Mėnesio archyvas: rugpjūčio 2015

Emanuelio Svedenborgo metafizika

Jeigu mane fantasmagoriškai pažadintų vidury nakties klausimu „Boehme ar Swedenborgas?“, tai neabejoju, kad iš pradžių pasakyčiau „Boehme“, o tik po to pramerkčiau akis ir taip toliau ten. Kurio iš dviejų, ko gero, reikšmingiausių krikščionių mistikų veikalai gilesni, tikresni, mažiau įtakoti religinių dogmų, kitų religinės mistikos srovių ar savo riboto proto kritikos? Kuris buvo labiau nušvitęs? Be abejo, Jakobas Boehme. Tačiau apie pastarąjį lietuviškai nerasite visiškai nieko, o štai apie Emanuelį Swedenborgą šis tas, labai nedaug ir labai paviršutiniškai, bet rašyta. Gal taip yra dėl ne tik sovietmečio tradicija tapusio mistikos ignoravimo, gal net baimės būti palaikytam „nukrypusiu į misticizmą“, kas, išvertus iš Ezopo kalbos, reiškė tapimą antrarūšiu – nerimtu ir neteisingu, niekais užsiimančiu. Šiuo požiūriu nuo aplinkinių nuomonės bei svaraus autoriteto žodžio priklausomiems mokslininkams tyrinėti Swedenborgą gal ir buvo kiek lengviau – juk vienas geriausių Apšvietos protų, visiškai akademinio pasaulio figūra.

Emanuelis Swedenborgas gimė 1688 m. sausio 29 d. Stokholme, ryte, be penkiolikos šeštą. Jo tėvas buvo evangelikų liuteronų kunigas, dėstė Upsalos universitete teologiją, vėliau tapo vyskupu. Nežinau, ar tai ką nors reiškia, ar tik sutapimas, bet periodiškai vizijas matęs Nikola Tesla taip pat gimė dvasininko šeimoje. Tačiau, nepaisant tokio gan įprasto išskirtinumo, daugiau jokių keistenybių Swedenborgo vaikystėje nebuvo: labai gabus, vienuolikos metų pradėjo studijuoti Upsalos universitete ir mokėsi ten iki 1709 – ųjų. Vėliau, kaip ir dauguma to laikmečio jaunuolių iš pasiturinčių šeimų, keliavo po Europą – gilino žinias, plėtė akiratį. Iš pradžių tai buvo Anglija, kurioje studijavo astronomiją pas pirmąjį karališkąjį astronomą, Grinvičo observatorijos direktorių Johną Flamsteedą bei sukosi tame pačiame intelektualų rate, kuriame švytėjo tokios žvaigždės, kaip I. Newtonas ar astronomas E. Halley (Halio kometa). Bet Swedenborgo interesai neapsiribojo astronomija. Ne mažiau entuziastingai gilinosi į geologiją, botaniką, zoologiją, techninius mokslus, tęsė studijas Paryžiuje ir Amsterdame. Štai toks gyvenimas – privilegija Proto amžiaus aušroje.

Jeigu norėtumėte pajusti, būtent pajusti, o ne mechaniškai suprasti, to laikmečio dvasią, jei rūpėtų suvokti, koks natūralus buvo to jauno, talentingo ir gerai pasiturinčio švedo pašaukimas, tai, ko gero, turėtumėte skaityti „Ugnikalnio mylėtoją“ („The Volcano Lover“) – vienos garsiausių amerikiečių rašytojų Susan Sontag romaną. Tiek to tos meilės peripetijos, aristokratų intrigos, istoriniai pasakojimo štrichai. Kitokia, turbūt neįtikėtinai lėta, laiko tėkmė (neimkite knygos į rankas, jei jums jo kaip tik trūksta) ir padoriam žmogui privaloma aistra tyrinėti – štai kas skiria XVIII amžių nuo mūsų. Pagrindinis romano herojus Kavalierius dega moksline aistra ugnikalniams. Jis gali sau leisti gyventi Neapolyje, stebėti Vezuvijų pro langą ir kolekcionuoti viską, kas su juo susiję. Gali matyti, čiupinėti, eksperimento būdu įsitikinti, racionaliai įvertinti, klasifikuoti, skirti tam begalę laiko. Nes juk reikia kažkaip jį leisti, tą laiką, kad neslinktų visai jau tuščiai. Ir jis ne vienas toks.

Emanuelio Swedenborgo, penkerius metus praleidusio Europoje, gyvenimas ir toliau klostėsi sėkmingai. Kiek padirbėjęs, jis buvo pristatytas Švedijos karaliui Karoliui XII, kuris, apžavėtas Emanuelio proto ir išprusimo, skyrė jį tuo metu labai prestižinės Karališkosios kasybos komisijos nariu. Suprantat, kasyba valstybei be galo svarbi. Kur daugiau dėti protingus žmones, jei ne prie kasybos?

Swedenborgas tyrinėjo ir klasifikavo, rašė veikalus apie metalų apdirbimo būdus, davė pradžią tokioms disciplinoms, kaip mineralogija, smegenų fiziologija, žodžiu, gyveno visiškai pavyzdinį ir ramų mokslininko gyvenimą, skrupulingai vykdydamas profesines ir pilietines pareigas, kol staiga jam kažkas atsitiko. Ėjo 1743 – ieji, Emanueliui buvo 55 – eri.

Imtų lydytis smegenys, jei bandytum surinkti į krūvą visus tuos spėliojimus, hipotezes ir interpretacijas dėl to, kas gi jam iš tiesų nutiko. „Be jokios abejonės, tai buvo proto liga“, – taip racionaliais save laikantys aiškina visus jiems nesuprantamus reiškinius. „Su juo Dievas kalbėjo tiesiogiai“, – į egzaltaciją linkusių ašarotas įsitikinimas. Savo dienoraštyje arba Drömboken Swedenborgas rašė, kad 1743 – 1744 metais jis regėjo ilgą virtinę sapnų, o gal grečiau naktinių vizijų, kurios buvo smarkiai per ryškios, kad pamirštum ar suverstum dienos nuovargiui. Iš pradžių jis esą išgyveno stiprų dvasinio menkavertiškumo, būtinybės apsivalyti jausmą. Vėliau regėjimai dažnėjo, tapo aiškesni, sudėtingesni. Kaskart lyg svarbi žinia, kurią būtina užrašyti, perduoti kitiems. 1745 metais įvyko paslaptingo pobūdžio lūžis, po kurio Swedenborgas galutinai suprato, kad turi reikalų su būtybėmis iš dvasinio, antgamtinio pasaulio. Dar po poros metų jis atsistatydina iš Kasybos komisijos, atsisako kitų pasiūlymų ir visas savo jėgas skiria intensyviam rašymui, tūkstančiams puslapių, išguldytų pedantiška lotynų kalba. Lyg patvirtinimas, kad tai ne apgaulė ir ne proto pakrikimas buvo staiga atsiradusi aiškiaregystės dovana – išliko daug su juo susidūrusių žmonių liudijimų.

Skaityti Swedenborgą – keistas jausmas. Viena vertus, kiekvienas žodis, detalė ir pasakojimo visuma alsuoja Apšvietos dvasia. Skaitai mokslininko tekstą: bandymą klasifikuoti, racionaliai įvertinti, atrasti struktūrą ir ją detalizuoti. Lygiai taip pat, ko gero, galima aprašyti ugnikalnius ar nagrinėti metalų apdirbimo būdus. Kita vertus, matai negalėjimą, nepajėgumą visiškai atitolti nuo anksčiau įsisavintų tiesų. Swedenborgas buvo konservatyvus: jo platus išsilavinimas ir susiformavusios nuostatos susidūrus su absoliučiu naujumu veikiau kenkė nei padėjo. Ne fizinėmis akimis regėdamas nežinomą, jis lyg bandė atrasti jame jau žinomą, matytą, girdėtą, skaitytą. Tas jokiu būdu nesumenkina jo darbo vertės, tačiau, man regis, Swedenborgo tekstų skaitymui būtinas išankstinis pasiruošimas. Turi skirti pelus nuo grūdų, turi šifruoti. Lygiai kaip Nyčės Antžmogio nesuprasi be gilaus konteksto, taip ir Swedenborgas atrodys bevertis arba suklaidins, jei skaitysi probėgšmais, neturėdamas laiko ir būtino žinių bagažo.

Per beveik trisdešimt jam atseikėtų gyvenimo metų, pradedant dvasiniu lūžiu ir baigiant išėjimu Anapilin, Swedenborgas teigė, kad jam buvo leista pažinti angelus – įsitikinti jų egzistavimu, suvokti gradaciją, savybes, buveinės vietą Dievo kūne. Taip pat jis esą matęs ir bendravęs su gyvybe iš kitų planetų – mūsų Saulės sistemos bei iš toliau. Jis tvirtino, kad Biblijos jokiu būdu negalima skaityti tiesmukai, kad tai užkoduota, dešifravimo reikalaujanti, medžiaga. Perprato kūno ir dvasios sąveiką, tarp fizinio ir dvasinio pasaulio egzistuojantį atotykį (arba korespondenciją). Būtent tas atotykis ir yra astrologijos pagrindas.

„… be to, man leista apie visų trijų dangaus sferų angelus pasakyti paslaptį, kuri iki šiol, dėl laipsnių nesuvokimo, nebuvo žinoma niekam. Paslaptis ta, kad kiekviename angele ir kiekviename žmoguje yra vidinis arba aukščiausiasis dvasinis lygmuo, kažkas ypač vidinio ir aukšto arba, taip sakant, slėptuvė (intimum), kurią visų pirma arba visų aukščiausiai veikia Dieviškoji įtaka, Viešpaties pradmuo, kuris iš šios slėptuvės angele ir žmoguje sureguliuoja ir visus kitus hierarchiškai išdėstytus vidinius pradmenis. Šį vidinį, aukščiausią pradmenį arba slėptuvę galima vadinti Viešpaties įėjimu arba net Viešpaties buveine juose. Per šį vidinį, arba aukščiausią, pradmenį žmogus tampa žmogumi ir skiriasi nuo gyvūnų, kurie šio vidinio pradmens arba slėptuvės neturi. Štai kodėl žmogus, skirtingai nei gyvūnai, gali per šį savo dvasios ir sielos (mentis et animi) vidinį pradmenį pakilti Viešpaties pagalba iki Jo paties, tikėti Juo, jausti Jam meilę ir per tai Jį regėti; tokiu būdu žmogus gali tapti proto ir išminties imtuvu, kalbėti protingai ir, galų gale, amžinai gyventi. Tačiau nė vienas angelas negali suvokti, kas iš tiesų dedasi Viešpaties slėptuvėje, nes tai peržengia angelų supratimo ir išminties ribas.“

„Kas neišmano Dieviškųjų laipsnių tvarkos, tas negali perprasti, kokiu būdu dangūs skiriasi tarpusavyje, o taip pat suvokti, kas yra vidinis žmogus, o kas – išorinis žmogus. Dauguma pasaulyje supranta vidinį ir išorinį arba aukščiausią ir žemiausią lyg nepertraukiamą, nedalomą, kylantį nuo grubiausio iki subtiliausio, tačiau iš tiesų vidinis ir išorinis tarpusavyje nėra susiję, egzistuoja atskirai. Laipsniai būna dvejopi: nepertraukiami ir atskiri (gradus continui et discreti). Vientisi panašūs į šviesos laipsnius nuo ryškios liepsnos iki sutemų arba daiktų ryškio laipsnius pagal jų apšvietimą, arba panašūs į oro grynumą nuo tankiausių jo sluoksnių iki rečiausių. Šie laipsniai matuojami atstumais. Priešingai, atskiri laipsniai skirtingi kaip pradžia ir pabaiga, kaip priežastis ir pasekmė, kaip gamintojas ir gaminys. Bet kuris stebėtojas matys, kad visi daiktai pasaulyje, aplamai ir iš dalies, formuojasi pagal šiuos laipsnius, t.y. iš vieno daikto kyla kitas, iš kito trečias ir t.t. Kas nesuvoks šio laipsniškumo, tas niekaip negalės suprasti nei skirtumų tarp vieno ir kito dangaus, nei vidinio ir išorinio žmogaus gebėjimų skirtumų, nei skirtumo tarp žmogaus dvasios ir kūno, nei išsiaiškinti, kas yra ir iš kur atsiranda atotykis ir reprezentacija (repraesentativa), ir ką reiškia intuicija. Jusliniai žmonės nesupranta šių skirtumų. Net visiškai atskiruose laipsniuose jie mato vientisumą ir todėl, pagal jų supratimą, dvasinis yra ne kas kita, o pati gamta, tik švaresnė.“

Toks įspūdis, kad Jakobo Boehme ir Emanuelio Swedenborgo vizijos buvo skirtingos prigimties. Jei Boehme matė savo vidinėmis akimis, jei regėjo vaizdinius, intuityviai suvokdamas, ką jis regi, tai Swedenborgo raštuose daugelyje vietų minima, jog jam pasakojo, parodė, leido pamatyti. Iš čia, ko gero, ir neatitikimai jų tekstuose, pvz.: Boehme pabrėžia, kad žmogus, žmogaus dvasinė struktūra sukurta pagal Dievo paveikslą, bet tuo pačiu sako, kad Dievo kūnas nėra fizinio žmogaus kūno analogija. O Swedenborgas, lyg sakydamas tą patį – kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, prie bendro vaizdo lipdo ir kūną, prisimindamas kabalistų Adomą Kadmoną, vadina Jį Didžiuoju Žmogumi. Jo vizijos, kurios neabejotinai joks ne falsifikatas, yra gerokai labiau aplipusios žemiškomis žiniomis. Tačiau akivaizdu, jog Emanuelio Swedenborgo raštai yra metafizikos mozaikos dalis, papildanti ir praturtinanti.

 

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodiako ženklai bažnyčioje

Artėja Žolinės, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė. Krikščionys, kaip ir kasmet, užplūs bažnyčias. Astrologams, nepaisant jų tikėjimo, krikščionių šventieji namai įdomūs ne tik kaip maldos, kontempliacijos, religinio meno ar, galų gale, išsigelbėjimo nuo nepakeliamo karščio vieta, kaip kad šitomis lietuviškos vasaros dienomis. Daugelyje po pasaulį išsibarsčiusių bažnyčių jie aptinka Zodiako ženklų bei kitokių astrologinių simbolių vaizdavimą.

Štai čia keletas jų:

  1. Sen Deni vienuolyno bazilika (Basilique Saint-Denis), kuri yra šiauriniame Paryžiaus priemiestyje, Sen Deni mieste. Ankstyviausias gotikinės bažnyčios pavyzdys, Prancūzijos karalių laidojimo bei karalienių vainikavimo vieta. Bazilikos centrines duris puošia skulptūrinė Zodiako ženklų kompozicija, bazilikos grindys – nuostabi Zodiako ženklų mozaika.

basilica-of-st-denis-portal-northern-detail-zodiac-02-bluffton_edu1

 

8082737968_5b1b0f1700_b

 

2. Romaninė San Miniato el Monte bazilika Florencijoje. Bazilikos navoje – Zodiako ženklų ornamentas iš granito. Vasaros saulėgrįžos metu, kiekvieną birželio 21 dieną, Vėžio ženklą ornamente tiksliai, per specialiai tam atitaikytą angą bazilikos lubose, nušviečia saulės spindulys.

sanminiato_dettaglio

 

San_Miniato_Zodiac_SDR800

3. Gotikinė Milano katedra (Il Duomo). Statyta beveik šešis šimtmečius, bažnyčia pagal dydį yra penkta pasaulyje, antra Italijoje. Katedros grindis kerta žalvarinė dienovidžio linija, kurioje sužymėti Zodiako ženklai.

9e83f8ac9d37886737a03ff9a9ea5e97

BG8B40 Marble stone tile showing Leo the Lion Zodiac sign on floor of il Duomo di Milano catholic cathedral Milan Italy. Image shot 06/2009. Exact date unknown.

 

4. Mikelandželo projektuota (iš dalies) Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilika Romoje. Dienovidžio linija joje atsirado XVIII amžiuje: kaip ir Milano katedroje, camera obscura pagalba, čia buvo įrengtas saulės laikrodis. Išilgai linijos Zodiako ženklai išdėstyti taip, kad Ožiaragis – žiemos saulėgrįža – atsidūrė prie pat altoriaus.

0_Méridienne_de_S._Maria_degli_Angeli_(2)

 

DSC_7233-Sagittarius-basilica-santa-maria-of-the-angels-republicca-plaza-rome-en-it

5. Šartro Dievo Motinos katedra (Cathédrale Notre-Dame de Chartres) Prancūzijoje, gotikos šedevras. Katedros interjeras dekoruotas vitražais, kuriuose vaizduojami ir Zodiako ženklai. Visą Zodiaką taip pat rasite durų archivoltų dekore. Be to, katedroje yra detalizuotas astrologinis (astronominis) laikrodis.

48350454e1922ef3fa4556243cc0dccc

 

Libra-Sept07-DE6823sAR800 (1)

6. Kenterberio (Canterbury) katedra Kento grafystėje, Anglijoje, Anglikonų bažnyčios arkivyskupo rezidencija. Zodiako ženklus ten rasite Šv. Trejybės koplyčios grindyse.

ctbc21

Extras13

7.  Dievo Motinos dangun ėmimo vienuolynas (Dormition Abbey) Jeruzalėje. Jeigu galvojate, kad visi tie astrologiniai ženklai pateko į šventas vietas seniai, kai žmonės dar buvo tamsūs, neišprusę ir nežinojo, kaip viskas yra iš tiesų, tai klystate. Dievo Motinos dangun ėmimo vienuolyną ant Siono kalno benediktinai pastatė 1910 metais, o milžiniška bazilikos grindų astrologinė mozaika (net su koncentrinėmis sferomis) atsirado 1932 – aisiais.

 

Dormition3

 

SCALED_3_900_675_900_602_872_583_460169_file.pic.1439230005440000.jpg230616387894

 

8. Dekoulou vienuolynas Graikijoje, Peloponeso pusiasalyje esančioje Lakonijos srityje. Jame yra ypač vertinga XVIII a. freska – Jėzus Kristus pantokratorius (gr. pantokratōr – visavaldis) Zodiako rato centre.

dekoulou_zodiac_3

 

9. Šv. Onos bazilika (Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré) Kvebeko provincijoje Kanadoje. Ne tik Senojo, bet ir Naujojo žemyno bažnyčiose rasite astrologinius ženklus. Viena svarbiausių piligrimystės vietų Šiaurės Amerikoje, pradėta statyti XVII a., iš pradžių buvo medinė, vėliau keletą kartų degė ir galutinai atstatyta tik 1976 m. Eidami į centrinę navą, pamatysite stilizuotas Zodiako ženklų mozaikas.

832514949_9fa7733882

 

Quebec zodiac Pisces

 

10. Svetitskhoveli (Gyvojo ramsčio) katedra Mcchetoje. Gruzijos stačiatikių bažnyčios centras, patriarcho katolikoso rezidencija. Iki XIX a. joje buvo laidojami ir karūnuojami Gruzijos karaliai, pagal vietinį padavimą ten saugoma Kristaus tunika. Katedrą puošia XIII a. freska – apaštalų apsuptas Jėzus Kristus Zodiako rato centre.

Dvylikos Biblijoje minimų apaštalų Zodiako ženklai yra šie*:

Andriejus – Vėžys

Baltramiejus – Svarstyklės

Jokūbas Jaunesnysis – Dvyniai

Jokūbas Vyresnysis – Šaulys

Jonas – Liūtas

Judas Iskariotas – Žuvys

Matas – Ožiaragis

Pilypas – Mergelė

Simonas Kananietis – Jautis

Simonas Petras – Avinas

Tadas – Vandenis

Tomas – Skorpionas

 

p4

 

Mtskheta-georgia114

 

Aukščiau išvardintos bažnyčios yra tik mažutėlė viso milžiniško religinio – astrologinio paveldo dalis. Daugybę šventvagiškų (todėl, kad dekoruotų draudžiamais ženklais) šventyklų rasite Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje. Ir ne tik krikščionių maldos namai buvo dabinami tokiais ženklais – pasidairykite sinagogose, pvz.: Bet Alpha, V a. sinagogos griuvėsiai šiaurės Izraelyje, kuriuose išliko kvapą gniaužianti astrologinė grindų mozaika.

„Trys koncentrinės juostos žymi kūrinio centrą. Triasmenio Dievo šviesą, Jo tiesą ir išmintį šiame pasaulyje skleidžia pranašai, apaštalai ir evangelistai. Papildomos juostos juosia centrą, kol galiausiai pasiekiami žemės pakraščiai – grafiškai ir raidėmis pateikti kaip dvylika mėnesių ir dvylika Zodiako ženklų…“ – taip aiškinama Dievo Motinos dangun ėmimo bazilikos Jeruzalėje mozaika.  Zodiako ženklų simbolikos egzoterinis krikščioniškasis aiškinimas taip pat gan miglotas.  Štai Avinas yra kūrybinė jėga, t.y. pats Dievas. Pagrindinis jo darbas yra rauti blogį, kad atvertų sielai naują gyvenimą. Jautis žymi Dangaus ir Žemės sutvėrimą. Jautis krikščionims yra kūrybinės, ratu besisukančios, Visatą reguliuojančios energijos simbolis. Dvyniai ženklina Jėzaus Kristaus dvejopą – žmogiškąją ir dieviškąją prigimtį. Vėžys yra mėnulio ir gyvybės jūroje simbolis. Jo paskirtis – šalinti blogį pasaulyje ir mūsų gyvenimuose. Liūtas simbolizuoja saulės ir gyvybės žemėje sutvėrimą. Jo darbas – nuimti derlių, pjauti javus, kurie yra mirties vardan atgimimo simbolis, ir atrinkti „gerus grūdus“ Duonai, Jėzaus Kristaus kūno simboliui. Mergelė yra žmonijos sukūrimo ženklas. Kadangi ji taip pat yra Dievo Motina, ji primena mums Jo žmogiškąją prigimtį. Jos užduotis yra rinkti vynuogių derlių, kuris vėliau virsta vynu, simbolizuojančiu Kristaus kraują. Svarstyklės žymi tarp gėrio ir blogio svyruojančią žmonijos esmę, gamtiškąją ir dvasinę jos prigimtį, ir galėjimą žengti viena ar kita kryptimi. Svarstykės yra žmonijos kūrybiniai gebėjimai. Skorpionas simbolizuoja mirtį ir prisikėlimą. Viduramžiais tikėta, kad skorpionas yra vienintelis gyvis, išskyrus žmogų, kuris pats kartais pasirenka mirtį. Dėl to tai yra žmonijos pasirinkimo laisvės, pasirinkimo tarp blogio ir gėrio, mirties ir gyvenimo, simbolis, išpirkimo viltis, per pralietą Kristaus kraują. Šaulys reiškia visapusį žmogų, jo dvasinę ir gyvulišką prigimtį. Lankas ir strėlė simbolizuoja paties pasirinktos krypties kontrolę. Tai dar vienas mirties vardan atgimimo ženklas. Ožiaragis dažnai buvo vaizduojamas pusiau gyvuliu, pusiau žuvimi. Jis simbolizuoja nuodėmės prislėgtą, tačiau dar galinčią būti išpirkta, žmonijos prigimtį, todėl, kad Žuvys yra Kristaus simbolis. Vandenis ženklina atgimimą naujam gyvenimui per krikštą, nuodėmės nuplovimą. Žuvys yra seniausias visos krikščionybės simbolis, reiškiantis Kristų. Jis yra kelias ir gyvenimas, sėkminga žmonijos kelionės atgal pas Dievą pabaiga. Žuvys yra Zodiako pabaiga ir pradžia.

Vienaip ar kitaip, visiškai aišku, kad astrologija krikščionims padėjo ir tebepadeda artėti prie Dievo, giliau Jį suvokti, atrasti seniai pamirštas ir naujas tiesas. Dievas Tėvas valdo pasaulį, o astrologija parodo kaip.

 

 

 

 

 

*The Rulership Book, Rex E. Bills, Macoy Publishing & Masonic Supply Co., 1971

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė