobimo ar perdavimo įvykis. Astrologiškai gerai, jei toks įvykis yra – pvz.: revoliucija šiaip jau yra pakankamai aiški užuomina, kad kolektyvinė pasąmonė tikrai išgyvena virsmą, kad revoliucijos data tiksliai atsispindės brėžinyje. Žinoma, būna įvairiai, bet astrologams tokią pačią frustraciją kelia ir revoliucijos nebuvimas, ir revoliucijų gausa.

Žmogus gimsta vieną kartą. Ir čia nei pridėt, nei atimt. Jis gali nežinoti savo gimimo valandos, nežinoti tikslios datos, kada gimė, gali pamesti gimimo liudijimą, bet esmės tai nekeičia – natalinis horoskopas yra vienas ir jokių variacijų negali būti. O valstybės paprastai turi ne vieną gimimo datą. Valstybės gimimo datos yra kertiniai ir labiausiai kritiniai tautos gyvavimo momentai, virsmo ir lūžio taškai. Dažniausiai tų taškų datos rikiuojamos hierarchine tvarka ir, esant reikalui, nagrinėjamos visos. Brėžinys, nubrėžtas pagal valstybės gimimo laiką, parodys ne tik kolektyvinės pasąmonės būseną psichologiniu bei mitologiniu požiūriu, bet ir gerai nušvies pasaulietinius reikalus – tarptautinius santykius, ekonominius reikalus, politinius skandalus.

Yra dvi teorijos apie tai, kada tauta sukuria valstybę ir kokie yra jų (tautos ir valstybės) santykiai. Visų pirma ko gero, galima teigti, kad jungiantis tiltas tarp tautos ir valstybės yra Konstitucija. Valstybės horoskopas dažnai brėžiamas pagal nuolatinės Konstitucijos priėmimo laiko momentą, tas taikytina daugumai šiuolaikinių pasaulio valstybių, bet ypač buvusioms kolonijoms, kurios XX a. beveik be kovos, legaliai atgavo nepriklausomybę. Tačiau vis dėlto tokius brėžinius privalu tikrinti ir dar kartą pertikrinti, žiūrėti, ar tikrai šviesulių tranzitai, progresijos atspindi realią padėtį, kadangi priimta Konstitucija ne visada reiškia buvusios tvarkos baigtį ir naujos pradžią, pokytį kolektyvinėje pasąmonėje. Pagal kitą teoriją, valstybė yra fundamentali visuomenės apraiška, o ne sąmoningas kūrinys ir Konstitucija atsiranda po tam tikro laiko, kad patenkintų jau esančios valstybės poreikius. Konstitucija atspindi laipsnišką tautinės dvasios, kurią galima tapatinti su K.G. Jungo „kolektyvine pasąmone“, kitimą. Šitos teorijos šaknys yra neoplatonikų pasaulėžiūroje, teigime, jog materijos išraiška yra subtilių pokyčių idealiojoje plotmėje atspindys. Toks aiškinimo principas labai praverčia, kai nėra konkrečios ir patikimos valstybės atsiradimo datos. Pvz.: Anglija 1500 metų nebuvo pavergta ir astrologai šiandien operuoja puse tuzino alternatyvių jos horoskopų. Po ilgų svarstymų „tikslaus“ horoskopo problema buvo dalinai išspręsta, nutarus, jog visi tie brėžiniai vienodai svarbūs, nes atspindi laipsninę Anglijos kolektyvinės pasąmonės evoliuciją ir, kaip bebūtų keista, susiję, turi sąlyčio taškų. Tačiau prognozuoti, pajusti, kuris iš esamų brėžinių atitiks laiko dvasią – vis dar išlavintos meistrystės ir galingos intuicijos reikalaujantis darbas. Žinoma, gerai būtų, jei visų valstybių gimimo laikas būtų toks aiškus, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų (1776 m. liepos 4 d. 17:10 LMT*, Filadelfija), kurios, nepersūdant, buvo įkurtos astrologų.

Karštos diskusijos verda dėl Rusijos Federacijos gimimo datų. Dėl Riuriko Naugardo Rusios lyg ir aišku – 862 m. rugsėjo 20 d. 11:52 LMT, Naugardas. Sovietų Rusijos gimimo data laikomas momentas, kai Trockio ir Lenino bolševikai suėmė Kerenskio Laikinąją vyriausybę. 1917 m. lapkričio 8 d. Žiemos rūmuose tuomet laikrodis ėmė ir sustojo 02:12 val. vietos laiku. Yra ir kitokių nuomonių, pvz.: lapkričio 7 d. 10:00 LMT, Sankt Peterburgas; lapkričio 8 d. 20:40 LMT, Sankt Peterburgas. Pati įsitikinau, kad vis dėlto tiksliausia data yra lapkričio 7 d. 10:00 LMT, Sankt Peterburgas (Lenino proklamacijos paskelbimas). O štai su Rusijos Federacija yra įdomūs dalykai. Viena vertus, 1991 m. gruodžio 8 d. 17:45 GMT, Viskuliuose (Belovežo girioje) buvo pasirašyta Nepriklausomų valstybių sandraugos sutartis. Kita data yra Gorbačiovo atsistatydinimas 1991 m. gruodžio 25 d. 19:45 EET, Maskvoje. Nemaža astrologų dalis vieną iš šių dviejų datų vadina naujos valstybės – Rusijos Federacijos – pradžia. Bet ar tikrai susikūrė nauja valstybė? Žvelgiant į 1917 – ųjų metų brėžinį, atrodo, kad Rusija toliau tęsia, ką pradėjo 1917 m. Taip, buvo jiems didelių sukrėtimų, paleido kolonijas (visi įvykiai yra brėžinyje), tačiau štai dabar vienintelis horoskopas, kuris rodo (ir labai aiškiai rodo) žvanginimą ginklais yra 1917 m. lapkričio 7 d. (progresinio Marso konjunkcija su nataliniu Medium Coeli). Manau, kad šiuolaikinės Rusijos pradžia yra 1917 m., jokios naujos valstybės neatsirado.

Lietuvos Respublikos gimimo datos kol kas yra trys: 1918 m. vasario 16 d. 09:24 UT, Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. 20:45 GMT, Vilnius ir, kaip pagalbinė priemonė, įstojimas į Europos Sąjungą – 2004 m. gegužės 1 d. 00:00 EET, Vilnius.

 

*LMT – Local Mean Time

 

Ar bus karas?

Tai ką. Nieko naujo. Tik dar vienas įrodymas, kad astrologiniai ženklai ne iš piršto laužti – veikia, nepaisant jūsų netikėjimo ar tikėjimo, jog absurdui šiuolaikiniame pasaulyje vietos nebėra, nepaisant visos analitinių, racionalių ir blaivių protų gausos.

Jau rašiau, kad 2008 – 2016 m. labai primena 1928 – 1934 m. Kaip ir tuomet, taip ir dabar dvi lėtai Žemės atžvilgiu judančios planetos – Uranas ir Plutonas – smarkiai įtakojančios kolektyvinę žmonijos sąmonę, keičia ženklus ir pereina į kritinę ciklo fazę, sudaro kvadratūros (900) aspektą. Urano ir Plutono kvadratūra visada žymi įtampa persunktą laikmetį, senų ekonominių bei politinių struktūrų byrėjimą, revoliucinį pokytį. Kadangi aspektas yra negatyvus – tikėtina, jog pokytis nebus teigiamas, ypač jei laikomasi įsikibus to, kas neišvengiamai turi griūti (pvz.: jei bandoma bet kokia kaina išsaugoti santykius, išsilaikyti valdžioje ir t.t.). Jei kam įdomu, kodėl visa tai dedasi, kur šaknys būtent taip, o ne kitaip susiklosčiusių aplinkybių pasaulyje – atsakymo turėtų ieškoti esamo ciklo pradžioje, Urano ir Plutono konjunkcijos metu, t.y. žmonija dabar pjauna tą, ką pasėjo 1965 – 1966 m. Kažkas tuo metu buvo padaryta ar nepadaryta ekonominėje bei politinėje arenoje ir štai dabar turime tą, ką turime.

Šiuo metu, ko gero, svarbiausia, o kas bus toliau. Ruoštis mums karui ar taupyti pinigus? Ar užsimanys gretimos valstybės karalius Juoba užsimaukšlinti ant makaulės ir Lietuvos karūną, ar pasikakins žygiu per Ukrainą? Astrologai daugybę kartų klydo, mėgindami tiksliai prognozuoti būsimo karo pradžią. Tačiau jie beveik neklysta, kai reikia nustatyti, ar augs į karinį konfliktą galinti peraugti įtampa tarp valstybių ir kada ji augs. Tam niekada neužtenka vien bendrų tendencijų, pvz.: Urano – Plutono kvadratūra patikimai žymi politinės įtampos augimo periodą, bet ar lokalinis konfliktas išsirutulios į stambų, ar net pasaulinį karą – būtinos konkrečių valstybių horoskopų analizės. Štai Antrojo pasaulinio karo pradžios astrologinės užuomazgos buvo Plutono – Urano kvadratūra bei ryškūs ženklai visų pirma Lenkijos ir Vokietijos valstybių brėžiniuose. Karas, be abejonės, niekada nėra vien valstybių abipusio priešiškumo išdava. Dar K. G. Jungas rašė apie karo psichologiją, kaip apie masių psichozės proveržį į politinį organizmą. Sutrinka racionalus tautos veikimas, plinta emocionalūs lozungai ir nacionalistinės svajos. Kai visuomenė kolektyviai tampa nenormali, masinė isterija sparčiai virsta masine psichoze, o tai palanki terpė lyderiui – kolektyvinės masių svajonės centrui. K. G. Jungas, rašydamas apie nacistinę Vokietiją, nuožmiai griaudėjo, kad bet kurią uolių patriotų vyriausybę, kuri pasirašo įsakymą dėl mobilizacijos, reikia bausti mirtimi en bioc (pranc. visą). Lenkijoje Urano tranzitas per jautrius valstybės brėžinio taškus prasidėjo 1925 m., 1926 m. J. Pilsudskis tampa diktatoriumi, tais pačiais metais tranzitinis Saturnas jungiasi su Saule Lenkijos horoskope – valstybė iš Pirmojo pasaulinio karo entuziastingos revoliucionierės virto labai pavargusia, ligota sene, nepasitikinčia savo piliečiais. Antrasis pasaulinis karas Lenkijai ir Vokietijai prasidėjo 1930 – ųjų pradžioje. Tranzitinis Plutonas Lenkijos horoskope suformavo trino aspektą su Saule – klasikinį diktatūros aspektą – 1933 m. kovą lenkų vyriausybė pasirašė aktą „dėl ypatingų įgaliojimų“, suteikdama Pilsudskiui diktatoriaus galią. 1933 m. sausio pabaigoje Adolfas Hitleris jau buvo valdžioje, t.y. Lenkija jau turėjo diktatorių namie ir kaimynystėje. Pagrindinė konflikto priežastis ir pretekstas užimti Lenkiją buvo Pilsudskio kvaištelėjimas aneksuoti laisvąjį Dancigo – Gdansko miestą ir tuo pačiu metu planuojamas prevencinis karas prieš Vokietiją. Ukrainoje, ko gero, tokiu teoriniu pretekstu tapo skubotas įstatymo dėl valstybinės kalbinės politikos atšaukimas. Kaip ir tuomet, taip ir dabar Ukrainos siekis tikros, ne butaforinės nepriklausomybės, iššaukia panašią Kremliaus reakciją. 1932 – 1933 m. Maskvai pavyko Holodomoras, dabar drąsiai užsimota dalį okupuoti.

Žvelgiant į bendrąsias tendencijas, šiais metais yra du įtampos piko laikotarpiai. Vieną iš jų jau jaučiame – balandžio 15 d. visiškas Mėnulio, balandžio 29 d. žiedinis Saulės užtemimas. Balandį Urano – Plutono tiksli kvadratūra. Nuo kovo vidurio įtampa auga, slūgti pradės gegužės vidury. Antras piko laikotarpis – nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio vidurio: spalio 8 d. visiškas Mėnulio, spalio 23 d. dalinis Saulės užtemimas. Karo grėsmės nuotaikos Lietuvoje, dabar sustiprėjusios, turėtų kiek sumažėti gegužės pabaigoje, tačiau vėl gali atsinaujinti liepos antroje pusėje. Jeigu turimas Lietuvos Respublikos natalinis brėžinys yra tikslus*, tai reali grėsmė arba santykių pokytis su kaimynais mūsų laukia 2017 – 2019 m. Tranzitinis Uranas kirs Descendento tašką brėžinyje, kiek vėliau formuos kvadratūros aspektą su nataliniu Marsu – be abejonės, tai bus įtampos, grėsmės laikas. Reikšmingi Urano tranzitai visada kelia pavojų esamam status quo.

Nuo 2014 m. gruodžio, su trumpomis pertraukomis iki 2016 m. lapkričio – tranzitinio Plutono konjunkcija su nataliniu Neptūnu Lietuvos Respublikos brėžinyje. Viena vertus, geras laikas atsikratyti iliuzijų, utopinių tendencijų, iškelti visiškai naujus idealus, naujas kolektyvines idėjas. Kita vertus, gali sustiprėti komunistinių, kairiųjų pažiūrų įtaka, pliuralizmo bei kolektyvizmo siekis.

Nuo 2015 m. balandžio vidurio iki 2016 m. gruodžio – tranzitinio Chirono konjunkcija su nataline Saule. Labai keistas aspektas, nes reiškia dvivaldystę, „du Prezidentai valdžioje“ – logiškai mąstant, neįmanoma, tačiau gal čia bus koks paslėptas faktorius.

2014 m. birželį, o vėliau dar ir rugpjūtį laukia tranzitinio Saturno jungtis su nataliniu Plutonu. Šiokia tokia valdžios krizė, rimti pasikeitimai, esamos tvarkos ardymas, naujos kūrimas – nieko keisto, turint omeny, jog Prezidento rinkimai.

Bendrosios tendencijos tokios, kad iki 2016 m. vis dar laikysis negatyvi, revoliucinė Urano – Plutono kvadratūra, o 2020 – 2021 m. formuosis reikšmingos Saturno – Plutono – Jupiterio konjunkcijos. Paskutinį kartą tokia padėtis buvo 1914 – 1915 m./1947 – 1948 m./1982 – 1983 m. Kadangi ciklai nuolat kartojasi, bet niekada nebūna identiški, tai tvirtai galima pasakyti tik tiek, kad 2020 – 2021 m. riba žymės svarbų pokytį pasaulinėje politinėje arenoje, ne menkesnį nei karo pradžia (1914 – 1915 m.), karo pabaiga (1947 – 1948 m.), stagnacinės tvarkos pabaiga (1982 – 1983 m. Brežnevo epochos galas). Tačiau iki 2027 – 2030 m. astrologai nemato Jungtinių Valstijų įsivėlimo į labai rimtą karinį konfliktą grėsmės.

 

*Pagal M. Penfield „Horoscopes of Europe“ (2006, American Federation of Astrologers) Lietuvos Respublika gimė 1990 m. kovo 11 d. 20:45 val. GMT arba 22:45 val. EET, Vilniuje. Jo šaltinis – International Herald Tribune.