Dienos archyvas: 2015 10 04

Laiko ženklai

Įsivaizduokite visiškai kasdienę situaciją – esate ant ežero kranto arba sėdite valtyje kur nors jo vidury, rankose meškerė. Užmetate. Plūdė pliumpteli į vandenį. Vanduo aplink ją nueina ratilais.

Tai štai, tas plūdės niurktelėjimas į vandenį puikiai iliustruoja astrologinių aspektų ir ciklų veikimo mechanizmą: tarkime, kad plūdės pliumptelėjimas yra tikslus aspektas, tiksli astrologinio ciklo fazė, o vandens ratilai yra laikas, kurį įtakoja ta pliumptelėjusi plūdė. Štai kad ir Saturno/Neptūno kvadratūra: tikslus aspektas susidarys lapkričio 23 – gruodžio 3 dienomis. Bet, ratilai sklisti (atvirkščiai nei užmetant meškerę) pradėjo anksčiau ir baigs vėliau. Kiek anksčiau ir kiek vėliau priklauso nuo plūdės svorio. Ir dar gerai, jei tai buvo tik plūdė. Jei ratilais nuėjo tik truputį. O jei jūs, nežinia kokių jausmų pagautas, metėte į vandenį sunkų akmenį? Akmuo pliūkštelės ir vandens ratilas bus daug didesnis. Astrologijoje sunkiausi akmenys yra transsaturninių planetų – Urano, Neptūno, Plutono – aspektai. Vidutinio sunkumo akmenys yra Jupiterio bei Saturno tarpusavio aspektai bei aspektai su transsaturninėmis planetomis. Toliau ten seka Jupiteris/Saturnas su Marsu, o jau visiškai lengvos kaip pūkas plūdės yra Mėnulio aspektai.

Politinėje astrologijoje reikšmingiausi ir įdomiausi yra tie sunkūs bei vidutinio sunkumo akmenys. Šiais metais jau kabėjome apie Plutono ir Urano kvadratūrą – PL/UR ciklo įtampos fazę (paskutinis jos tikslus aspektas buvo kovą, bet vanduo, nors ir silpnai, vis dar raibuliuoja). Šį rudenį turbūt reikšmingiausia yra Saturno ir Neptūno kvadratūra. Taip pat ką tik įvykusi Jupiterio ir Neptūno opozicija bei dar laukiantis Jupiterio – Plutono trinas.

Dabar dar kartą. Užmetėte meškerę ir matote vaizdą – plūdę vandens ratilo centre. Tai yra astrologinis aspektas. Įkritusi į vandenį plūdė žymi tikslią astrologinio aspekto datą, o vandens ratilai yra visas laikas, kai tas aspektas veikia. Kuo arčiau plūdės (tikslios datos), tuo veikimas smarkesnis, kuo toliau, tuo silpnesnis. Jei į vandenį lengvai pliumptelėjo plūdė, tai raibuliuoja visai nestipriai, nedaug, neilgai – reikšminga gali būti tik pati plūdė. Jei tai buvo sunkus akmuo, tai vanduo eis ratilais daug ilgiau.

Astrologinis ciklas prasideda konjunkcija – stipriausiu aspektu, kuris pats savaime nėra nei pozityvus, nei negatyvus, bet yra stiprus energijos pliūpsnis ir visų toliau ciklo eigoje vyksiančių įvykių pradžia. Tai idėjų, kurios bus įgyvendintos arba patirs nesėkmę ciklo metu, pradžia.

Štai jums pavyzdys. Šį rugsėjį vyko Jupiterio ir Neptūno opozicija (įtampos aspektas). Jūsų ir mano dėmesys nukreiptas į Europos Sąjungą, stebime valstybių biurokratinius nesutarimus ir sutarimus dėl migrantų krizės sprendimo. Šio trumpo ciklo, trunkančio ~13 metų, pradžia buvo 2009 m., baigsis 2022 m. Norime suprasti, kodėl kyla tie nesutarimai, kur anksčiau buvo padaryta klaida, kodėl dabar taip sunku susikalbėti. Žiūrime, kas vyko, kai buvo JU-NE konjunkcija ir matome, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis. Šį rugsėjį išryškėjo kai kurie tos sutarties trūkumai.

Priežastys pasireiškia per pasekmes, ir pasekmės proporcingos priežastims. Tokia yra visų astrologinių ciklų esmė.

Tačiau Jupiterio ir Neptūno ciklas politinėje astrologijoje siejamas ne tik su derybomis, sutartimis ir sąjungomis. Tai ir idealizmo, humanizmo nuotaikos, humanitarinė pagalba, utopinių idėjų klestėjimas („kad pasaulyje būtų taika“, „kad visi būtų lygūs/turtingi“ ir etc.), religinių mokymų plėtra. Taikos ir karo motyvas: apsiginklavimas ar nusiginklavimas, gyventi taikiai ar priešintis – štai tokie klausimai kamuoja kolektyvinę pasąmonę. Įtampos aspektai dažnai žymi fanatikų, sektantų konfliktus ir politinius nesutarimus dėl „religinių skirtumų“ arba, tiksliau, nuolat tvyrančių konfliktų dėl religijos suaktyvėjimą. Opozicijos aspekto, regis, ypač stipri savybė skatinti kovą dėl kokios nors idėjos, pvz.: dabar stebime aktyvų humanistinį („kiekvienam butui po pabėgėlį“), o taip pat ir antihumanistinį („neleisim krikščioniškos žemelės musulmonams mindyti“) judėjimą. Aplamai, tokiu metu verta nekrypti į kraštutinumus, nesilaikyti labai griežtos pozicijos, nes opozicija – kolektyvinės fantazijos, iliuzijų, liguistos vaizduotės arba naivaus idealizmo laikas.

Tam, kad iš tiesų suprastume astrologinių ciklų veikimą, pajustume niuansus, mums reikia ne tik ežero su jame sumerktomis įvairaus svorio ir spalvų plūdėmis. Mums reikia matyti (įsivaizduoti) ne tik gyvą paveikslą prieš akis, bet ir nuodugniai išnagrinėti kiekvieną plūdę, perprasti jų spalvų reikšmes. Tam labai praverstų išklotinės, kuriose būtų tvarkingai surašyti ir pagrindiniai astrologinio ciklo požymiai, ir istoriniai įvykiai. Konkretaus ciklo istorinių įvykių gausoje mums reikia užčiuopti tų įvykių vienijančią šaknį, šerdį, tuos bruožus, tas idėjas ir problemas, kurios kartosis vėl ir vėl, neretai versdamos jausti déjà vu.

Neptūno – Jupiterio ciklo istoriniai įvykiai*:

*1895 m. Leninas įkuria Kovos sąjungą darbininkų klasei išvaduoti. JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 1894 – 1907 m.

*1907 m. Didžiosios Britanijos ir Rusijos sutartis, suformuota Antantė. 1906 m. Didžiojoje Britanijoje rinkimus laimi liberalai. 1906 m. Prancūzijoje nugali socialistai. 1907 m. Austrijoje – Vengrijoje patvirtinta visuotinė rinkimų teisė, rinkimus laimi socialistai. 1906 – 1907 m. Rusijoje revoliucijos atmosfera gal ir nebedega atvira ugnimi, bet vis dar pavojingai rusena. 1907 m. Neramu ir Ispanijoje, ten streikai ir protestai. JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 1907 – 1919 m.

*1919 m. Paryžiaus taikos konferencijoje įkurta Tautų Sąjunga. 1919 m. įkurtas Maskvoje įkurtas Kominternas, kurio tikslas buvo „visomis priemonėmis, įskaitant ir ginklu, nuversti tarptautinę buržuaziją ir sukurti Tarptautinę sovietinę respubliką“. JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 1919 – 1932 m. 1926 m. į Tautų Sąjungą priimta Vokietija, viena iš Sąjungos būtinybės kaltininkių. JU-NE opozicija.

*1932 – 1934 m. Pasaulinė nusiginklavimo konferencija Ženevoje buvo nesėkminga. Antroji Ispanijos respublika (karinė diktatūra). Vokietijos išstojimas iš Tautų Sąjungos. Tautų Sąjungos funkcijos ir misijos žlugimas. JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 1932 – 1945 m. 1939 m. sąjungininkų atsargumas ir santūrumas karo pradžioje, JAV neutralumo aktas. JU-NE opozicija.

*1945 m. įkurta Jungtinių Tautų organizacija. Sąjungininkų pergalė, formuojasi naujos sąjungos. Ketvirtoji Prancūzijos respublika (1946). JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 1945 – 1958 m.

*1958 m. Penktoji Prancūzijos respublika. Kubos revoliucija. JAV ryškia persvara laimi demokratai. JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 1958 – 1971 m.

*1971 – 1984

*1984 – 1997

*1997 – 2009

*2009 m. Lisabonos sutartis. JU-NE konjunkcija, pilnas ciklas 2009 – 2022 m. 2015 m. migrantų krizės sprendimas Europos Sąjungoje. JTO Generalinėje Asamblėjoje kalba V.Putinas, kuris šiandien – viena iš didžiausių grėsmių pasaulio taikai. Paryžiuje vyksta trapių paliaubų Ukrainoje aptarimas. JU-NE opozicija, kaip matome iš pavyzdžių, lyg ir žymi prognozuojamą Vakarų politikos nuosaikumo, neutralumo poziciją.

Tačiau grįžkime prie meškerių. Vėl įsivaizduokite ežerą. Dydis nesvarbu, tinka bet koks, mums tik svarbus lygus vandens paviršius, kad nebanguotų kaip jūroje ir srovė neneštų kaip upėje. Dar reikia, kad ežere būtų alkanos ir netingios žuvies.

Užmetame meškeres. Ne vieną – keletą, keliolika. Skirtingų spalvų ir svorių plūdės sukrenta į vandenį. Kiekviena jų krenta skirtingu metu, aplink jas susidaro skirtingo dydžio vandens ratilai. Šis ežeras, tas jo plotas, kuriame sumerktos meškerės, yra mūsų realybė, dabartis, dabartinis, esamasis realybės momentas. Plūdės vandenyje – gyvas paveikslas – yra dabartiniame laike veikiantys astrologinių ciklų aspektai. Ką tik kalbėjome apie vieną iš jų, tarkime, turkio-mėlynos spalvos plūdę – Neptūno (turkio spalva) ir Jupiterio (mėlyna) ciklą, opozicijos aspektą. Vanduo dar aktyvus, bet jau po truputį rimsta. Tačiau visai šalia, ten kur žalios spalvos plūdė, ten, regis, pamažu kimba… Tamsiai žalios spalvos plūdė yra Saturnas. Rugsėjo 19 d. iš Skorpiono jis perėjo į Šaulį.

Saturnas viename ženkle išbūna maždaug dvejus su puse metų. Į Šaulio ženklą jis jau buvo trumpam įžengęs 2014 m. gruodžio 23 d., po to retrogradinis judėjimas jį vėl sugrąžino į Skorpioną (2015 m. birželio 15 d.), bet nuo 2015 m. rugsėjo 19 d. Šaulyje jis tvirtai išbus iki 2017 m. gruodžio 20 d.

Saturnas politinėje astrologijoje simbolizuoja tuos veikiančios sistemos elementus, kurie riboja, varžo, drausmina, verčia paklusti, laikytis hierarchijos tam, kad visuomenėje būtų tvarka, kad valstybės gyvenimas funkcionuotų, nebūtų chaotiškas. Jis simbolizuoja biurokratinę sistemą, teisėtvarką. Jeigu valstybės brėžinyje Saturnas, vienaip ar kitaip, užima nepalankią padėtį, tai tokiu atveju Saturno poveikis yra bauginantis, represinis.

Saturno tranzito Šaulyje metu sužadinama naujų socialinių ir religinių idėjų kūryba, idėjų, kurios gali tapti ideologijos pamatu. Saturno tranzitas per Šaulio ženklą lyg tikrina – ar pakankamai tvirta dabartinė ideologinė sistema? Kur jos silpnoji vieta?

Paskutiniai Saturno tranzitai Šaulio ženkle buvo:

  • 1926 m. gruodis – 1929 m. lapkritis
  • 1956 m. sausis – [1956 m. gegužė – spalis Skorpione] – 1959 m. sausis
  • 1985 m. lapkritis – 1988 m. vasaris
  • 2014 m. gruodis – [2015 m. birželi 15 d. – rugsėjo 19 d. Skorpione] – 2017 m. gruodis

Ar tik sutapimas, kad Fidelio Kastro vadovaujama Kubos revoliucija 1959 m. sausio 1 d. įvyko Saturno tranzito Šaulyje ir JU-NE konjunkcijos metu ir štai dabar, kai Saturnas vėl Šaulyje, o JU-NE sudarė opozicijos aspektą, Kuba lyg ir atsargiai keičia kryptį – šyla santykiai su JAV, ką tik ten apsilankė popiežius? Lygiai toks pats „sutapimas“ yra Ukrainą per Urano – Plutono kvadratūras purtančios tragedijos – Holodomoras 1932 – 1933 m. ir dabartiniai 2012 – 2015 m. įvykiai.

Vėl žiūrime į vandenį. Negalime per ilgai užsivėpsoti į vieną tašką, juk laikmetį sudaro plūdžių (ženklų) visuma.

Matome jau kiek nutolusią ir nurimusią galingą plūdę – Urano ir Plutono kvadratūrą, kuri krėtė pasaulį 2012 – 2015 m. Jau ne kartą minėjau, kad tai buvo ir vis dar yra radikalių permainų laikmetis, senos tvarkos griovimas, vardan naujos sukūrimo.

Bet štai jau ratilais eina vanduo ir vis aktyviau juda dar viena plūdė. Ten jau kimba ir kibs vis smarkiau, į ją jau ir dar bus nukreiptas visas politinių apžvalgų dėmesys. Kalbu apie Saturno ir Neptūno kvadratūrą. Šitame tinklaraštyje mes jau šiek tiek ją nagrinėjome vasarį. Tuo metu užsiminėme apie 1979 – 1980 m. vykusią SA-NE kvadratūrą, kai prasidėjo karas Afganistane ir „Solidarumas“ Lenkijoje.

Jeigu įdėmiai peržvelgsite žemiau išvardintus istorinius įvykius, tai nesunkiai pastebėsite, kad ciklas neabejotinai turi kažką bendro su komunizmu. Taip jau yra – kur Neptūnas, ten nuo realybės atitrūkę judėjimai, utopinės visuomenės vizijos. Astrologai (pvz. prancūzas A. Barbault) tiesiai šviesiai Neptūno ir Saturno ciklą visų pirma linkę sieti su svarbiais posūkio taškais Tarybų Sąjungoje, o dabar jau ir Rusijoje. Ką tik prasidėję antskrydžiai Sirijoje lyg ir patvirtina šią taisyklę.

Saturno ir Neptūno ciklas taip pat „globoja“ socialdemokratus, protestuojančius prieš socialinę nelygybę, o taip pat nepriklausomybės kovas. Jis kažkokiu būdu susijęs su epidemijomis bei naftos gavyba (2007 m. konjunkcijos metu naftos kaina buvo šoktelėjusi į neregėtas aukštumas).

Primenu Saturno ir Neptūno simbolių raktinius žodžius:

Saturnas: socialinės santvarkos siekis, planavimas, reguliavimas, kontrolė, materialinis ir socialinis saugumas, įstatymų priėmimas ir viešosios tvarkos nustatymas bei įgyvendinimas, drausmės siekis. Saturnas gali reikšti netoleranciją, ekstremizmą, protekcionizmą, izoliacionizmą, polinkį statyti „geležines uždangas“.

Neptūnas: utopinė kryptis, universalios ir utopinės tendencijos, kolektyvinės vertybės, kolektyvizmas, komunizmas, pliuralizmas, kairieji, politiškai nerealistiška, politinė minkštoji galia, konfrontacijos vengimas. Įtampos aspektai gali skatinti užkulisinę, slaptą, nesąžiningą, ardomąją taktiką, entrizmo, penktosios kolonos metodus.

Saturno ir Neptūno įtampos fazėje gyvensime iki 2016 m. spalio.

 

Saturno ir Neptūno ciklo istoriniai įvykiai*:

 

1989 – 2026

1989 m. konjunkcija. Tarybų Sąjungos griūtis, 1989 m. komunistinių režimų pabaiga Lenkijoje, Rytų Vokietijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, tuometinėje Čekoslovakijoje.

1998 – 1999 m. pirma kvadratūra. Rusijos ekonominė krizė. Rinkimus Vokietijoje laimi socialistai. Finansų krizė Japonijoje.

2005 – 2008 m. opozicija. 2006 m. Izraelio ir Libano karas. 2007 m. V. Putinas atnaujino strateginių bombonešių skrydžius. 2008 m. pasaulinė ekonominė krizė.

2015 – 2016 m. antroji kvadratūra. Rusijos bombardavimo kampanija Sirijoje. To be continued.

 

1953 – 1989

1953 m. konjunkcija. Stalino mirtis.

1962 – 1963 m. pirma kvadratūra. Karibų krizė.

1970 – 1973 m. opozicija. Yom Kippur karas – Izraelio karas su Sirijos ir Egipto koalicija. Ekonomikos reforma Tarybų Sąjungoje, stagnacijos pradžia.

1979 – 1980 m. antroji kvadratūra. Tarybų Sąjungos intervencija į Afganistaną. 1980 m. „Solidarumas“ Lenkijoje.

 

1917 – 1953

1917 – 1918 m. konjukcija. Spalio revoliucija Rusijoje.

1926 – 1927 m. pirmoji kvadratūra. Perversmai Lietuvoje ir Lenkijoje. 1927 m. L. Trockis ir G. Zinovjevas pašalinti iš Komunistų partijos už 1926 – aisiais sudarytą opozicinį bloką prieš J. Staliną. J. Stalinas faktiškai tampa vienvaldžiu diktatoriumi.

1935 – 1937 m. opozicija. Didysis valymas Rusijoje. Ispanijos pilietinis karas. Masiniai darbininkų streikai JAV (1934 – 1938), Prancūzijoje (1936).

1944 – 1945 m. antroji kvadratūra.

1882 – 1917

1881 – 1883 m. konjunkcija. Europoje kuriasi marksistinės partijos – G. Plechanovas 1883 m. Ženevoje įkūrė „Darbo išvadavimo grupę“, 1880 m. Prancūzijoje įkurta Prancūzijos darbininkų partija, 1881 m. Didžiojoje Britanijoje steigiama Socialdemokratų federacija.

1846 – 1882

1845 – 1847 konjunkcija. 1848 m. K. Markso ir F. Engelso „Komunistų partijos manifestas“. 1847 m. Didžiojoje Britanijoje steigiama Komunistų sąjunga. Tautų pavasaris – 1848 m. per Europą nuvilnijusios revoliucijos.

 

Mūsų ežere šį spalį šiek tiek panirs dar pora plūdžių, kurios, nors ir ne didžiausios reikšmės, ne itin akivaizdžiai pastebimos, vis dėlto įtakos bendrą atmosferą, klos pamatus tolimesniems įvykiams, taps priežastimi tolimesnių pasekmių. Pirma iš jų yra šį spalį vykstantis Jupiterio ir Plutono trinas. Jupiterio ir Plutono ciklas siejamas su tarptautiniu terorizmu, plutokratija, o taip pat valdžios įtakos didėjimu žmonių gyvenimui. Trinas pats savaime neiššauks dramatiškų įvykių, tačiau pakankamai tvirtai galima pasakyti, kad šiuo metu yra ypač palanki terpė tarptautinio terorizmo plėtrai, augimui, galingai jėgai tyliai, bet smarkiai didėti.

Kitas aspektas, kurio poveikis, padedant užtemimui, jau dabar matomas, yra Saturno ir Urano pusantro kvadrato (135̊). Saturno ir Urano ciklas, be visų kitų svarbių reikšmių, turi sąsajų su reiškiniais Artimuosiuose Rytuose, pvz.: Izraelio Valstybė buvo „pradėta“ konjunkcijos metu. Saturno ir Urano ciklas simbolizuoja dešiniąją pakraipą, konservatyvų/autoritarinį valdymą. Antraeilis įtampos aspektas patikimai žymi eilinį krizinį periodą nuolatiniame Artimųjų Rytų konflikto židinyje.

 

 

 

*Išklotinės čia, savaime suprantama, nepilnos, net iš tolo nepretenduoja į išsamias ar bent apypilnes, tik šiek tiek pavyzdžių, kad susidarytumėte įspūdį apie patį ciklą.

 

 

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė