Apie valstybės kryptį

Kolektyvinis vienetas – valstybė – būtinai turi idealą ir siekių, būdų, kuriais jie įgyvendinami, turi pagrindinę kryptį ir kelią. Net jei visi sutartinai šaukia, kad tokio nėra, net jei susidaro įspūdis, jog dreifuojame, kaip tas laivas, be kurso, vis dėlto iš tiesų sekame bendra, nei nuo politikų, nei nuo intelektinės šviesuomenės nepriklausančia, kryptimi. Kuo didesnis kolektyvas, tuo labiau jį veikia fatumas. Pačios bendriausios valstybės politikos gairės yra laikmečio dvasios įrankis, o ne atvirkščiai.

Kryptis periodiškai kinta. Rusijos gimimo brėžinyje (1917 m. lapkričio 7 d. 06:59 GMT, Sankt Peterburgas) 2006 m. progresinis Ascendentas perėjo į Avino ženklą, o progresinis Medium Coeli – į Ožiaragį. 2005/2006 m. pagrįstai galima laikyti lūžio tašku, karingų nuotaikų stiprėjimo Rusijoje pradžios laiku, valstybės aparato pertvarkos į konservatyvesnę, griežtesnės hierarchijos struktūrą pradžia. Rusija turėtų likti labai konservatyvi valstybė iki 2041 m., o taip pat, siekianti dominuoti, kontroliuoti, sėti baimę. Dabar regimas karinės galios demonstravimas, tautos garbės ir pergalių troškimas pradės slopti nuo 2015 m. lapkričio. 2015 m. lapkričio pradžioje progresinis Ascendentas pereis į Jaučio ženklą ir išbus ten iki 2026 m. pabaigos. Kolektyvinis rusų nusiteikimas vėl keisis. Vis mažiau rūpės aktyvūs proveržiai, svarbiau bus išsaugoti ir gausinti tą, kas yra. Materialinės bei dvasinės vertybės, jų įgijimas ir išlaikymas – štai kas apsės ruso galvą. Ne taip jau ir domins, kiek platus gimtasis jo kraštas, svarbiau bus, kiek turtingas. Naujų žemių pajungimas bus įdomus tik tuo atveju, jei matysis reali, praktinė nauda, o ne vien neapčiuopiamas pasididžiavimo jausmas. Taip pat gali būti didelių skandalų susijusių su pvz.: valdžios žmonių turtu ir pan.

Lietuvoje kol kas tokio reikšmingo kolektyvinės pasąmonės pokyčio, koks buvo pvz.: 2006 m. Rusijoje, dar neturėjome, kaip kolektyvinis vienetas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki šiol smarkiai nesikeitėme. Svarbesnis laikas buvo 1996 m., kai galutinai baigėsi euforija, jog laisvos valstybės gerovė augs kaip ant mielių, jog būdami laisvi sugebėsime tinkamai tvarkyti savo šalį, jog kiekvienas gali būti turtingas (tiksliau „gali būti karalius“, nes progresinis Medium Coeli tuo metu buvo Liūte), pakilti iš purvo į kunigaikščius. Nuo 1996 m., iš lėto ir iš pradžių vargiai pastebimai, ėmė augti biurokratijos – valstybės tarnautojų, siauros specializacijos specialistų, įvairaus plauko valdininkų bei vidutinybių – galia. Šiandien jų klestėjimo laikas. Valdo tie, kuriems skirta tarnauti, paklusti, vykdyti įsakymus. Gal, iš dalies, tuo galima paaiškinti ir nuolatinį „tikrų“ lyderių trūkumą mūsų valstybėje. Tačiau, nuo pat 1990 m. kovo 11 d. dar nesikeitė valstybės mitas, tas įvaizdis, kaip mes patys kolektyviai matome savo šalį, kaip ją suvokiame. Lietuvos Respublikos gimimo brėžinyje Ascendentas yra Skorpione, o tai reiškia, jog mums atrodo, kad nėra didesnių kankinių už mus, kad patyrėme didžiausius išbandymus, kad gyventi savame krašte yra nepaprastai sunku ir didelė auka, kad valdžia ir turtas visuomet tarnauja blogam tikslui, kad mes patys sau esame pikčiausi priešai, kraštutiniu atveju – „šita valstybė pasmerkta išnykti, o atgimti ji galėtų tik per grandiozinį pokytį, tik jei sudegtume kaip feniksas iki pelenų“.

Niekam ne paslaptis ir nereikia čia astrologo, kad pasakytum, jog po prezidento rinkimų ne kažin kas keisis. Tikri pokyčiai prasidės 2023 – 2024 m. Progresinis Medium Coeli pereis į Svarstyklių ženklą, progresinis Ascendentas į Šaulį. Pusiausvyros, harmonijos, teisingumo siekis turėtų tapti varomąja jėga. Parūps pritraukti kuo daugiau intelektinių pajėgų, megzti bei palaikyti gerus ryšius su kitomis valstybėmis, rūpės ekspansija, tačiau ne agresyvi, o diplomatiniais keliais. Diplomatija ir teisė – tiek teigiama, tiek neigiama prasme – laikui bėgant taps tokios pat reikšmingos, koks šiandien reikšmingas yra valdininkas. Kažkas itin svarbaus dėsis valstybės teisinėje sistemoje. Šiandien svaičiojimai apie Konstitucijos keitimą, svarstymai „tiesos ar mėsos?“ tėra tik paistalai arba pašaipų objektas, o štai po gerų dešimties metų kova už tiesą, už lygias teises (jau ne lyg ir primesta iš šalies, o kylanti iš mūsų pačių vidinio poreikio), už kitokią teisinę sistemą, teisininkų gausėjimas valdžioje gali virsti iš tiesų rimtu reikalu.

Tačiau svarbiausias, mano manymu, bus optimistinės atmosferos valstybėje augimas. Kol kas mes jautėme tik prošvaistes tokio optimizmo (progresiniam Mėnuliui užėmus palankią padėtį), tik blyksnius. Nuo 2023 – 2024 m. pasitikėjimo šviesia ateitimi daugės, turėtų atsirasti keistas kolektyvinis jausmas, kad galime peržengti mus ribojančias, nepalankias aplinkybes, kad galime pasipelnyti iš aplinkui tvyrančios krizės ir chaoso. Jau nebus taip blogai Lietuvoje, jau visi( ne tik pavieniui) matysime, kad kitur blogiau.

Iš astrologijos nebūtų jokios naudos, jei galėtum tik numatyti fatališkume įkalintus ateities kontūrus. Bet nulemta yra pati kryptis (lyg upės srovė), o tos krypties nukreipimas pozityvia ar negatyvia vaga – jau žmogaus (kartais ir astrologo) proto darbas. Štai kai 2006 m. progresinis Ascendentas Rusijos nataliniame brėžinyje perėjo į Avino ženklą, pozityvia prasme tai turėjo reikšti, jog tauta kolektyviai ims ieškoti naujų savo valstybės kelių, jog laukia valstybės atgimimas, jog tauta kolektyviai sieks pelnyti pagarbą, trokš pergalių. Visa tai išvirto į primityvų, pirmykštį karo geismą. Kodėl taip atsitiko? Versijų daugybė. Žvelgiant astrologo akimis, pozityvios permainos galėjo įvykti tik tuo atveju, jei būtų nuversta dabartinė valdžia. Toks scenarijus būtų labai realus (progresinio Marso konjunkcija su nataliniu MC), jei valdžia nesiimtų atitinkamų veiksmų.

Iš esmės, V. Putinui nėra kur dėtis. Nėra jokios garantijos, kad jam pavyks, bet tokia situacija, kad arba šauk pats, arba lauk, kol tave pribaigs. Kam rūpi valstybės ateitis, jos gerovė, jei paties ateitis ir gerovė nenumaldomai artėja link Brisiaus galo. Ne imperinės ambicijos, o valdžios nuvertimo grėsmė lyg Damoklo kardas kybo virš V. Putino galvos. Valdžios nuvertimo pavojus Rusijoje išliks iki 2031 m. (pilnas laikotarpis 2010 – 2031 m.), bet tai jau bus nebe V. Putino valdžia. Jam, ko gero, svarbu išsilaikyti iki 2018 m. rinkimų, iš pradžių karinės jėgos pagalba, vėliau (jei pavyks) sudarant tautai iliuziją, jog ji yra turtinga, duodant duonos ir žaidimų.

Paties V. Putino astrologiniai „popieriai“ šiuo metu, švelniai tariant, baisūs. Nuo 2014 m. sausio pabaigos iki 2014 m. liepos pradžios, o vėliau dar 2014 m. gruodį – 2015 m. sausį ir nuo 2015 m. liepos vidurio iki 2015 m. lapkričio pabaigos – didelė negatyvių karjeros pokyčių arba visiško kracho tikimybė. Kuo žmogaus valdžia didesnė, kuo aukščiau jis yra iškilęs, tuo didesnis pavojus. 2014 m balandį, nuo 2014 m. spalio vidurio iki 2014 m. lapkričio pabaigos bei 2015 m. sausį ir vasarį – kritinis, nemalonių staigmenų, netikėtai nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių, laikas. Toks būna kartą gyvenime ir tai ne visiems.

V. Putino gimimo brėžinys yra brėžinys žmogaus, kuris „buvo niekuo, o tapo viskuo“ – jaunystėje didelio nepilnavertiškumo jausmo kamuojamas, išgyvenantis dėl tėvo nebuvimo savo gyvenime, periodiškai nematantis prasmės gyvent, bet, laikui bėgant, vis labiau disciplinuotas, vis mažiau moralus, vis labiau tikintis, jog yra pašauktas, išrinktas. Ascendentas Skorpiono ženkle padeda jam išlaikyti išorinę ramybę, tačiau iš tiesų jo nervų sistema itin jautri, linkęs į depresiją. Šiuo metu tas nervingumas smarkiai išaugęs, tikėtini širdies ritmo sutrikimai. V. Putino dabartinis pasitikėjimas savimi yra tik gerai slepiama milžiniška įtampa ir, ko gero, vaistai. Sunkiausia dabar jam išlaikyti kantrybę, apdairumą, pauzę, reikia didelių pastangų, kad suvaldytų begalinį norą veikti staigiai, radikaliai, nepriklausomai, savarankiškai. Norisi visko iš karto – pokyčių ir laisvės, o gal net ir ko nors visai ekstraordinarinio. Tačiau, taip pat tikėtinos staigios ir nemalonios permainos reikaluose, yra tikimybė būti išmuštam iš vėžių. Artimiausia aplinka gali keistis ir tą pasikeitimą bus labai sunku kontroliuoti, aplamai, sunku suvaldyti situaciją, išlaikyti kontrolę, atlaikyti konfliktines situacijas. Jam svarbūs susitarimai, sutartys gali būti nutrauktos. Rimtos problemos dėl juodosios kasos, dėl bendro kapitalo. Dabar savo artimiausiai aplinkai V. Putinas žiaurus kaip niekada, reikalaujantis aklo paklusimo. Visas šitas laikotarpis (iki 2015 m. lapkričio pabaigos) – sunki ir ilgalaikė kova dėl valdžios, dėl įtakos, gausėjančios priešų gretos, pogrindinės intrigos. Tokioje situacijoje nieko nedaryt – tai lyg susitaikyti su neišvengiama pabaiga, lyg laukti, kol cunamis nuneš. O galima ir veikti – tikimybė laimėti nedidelė, bet vis didesnė nei ramus galo laukimas. Jei išsilaikys iki 2016 m. – vėliau gali pradėti valyti valdžios viršūnes, sudaryti įspūdį, kad valdžia iš esmės keičiasi. 2018 m. progresinis Mėnulis V. Putino gimimo brėžinyje įeina į XII būstą ir tai aktyviai veiklai nereiškia nieko gero. Paprastai žmogaus gyvenime toks laikotarpis siejamas su vieno gyvenimo ciklo pabaiga ir pasiruošimu naujam. Laikas skirtas refleksijai, pogrindinei veiklai, apmąstymams, neretai kupinas depresyvių minčių, nerimo, pesimizmo.

Lyderių buvimas valdžioje negali pakeisti valstybės krypties, tačiau gali pakreipti tą kryptį pozityviai arba negatyviai. Artėjantį mūsų valstybės pokytį galime išnaudoti pačiu palankiausiu mums būdu, o galime užsimauti sau naują, ši kartą jau ne iš biurokratų, o iš pvz.: teisininkų, nuvytą kilpą ant kaklo.

Netrukus žiedinis Saulės užtemimas (balandžio 29 d., maksimumas 09:14 val. vietos laiku), todėl stenkitės gyventi santūriau, būkite atsargesni.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *