Astrologinė 2017 – ųjų metų prognozė

Šie chaoso pilni metai baigiasi taip, kaip jiems ir priklauso. Jokios ramybės, jokio tylaus, cukrinio, užliūliuojančio džiaugsmo! Tolimoje, miglotoje praeityje liko nuobodus pasaulis su aiškiomis, regis, niekada nesikeisiančiomis taisyklėmis. Įvykis veja įvykį ir jei kas prieš dešimt metų būtų pasakęs, kad iki to bus prieita, geriausiu atveju būtų sulaukęs tik atlaidaus paplekšnojimo per petį.

Paskutinių dienų šiuose metuose žvaigždės iškalbingos: nuo gruodžio 19 d. atatupstas Žemės atžvilgiu ėmė judėti ir taip judės iki kitų metų sausio 8 d. Merkurijus Ožiaragio ženkle. Norint suvokti laiko, kai Merkurijus juda atatupstas, ypatumus, nori nenori tenka griebtis krūvos veiksmažodžių. Tokia Merkurijaus padėtis reiškia momentą, kai žmogus, kalbant tiesiogine ir perkeltine prasme, yra priverstas grįžti nueitu keliu, pakartoti kelionės maršrutą. Arba, tarkime, važiuojant iš Vilniaus į Klaipėdą, apsisukti, įveikus beveik visą kelią, nes na juk reikėjo tai į Kauną. Kai Merkurijus juda atatupstas dažnai yra perplanuojama, perredaguojama, pataisoma, atitaisoma, remontuojama. Gyvenimas verčia daug ką įvertinti iš naujo, peržiūrėti, persvarstyti, pergalvoti, permąstyti. Dažnai tai toks laikas, kai bandoma įvertinti iš naujo, derėtis iš naujo, dar kartą aplankyti, dar kartą bendrauti. Kai ir vėl kyla problemos, kurios, regis, jau buvo dingusios. Kai apsigalvojus atsitraukiama.

Gruodžio 26 – 28 d. dar vienas gana reikšmingas astrologinis įvykis – Marso ir Ketu jungtis. Gruodžio 30 – sausio 2 d. Marsas jungsis su Neptūnu ir toji jungtis įvyks 9 – ame Žuvų laipsnyje, kuris Lietuvos Respublikos gimimo brėžinyje yra reikšminga, pažymėta vieta (Immum Coeli). Visas švenčių laikotarpis, nuo šv. Kalėdų iki sausio 2 d., įtemptas, sudėtingas. Lietuvoje didesnis gamtinių, gamtos stichijos sukeltų nelaimių, epidemijos, o taip pat kokių nors provokacijų (pvz.: internetu), pavojus. Per šias šventes ir dvasiškai nelengva: daugeliui tai bus slegiantis laikas, kai staiga iš atminties išnyra sunkūs, nemalonūs prisiminimai. Gerai, jei žmogus emociškai stiprus – jis leis sau paliūdėt, protu nesureikšmindamas, nedramatizuodamas. „Sudie liūdesy/sveikas liūdesy/Tu žvelgi į mane iš kambario sienų/Tu žvelgi į mane iš akių, kurias myliu/Tu visai nedvelki nykybe…liūdesy gražiaveidi.“* Bet atsiras žmonių, kuriems nepavyks taip ramiai susitaikyti su užplūdusiais jausmais. Jie, priklausomai nuo būdo, bandys užsimiršti alkoholio pagalba, kai kurie iš jų, savaime suprantama, bus agresyvūs. Štai dėl to – dėl gausaus alkoholio vartojimo ir jį lydinčio smurto, avarijų ir t.t. – ypač neramu per šias šventes.

Ateinantys metai, kaip ir praeinantys, kaip ir po jų būsiantys – lyg pagal kinų prakeiksmą: „kad tu gyventum permainų laikais!“ Simboliškai 2017 – ieji – Saulės metai. 2017 m. gegužės 10 d. Rachu ir Ketu (arba kitaip – Mėnulio mazgai), du svarbūs taškai astrologijoje ( Mėnulio orbitos ir ekliptikos susikirtimo taškai), kolektyvinės pasąmonės krypties rodikliai,  pereina į Liūto (Saulė Liūto ženklą valdantis šviesulys) ir Vandenio ( Saulė Vandenio ženkle yra nugalėta (iš lot. k. dētrīmentum)) ženklus. Saulė simbolizuoja šviesą ir gyvastį, ji – valia, savasis aš, ego, motyvuojanti jėga, vitališkumas. Saulė – gyvybės davėja, bet taip pat ir pjovėja, jei jos per daug arba per mažai. Politinėje astrologijoje Saulė žymi lyderius, valdžios žmones, tuos, kurie turi autoritetą ir pajėgūs vesti paskui save mases, vadovauti. Kodėl minia paklūsta savo vedliui? Kodėl juo tiki? Kas lemia, kad neretai vedliais tampa akivaizdžių psichikos sutrikimų turintys asmenys? Kas iš tiesų lemia radikalius minios pažiūrų pokyčius? Ketu ir Rachu Liūto – Vandenio ženkluose XX amžiuje buvo:

1905 IX – 1907 IV

1924 IV – 1925 X

1942 XI – 1944 V

1961 VI – 1962 XII

1980 I – 1981 IX

1998 X – 2000 IV

 

Tie Mėnulio mazgai svarbūs dar ir dėl to, kad visada netoli jų vyksta užtemimai. Saulė užtemsta, kai Mėnulio tranzitas per mazgą sutampa su jaunatimi. Mėnulio užtemimai vyksta, kai Mėnulio tranzitas per mazgą sutampa su pilnatimi. 2017 – ais įvyks keturi užtemimai, trys iš jų bus Liūto/Vandenio ženkluose. Ateinantys užtemimai ryškūs, keliantys nerimą, todėl apie juos teks kalbėti atskirai, dabar tik pasakysiu, kad vasario 26 d. Saulės užtemimas vėl kliudys svarbų tašką Lietuvos Respublikos gimimo brėžinyje ir tai bus dar vienas ženklas iš visos virtinės, jog 2016 – 2017 m. mūsų visuomenėje ir valdžioje vyksta reikšmingi pokyčiai. Deja, bet vasaris ir kovo pradžia – ryškių, nusipelniusių žmonių iškeliavimo anapilin laikas. Kitų metų užtemimai nepalankūs D. Grybauskaitei (jos autoritetui, jos santykiams su oponentais), R. Karbauskio iniciatyvai, ko gero, kelią bandys užkirsti visi (stiprus pasipriešinimas jo veiksmams). Įdomu tai, kad beveik visi metų užtemimai reikšmingi V. Putinui ir Rusijai, pradedant pirmuoju, vasario 11 d. vyksiančiu Mėnulio. Iš susidariusios konfigūracijos aišku, kad ruoštis galimam prezidento autoriteto, valdžios silpnėjimui, bandyti užkirsti tam kelią reikia iš anksto. Ir, regis, toks tikslas pateisina visas priemones. Rugpjūčio 21 d. visiškas Saulės užtemimas, kuris bus matomas ir svarbus JAV, pavojingas dėl galimo dar didesnio susiskaldymo, priešiškumo Jungtinių Valstijų visuomenėje. Neramu tai, jog trys užtemimai aktyvuoja svarbius taškus NATO „gimimo“ brėžinyje – kol kas sunku pasakyti, ar tai reiškia pokyčius pačioje organizacijoje, ar karines provokacijas, kurioms bus privalu duoti atkirtį.

11988504_10206796530864770_5056048852669277830_n

Jupiteris Svarstyklių ženklu keliaus iki 2017 m. spalio 11 d. Svarstyklių ženklas (beje, nepalankus Saulei, ji Svarstyklių ženkle yra kritusi) yra vedybos ir skyrybos, derybos, sutartys ir tų sutarčių laužymas, ryški poliarizacija (kas mano draugai ir priešai, juoda ir balta), begalinis lygiaverčių, pagarbių santykių, socialinio teisingumo troškimas (kiekvienas tą teisingumą supranta savaip, iš čia kyla „draugai ir priešai“ ir daug neteisingumo). Jupiteris žymi mūsų įsitikinimus, mūsų pažiūras, tikėjimą, pasaulėžiūrą apskritai. Kai Jupiteris juda Svarstyklių ženklu, įsitikinimus neretai purto krizė, nes staiga, netikėtai gyvenimas ima ir priverčia suvokti, kad, o Dieve, kiti juk galvoja ne taip, kaip aš. Ir kiek daug tokių, kurie galvoja priešingai. O juk nemaniau. Gal jie teisūs, o ne aš? Tačiau Svarstyklės ne revoliucinis ženklas. Net atvirkščiai. Svarstyklių ženklas simbolizuoja visuotinai priimtas taisykles, nusistovėjusią tvarką visuomenėje, pagarbą tai tvarkai, harmoningą vyksmą. Įdomu, kad D. Trumpo Jupiteris Svarstyklėse, beje, R. Karbauskio taip pat. Jie „už teisingumą, už tvarką“. Jei ir reikia tam tikrų revoliucinių žingsnių, tai tik tam, kad tvarka, harmonija, pusiausvyra visuomenėje būtų atstatyta, kad taisyklės būtų teisingos. Nėra noro visuomenę keisti iš esmės. Tačiau ką reiškia „harmoninga visuomenė“, kas yra teisingas įstatymas? Manau, D. Trumpo ir R. Karbauskio atsakymai būtų labai nepanašūs. Spalio 11 d. Jupiteris pereis į Skorpioną ir kolektyvinės pasąmonės pažiūros vėl keisis – gal neužtenka vien tartis ir derėtis, gal reikia gilesnės transformacijos? Gal neužtenka pasodinti, gal reikia pasiųsti myriop?

Kaip ir 2016 m. gruodžio 23 – 30 d., taip ir 2017 – tų vasario 20 d.  – kovo 10 d., rugsėjo 24 d. – spalio 2 d. Jupiteris bus tikslioje opozicijoje Uranui. Viena vertus, lyg ir nieko baisaus. Jupiterio – Urano ciklas susijęs su žmonijos sąmoningumo augimu, su tikslingu horizontų plėtimu, su mokslo, technikos progreso galimybėmis, žmogaus evoliucijos skatinimu. Tai prometėjiškos maišto dvasios, individualaus ir kolektyvinio optimizmo ciklas. Vienas svarbiausių ciklų, prognozuojant finansų rinkų bangavimą. Tačiau, kai bendra situacija slogi, kokia yra dabar, šio ciklo negatyvi fazė (opozicija) gali iššaukti karinės įtampos augimą, panašų į tą, koks buvo pvz.: 1948 -ais (Berlyno blokada), 1962 – ais (Karibų krizė), 1975 – 1976 m. (Libano karas, Šaltojo karo paaštrėjimas, dėl Sovietų Sąjungos kišimosi į Afrikos valstybių politinius procesus). Ši Jupiterio ir Urano ciklo fazė pavojinga ir dėl gresiančių aviacijos (o ir apskritai technikos, ypač kompiuterių) nelaimių.

2017 m. kovo 25 d. – balandžio 8 d., o taip pat rugpjūčio 1 – 8 d. kartosis Jupiterio – Plutono ciklo įtampos fazė (paskutinį kartą buvo 2016 m. lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje). Pastaraisiais metais nesvarbu įtampos ar harmonijos fazė, Jupiteris ir Plutonas yra baisu, nes tai terorizmas. Tik, jei Jupiteriui ir Plutonui sudarant harmoningą aspektą, pvz.: 2015 m. spalį, teroristiniai aktai (pvz.: Bataklanas Paryžiuje) vyko labai sklandžiai, toks įspūdis, kad niekas jiems net nebandė trukdyti, kad bet kokie bandymai patyrė visišką fiasko, tai įtampos aspektas žymi ne tik atkaklias teroristinių pajėgų pastangas, bet ir ryžtingą priešinimąsi. Teroro aktai vis tiek įvyksta (viskam kelio užkirsti neįmanoma), bet jie labiau iškrypusiai išradingi (pvz.: gaisrai Izraelyje), be galo sunkiai pažabojami (vienas sunkvežimis, vienas teroristas). Svarbu pažymėti, kad ryškūs teroro aktai nuo tikslaus Jupiterio ir Plutono aspekto susidarymo pabaigos įvyksta praėjus vidutiniškai dviems savaitėms. Bet kokiu atveju, kitų metų balandis, rugpjūtis – pavojingi dėl išaugusios terorizmo grėsmės.

Saturnas, kuris beveik visus metus išbus Šaulyje (gruodžio 21 d. pereina į Ožiaragį), jau sudaro (2016 m. gruodžio 15 d. – 2017 m. sausio 3 d.) ir dar sudarys harmoningą trino aspektą su Uranu Avine 2017 m. gegužės 10 – 30 d., lapkričio 5 – 20 d. Saturno – Urano ciklas tai dešiniosios pažiūros, ypač konservatyvūs – autoritariniai procesai, „kapitalistinė santvarka“, sunkioji, karinė pramonė. Tai JAV dominavimas, o taip pat Izraelio valstybė. Genialios idėjos paverstos praktika. Kai Saturnas ir Uranas sudaro palankų aspektą, galima tikėtis šiokio tokio ekonominio atsigavimo, tarptautinės įtampos palengvėjimo (sutartys (taikos), derybos ir t.t.). Tačiau aspektas neapsaugo nuo karinės intervencijos, pvz.: 2003 m. kilo Irako karas (JAV dominavimas), o 1912 – 1913 m. pasaulis labai sparčiai ginklavosi (karinės pramonės klestėjimas), nes jau buvo aišku, kad „kažkas bus“.

Rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje susidaro dar vienas palankus JAV, o taip pat Europos Sąjungai, aspektas. Jei maždaug tuo metu vyks rinkimai Vokietijoje, galima tikėtis, kad A. Merkel išlaikys status quo.

Jau 2017 m. gegužę, birželį imsime justi Urano – Neptūno semikvadratą. Nedetalizuojant – tai nepalankus, nerimą dėl augančios įtampos, tarptautinių santykių krizės, keliantis aspektas. Vyksta maždaug kas keturiasdešimt metų. Praėjusį kartą tokiu metu kilo Jom Kipuro karas, o tarp Vašingtono ir Maskvos tvyrojo baisi įtampa.

Apskritai kiti metai, ko gero, įsimins ne vien dėl politinio šaršalo. Trijų ciklų, kuriuose dalyvauja Uranas, fazės ir Ketu Vandenyje sufleruoja, kad dar viena svarbi tema ateinančiais bus aviacija, kosmosas, internetas. Viena vertus, laikas palankus naujus išradimus pritaikyti praktiškai, įgyvendinti, bet neramu dėl didelės nelaimių, katastrofų tikimybės.

Politinėje astrologijoje visada vyrauja pesimizmas, nes kalbame apie kolektyvinę pasąmonę, apie minią, mases. Čia daug fatalizmo. Kitaip ir negali būti – ar dažnai matėte, jog begalinis žmonių srautas elgtųsi sąmoningai? Tačiau atskiro žmogaus gyvenime kitaip. Jam lengviau keistis, prisitaikyti, kelti savo sąmoningumą, valdyti savo žvaigždes, o ne būti jų valdomam. Štai tokiam požiūriui, mąstymui – „aš – ne masės dalis, ne jos įkaitas, aš atskiras, sąmoningai savo gyvenimą kuriantis individas“ – ateinantys metai (ypač nuo gegužės mėnesio) labai palankūs.

Su šventėmis! Tegu žvaigždės jums paklūsta!

 

*Polis Eliuaras apie 2016 – ųjų šv. Kalėdas Lietuvoje.

 

 

© 2013 – 2016 U. M. Lizdeikaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *