Trumpas išgyvenimo vadovas šiai vasarai, kai net šešios planetos judės atatupstos Žemės atžvilgiu

Jų, tų atvirkščiai judančių planetų, tiesiog bus labai daug. Paprastai vienu metu atbulai Žemės atžvilgiu keliauja viena, dvi, kartais trys planetos, bet jau birželio pabaigoj tokių bus penkios, o rugpjūtį net šešios.

Kai vienu ir tuo pačiu metu šešios planetos ima judėti atatupstos – kyla retrogradinė audra. XX amžiuje tokia audra siautė du kartus: 1938 – 1945 m. bei devintajame dešimtmetyje. Pirmąjį kartą pasaulis nugrimzdo į Antrąjį Pasaulinį karą, antrojo periodo metu Šaltojo karo įtampa pasiekė aukščiausią tašką, žlugo Sovietų Sąjunga, griuvo Berlyno siena.

2017 – 2023 m. audrotasis laikotarpis išsiskirs permainingumu, kai visišką retrogradinį štilį (nė viena planeta nejuda atatupsta) keis audra, kurios metu penkios, šešios planetos bus retrogradinės. Štai 2018 – ųjų sausį ir vasarį visos planetos judėjo ta pačia linkme, progradiškai, bet jau šią vasarą net šešios pasuks atbulai.

Kas yra „retrogradinis planetų judėjimas“?

Jei labai trumpai – retrogradinis judėjimas yra optinė apgaulė, iliuzija. Naktį dangų akylai stebintis žmogus mato, jog planeta pajudėjo atgal, iš vakarų į rytus – vieną naktį puse laipsnio, kitą jau visu laipsniu. Žvelgiant iš Žemės atrodo, jog planeta ėmė judėti atbulai. Iš tiesų, kad suprastume, kodėl susidaro toks įspūdis, kodėl iš rytų į vakarus keliavusi planeta staiga ima ir lyg sustoja, o tada pradeda slinkti iš vakarų į rytus, įsivaizduokime Saulę ir aplink ją savo orbitomis besisukančias planetas. Kaip gi jos sukasi? Vienos arčiau Saulės, kitos toliau. Pvz.: Žemė arčiau, Marsas toliau. Marsui reikia daugiau laiko nei Žemei, beveik dvejų metų, kad apsisuktų aplink Saulę. Kartais (maždaug kas dvejus metus) Žemė ir Marsas, judėdami savo orbitomis, priartėja vienas prie kito, akimirką Žemė atsiduria tiksliai tarp Marso ir Saulės: jei turėtum kosminę liniuotę, galėtum nubrėžti tiesią liniją, jungiančią tris taškus – Saulę, Žemę ir Marsą. Tačiau toji „tiesi linija“ ilgai nestovi vietoje – Žemė išsiveržia į priekį, palikdama Marsą tarsi „vilktis iš paskos“. Štai tokiu metu mums čia Žemės planetoje ir ima atrodyti, kad Marsas ėmė keliauti atvirkščiai, jo judėjimas tapo retrogradinis.

https://www.youtube.com/watch?v=72FrZz_zJFU

Kas iš to arba ką mums reiškia retrogradinis planetų judėjimas?

Nepaisant to, jog reiškinio mechanizmas yra visai kitoks nei mato akys, jis mums reikšmingas, turi prasmę. Astrologiniame pasaulėvaizdyje nėra vietos atsitiktinumui. Regimoji dangaus geometrija ir žmonių sąmonė susijusios. Retrogradinio planetų judėjimo metu nuolat stebima jam būdinga dinamika kolektyvinėje žmonių sąmonėje ir savo giliausia esme labai panašūs įvykiai Žemėje.

Kai planeta ima keliauti atbulai Žemės atžvilgiu, mes lyg ir priversti žvelgti atgalios, dar kartą atsidurti toje pačioje metaforiškoje aplinkoje, iš kurios jau, regis, buvome išėję, išsprendę viską, kas su ja susiję. Kartais tas vyksta sąmoningai, bet dažniau ne. Retrogradinė planeta vėl iškelia jos simboliui, ženklui, kuriame yra atsidūrusi, būdingus klausimus. Labai dažnai tie klausimai tiesiog reiškia, jog kažkas sutriko, kažkas nutiko ne taip tose srityse, apie kurias kalbama. Retrogradinis periodas yra labai geras laikas  ne tik aiškiai pamatyti, kas yra ne taip, bet ir ištaisyti padėtį, patobulinti, suremontuoti (perkeltine ir tiesiogine prasme) kažką. Dar kartą grįžti prie to, kas dėl ankstesnių klaidų nepavyko ir pabandyti iš naujo. Tiesa, toks palankumas labiau būdingas atskiriems žmonėms, tokiems, kaip jūs, kurie skaitote, jūsų individualiam gyvenimui. Kai kalbame apie įvykius pasaulyje, kurie paliečia daug žmonių, kitaip tariant, apie kolektyvinį poveikį – dažniausiai susiduriame su tuo, jog bandymai spręsti ir vėl į paviršių išplaukusias senas problemas nebūtinai būna racionalūs, taikos ir gėrio kupini.

 

Vidinės planetos

Astrologijoje, skirtingai nei astronomijoje, vidinėmis planetomis laikomi ne tik Merkurijus bei Venera, bet ir Marsas. Kai kuri nors iš šių pasuka atbulai – jaučiame visi.

Merkurijus

Retrogradinis: 2018 m. liepos 26 d. – rugpjūčio 19 d.; lapkričio 17 d. – gruodžio 6 d.

Sparnuota kepure pasidabinęs pasiuntinys dievas Merkurijus astrologijoje simbolizuoja viską, kas susiję su komunikacija bei transportu. Retrogradiniai periodai paženklinti įvairiais sklandaus informacijos tekėjimo trikdžiais. Ten, kur mintys, žinutės, pokalbiai, derybos, susitarimai, dokumentai, telefonai, kompiuteriai ir kitokia ryšio technika bei įranga – kyla įvairių nesusipratimų, sumaišties, apgaulės, užstrigimo, sulėtėjimo, gedimų. Rizikinga tokiu metu tvirtai tartis, susitarti dėl ko nors – labai gali būti, kad nematysite pilno vaizdo, neįvertinsite visų aplinkybių. O gal vėliau sužinosite kažką tokio naujo, kad teks keisti, iš naujo koreguoti susitarimą arba iš viso jį nutraukti. Dėl tų pačių priežasčių patartina vengti pradėti įgyvendinti naują idėją, projektą, kurti verslą, pirkti ar parduoti ką nors brangaus, nebent būtumėte tikri, kad vėliau galėsite grąžinti savo pirkinį ar susigrąžinti parduotą.

Retrogradinis Merkurijus taip pat turi įtakos keliavimui, transporto priemonėms, kelių eismui bei susisiekimui apskritai. Nieko neturėtų stebinti nepalankiai besiklostančios aplinkybės, vėlavimas, gedimai, sumaištis. Protinga tokiu metu skirti daugiau laiko net ir trumpai kelionei. Jei tikitės, jog spėsit, tai nespėsit. Kas nors nutiks ir pavėluosit. Arba tiesiog pavėluosit.

Tačiau, kai Merkurijus juda atatupstas, labai gerai sekasi darbai, kuriuos reikia užbaigti. Arba grįžti prie seno, kadaise pradėto ir nebaigto, darbo, prie senų dokumentų, raštų, intelektualinės veiklos. Geras laikas rimtai gilintis į kažką, pvz.: mokslininkams, politikams – dar kartą naujomis akimis pažvelgti ir išnagrinėti kadaise entuziastingai patvirtintą arba atmestą idėją.

Dažnai tokiu metu susitinka seniai vienas kito nematę. Atnaujinami kadaise nutrūkę ryšiai.

Venera

Retrogradinė: 2018 m. spalio 5 d. – lapkričio 15 d.

Venera šiais metais atbulai Žemės atžvilgiu keliaus tik rudenį, todėl dabar tik labai trumpai apie tai.

Venera turi įtakos santykiams ir vertybėms (ko norime gyvenime, ką vertiname labiausiai). Kai ji keliauja atbulai, pirmas įspūdis gali būti apgaulingas: nauji meilės ryšiai, verslo susitarimai, brangūs, vertingi daiktai vėliau gali pasirodyti ne tokie jau ir vertingi. Nei meilė ta tikroji, nei verslas pelningas, nei daiktas vertas tiek, kiek mokėta. Kol Venera retrogradinė – nesituokit. Nepradėkit naujo verslo, nepirkit nieko labai brangaus.

Bet, kol Venera juda atvirkščiai, gali atsinaujinti nutrūkę meilės ryšiai. Kartais sugrįžta mylimieji ir tada jau iki grabo lentos. Tokiu metu didelė tikimybė sutikti seniai nematytą draugą ar (verslo) partnerį. Gal tik tam, jog pasisveikintumėte, o gal ir daug žadančiai ateičiai.

Toks laikas labai tinka pagalvoti, iš naujo apmąstyti savo vertybes – kas iš tiesų jums svarbu? Ko norite jūs, o ne aplinka iš jūsų?

Marsas

Retrogradinis: 2018 m. birželio 26 d. – rugpjūčio 27 d.

Retrogradinis Marsas beveik visada kelia šurmulį, o kartais siautėja ir visai nejuokingai. Nenuostabu, juk  simbolizuoja skaldančią jėgą (pagal „skaldyk ir valdyk“), karą, smurtą, karštį, aistrą. Marsas yra ginklas, jis gali būti ypač pavojingas, bet taip pat reiškia drąsą ir bet kokiam veiksmui būtiną valią, motyvaciją.

Aplinkybės tokiu metu verčia taisyti tą, kas padaryta, koreguoti praeities veiksmus – atšaukti, keisti kryptį. Genda, blogai veikia mechanika, mechaniniai daiktai, objektai. Marsas simbolizuoja vyriškumą, maskulinizmą. Jeigu retrogradinės Veneros metu daug kas sukasi aplink tradiciškai „moteriškas“ temas (meilė, grožis, santykiai), tai retrogradinis Marsas neretai tampa atsinaujinusių senų konfliktų laikotarpiu. Netikėtai sutinkate senus pažįstamus – vyrus.

Įtampa ir frustracija laukia tų, kurie bandys veržtis į priekį, versti kalnus, griebtis iniciatyvos. Ypač dėmesingi turėtų būti linkę karštakošiškai užsiliepsnoti, nesivaldyti, yra rėksmingi isterikai, cholerikai ir t.t. Žmonės bus gerokai mažiau pakantūs.

Kol Marsas juda atvirkščiai – neskubėkite. Ten, kur galite, pasakykite „man reikia daugiau laiko“ ir atsitraukite. Stiprinkite praeityje žengtus žingsnius, išmintingai ir ramiai spręskite konfliktus. Tačiau toje gyvenimo sferoje, srityje, kurioje, pagal Jūsų gimimo brėžinį, dabar keliauja retrogradinis Marsas, stenkitės iš visų jėgų, dirbkite kaip juodas jautis.

Jupiteris, Saturnas bei transsaturninės planetos

Planetų, kurios yra už Marso, retrogradinis poveikis daug subtilesnis, mažiau efektingas. Kuo toliau yra planeta, tuo ilgiau ji juda atatupsta. Jupiterio, Saturno bei transsaturninių planetų retrogradinių periodų metu lengviau suvokti, ką toji planeta iš tiesų simbolizuoja, įsisavinti jos archetipinę žinią. Tai toks labiau intravertiškas vyksmas, dažnai be jokio išorinio pasireiškimo. Daugiau galima pasakyti, nagrinėjant individualiai, kokiame Jūsų gimimo brėžinio taške, srityje tolimoji planeta juda atvirkščiai.

 

Jupiteris

Retrogradinis: 2018 m. kovo 8 d. – liepos 10 d.

Susiklosčiusios aplinkybės, įvykiai ar santykiai su žmonėmis gali versti dar kartą apgalvoti, kuo jūs iš tiesų tikite. Galbūt tikėjote kažkuo ilgai, bet štai dabar atsivėrė akys. Tie tikėjimo klausimai gali būti religiniai, dvasiniai, bet taip pat ir pasaulietiniai.

Geras laikas grįžti studijuoti, baigti, ką pradėjote.

 Saturnas

Retrogradinis: 2018 m. balandžio 17 d. – rugsėjo 6 d.

Kol Saturnas keliauja atvirkščiai, gyvenimas tarsi sulėtėja. Veržlumas ir skuba neduoda teigiamų rezultatų. Tačiau lėtu ištvermingumu, kasdieniniu darbštumu, tvarkingumu ir taisyklių paisymu galima daug pasiekti.

Retrogradinis Saturnas kelia įsipareigojimų, atsakomybės, atskaitingumo, pasekmių (yra priežastis, yra ir pasekmė) klausimus. Visa tai reikia iš naujo apgalvoti, įvertinti. Gal pasitraukti, o gal dar uoliau ir apdairiau viso to laikytis. Atsiranda – maloni arba nelabai – galimybė aiškiai pamatyti, ar pakankamai atsakingai ir brandžiai elgėtės praeityje. Tokiu metu galite pasitikrinti, ar pakankamai tvirtai stovite ant žemės. Jei ne  – aiškiai išvysti, ką konkrečiai reikia taisyti.

Uranas

Retrogradinis: 2018 m. rugpjūčio 7 d. – 2019 m. sausio 6 d.

Kai Uranas ima keliauti atgalios, jam būdingos maištingos, revoliucinės, išlaisvėjimo ir netikėtų pokyčių nuotaikos krypsta vidun, pradeda siausti prote. Lyg žaibas trenktų ir pabudintų sąmonę. Kartais tokia padėtis iš tiesų pažadina genijų (jei žmoguje yra genialumo užuomazgų), tačiau vis dėl to dažniau tai yra aiškaus suvokimo, ką šis Urano tranzitas reiškia Jums asmeniškai, laikas (be gimimo brėžinio ne kaži ką čia daugiau gali pasakyt).

Neptūnas

Retrogranis: 2018 m. birželio 18 d. – lapkričio 24 d.

Neptūnas simbolizuoja visas ribas išsklaidantį beformiškumą ir transcendenciją. Kai jis ima judėti atbulai, stiprėja intuicija, įžvalga. Išaiškėja melas, ilgai slėpta tiesa, painiava, byra iliuzijos. Arba kokiu nors kitu būdu pasirodo, kodėl situaciją vertinote klaidingai, ko trūko iki aiškaus jos matymo.

Geras laikas menininkams – atgimsta beviltiškai užmesta kūryba, veržiasi naujo, šviežio įkvėpimo gūsis į jų iškankintas galvas.

Plutonas

Retrogradinis: 2018 m. balandžio 22 d. – rugsėjo 30 d.

Plutonas žymi galingas, pirmaprades jėgas, giliausius impulsus, transformaciją, regeneraciją, obsesiją bei neišvengiamus pokyčius.

Kai Plutonas retrogradinis, geras laikas gilintis į save, bandyti susivokti savo sieloje. Kovoti su baimėmis, išsilaisvinti nuo slėgusių elgesio šablonų, valytis nuo pasąmoninio šlamšto, vėl atgauti prarastą prigimtinę jėgą.

 

© 2013 – 2018 U. M. Lizdeikaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *