Maxima arba Climacteria

Prieš Naujuosius Metus įprasta prognozuoti, o kas bus toliau. Prognozuojama apskritai pasauliui, konkrečiai valstybei, pavieniams žmonėms. Nemanau, kad bendrosios prognozės 12-ai Zodiako ženklų vertos dėmesio. Tai žaidimas, nepiktybinė pramoga, kuri, jei darbas atliktas labai sąžiningai, gal ir šiek tiek pasitvirtins, jei esate tipiškas ženklo atstovas, jei jūsų gimimo brėžinyje yra steliumas – planetų sankaupa viename ženkle. Tačiau, jei pvz.: Šaulio ženkle yra tik Saulė, tai tokiam žmogui atrodys „nesąmonė tie horoskopai, netikiu, aš visai kitoks“. Apie valstybių horoskopus kalbėsiu vėliau, tai atskira, plati ir tikrai reikšminga tema. Įsivaizduokite: bendrų pasaulinių tendencijų numatymas ir savo valstybės quo vadis. Žinoma, astrologinė analizė (ir sintezė bei prognozė), kaip ir bet kuri kita, neturėtų pretenduoti į visažinystę, taikyti į neklystamumo dogmą, tačiau, didesne ar mažesne paklaida, ji gali numatyti vystymosi perspektyvą, dažnai ir būdus, kaip jį, tą vystymąsi, koreguoti. Man, šiuo atveju, rūpi bent paviršutiniškai parodyti, kas slypi už astrologinės prognozės, kokiu būdu ji sudaroma, kas yra astrologinis mąstymas.

Prieš gerą mėnesį skaičiau Z. Baumano ir L. Donskio pokalbį apie, kaip tas buvo pavadinta, moralinį aklumą*. Abu aptarinėjo mūsų laikmetį arba kitaip – minėtą Neptūno ir Plutono konjunkciją, kuri įvyko Dvyniuose 1883 m., t.y. laikotarpį, kuris prasidėjo 1883 – 91 m. ir truks iki 2383 m. Taip pat, užkabino ir 1965 – 66 m. vykusią Urano – Plutono konjunkciją Mergelėje. Beveik viską, apie ką anie kalbėjo, apibendrinant galima būtų pavadinti Merkurijaus simboliu, Merkurijaus simbolio aptarimu (Dvynių ir Mergelės ženklai yra valdomi Merkurijaus). Astrologijoje simboliai yra plati sritis: viskas astrologijoje yra simbolis, visa yra simboliška. Jei moki skaityti simbolį, jei žinai jo reikšmes, tai, astrologų teigimu, gali perskaityti, suvokti bet kokį reiškinį Žemėje, o apskaičiavęs šviesulių judėjimą ar, paprasčiau tariant, turėdamas efemerides po ranka, gali sužinoti, kada ir kaip vienas ar kitas reiškinys pasireikš.

Astrologiniai simboliai veikia visiems gerai žinomu poliariškumo principu. Poliariškumo principas – vienas iš Hermetinių principų – sako: viskas yra dvejopa; viskas turi savo polius; viskas turi savo priešybę; panašus ir nepanašus yra vienas ir tas pats; priešybės identiškos savo prigimtimi, bet skiriasi laipsniu; kraštutinumai sutampa; visos tiesos – tik pusiau tiesos; visus paradoksus galima suderinti.**

Štai kad ir minėtas Merkurijaus simbolis. Pagal astrologinį žodyną (Rex E. Bills „The Rulership Book“, 1971) – 12 puslapių reikšmių, tarp kurių tokie įdomūs, regis, niekuo tarpusavyje nesusiję, gretinimai, kaip pvz.: androginija, astma, drugeliai, knygos, automobiliai, pusbroliai, liftas, intelektas, tarnai ir t.t. Astrologijos nestudijavusiam – visiška painiava, nonsensas. Todėl, tam, kad perprastum astrologinį simbolį reikia pradėti ne nuo jo reikšmių, o nuo to, kas astrologijoje vadinama simbolio pagrindu. Dvyniai ir Mergelė priskiriami kintamai veiksmo savybių grupei (dar yra pastovi ir kardinali), t.y. pagrindinė jų savybė – prisitaikymas, lankstumas, intelektas (susijęs su faktais, priešprieša išminčiai ir intuicijai). Dvyniai siejami su aktyvia, greita ir nervinga protine veikla. Vaizdžiai kalbant, abu ženklai žymi intelektą, tačiau intelektą paviršutinišką, gebėjimą įžvelgti detales, tačiau negalėjimą matyti plataus vaizdo, perspektyvos, peržengti intelekto ribą ir pereiti į išminties sferą. Tai mokinio ir siauros specializacijos specialisto sfera. Mergelės ženklas simbolizuoja žemės stichiją. Žemės stichijos veikimo plotmė yra fizinė, dominuoja materialinė būties pusė bei prakticizmas, realizmas. Mergelės ženkle iškyla aplinkosaugos bei sveikatos klausimai, o taip pat nepilnavertiškumo kompleksas, melancholija. Dvyniai priklauso oro stichijai ir simbolizuoja visų rūšių ir įmanomų pakraipų komunikaciją, greitį, pasikeitimą informacija (greitą informacijos suvokimą, tačiau negebėjimą ilgam ką nors įsiminti, trumpą atmintį), judrumą (nenustygstantis vietoje), susisiekimą. Abu ženklai – Mergelė ir Dvyniai – neemocionalūs, gal net nejautrūs. Dvyniai jausmus intelektualizuoja, Mergelės jausmas praktiškas, racionalus, apgalvotas, ne spontaniškas. Žmonija įvaldo visas žemiškas, materialias komunikacijos priemones, gyvenimo tempas tik greitėja, tačiau vaizduotė ir jausmas, išminties paieškos, regis, tik tolsta, nublokštos žinių lavinos. Tačiau mes dar nepasiekėme „moralinio aklumo“ kritinės stadijos. Tikra epochos vertybių krizė laukia 2061 – 65 m.

Astrologijoje laikmetis konstruojamas lyg Lego kaladėlės, pradedant ilgiausiai trunkančiais ir mažėjančia tvarka slenkant žemyn. Lėčiausi ciklai nusako laikmečio bruožus, vidutiniai prognozuoja apytiksliai, patys greičiausi padeda tikslinti numatomų įvykių datas. 2014 – aisiais dar tūnosime kritinėje Urano – Plutono fazėje, tikslus aspektas formuosis balandį (jame taip pat ir du užtemimai), lapkričio pabaigoje, gruodį. Dar gerokai per anksti džiaugtis ekonomikos atsigavimu, manyti, kad sustabarėjusios valdžios struktūros, iki šiol šlovinti autoritetai ir toliau gyvuos per amžius. Tačiau ši fazė nusako tik vieną būsimų metų aspektą. Tiksliems įvykiams, aiškesniam vaizdui reikia peržiūrėti, ką veiks, kaip elgsis likę šviesuliai. Profesionalus astrologas dar peržvelgs ir alternatyvius metodus, pvz.: A. Barbault ciklinį indeksą.

Žvelgiant iš laiko perspektyvos, mažėjančia tvarka toliau seka Saturno ciklai. Saturnas valstybėje žymi institucijas, kurios atskiria tvarką nuo chaoso. Saturnas, labiau nei bet kuri kita planeta, simbolizuoja valstybę ir jos institucijas, kolektyviniame lygmenyje nusako laisvės kiekį, kurį tauta sau leidžia ar kurį pati apriboja. Saturnas atstovauja teisinei sistemai, nuolat veikiančioms valstybės tarnyboms, visoms saugos ir apribojančioms organizacijoms. Jis taip pat gali simbolizuoti represines ir kontroliuojančias jėgas valstybėje, pvz.: policiją. Saturnas (jo padėtis, judėjimas, aspektai) parodo tautos požiūrį į įstatymą, tvarką, hierarchiją, tabu, papročius. Jis kontroliuoja valdžią ir tradicijas, t.y. Saturnas yra vienaip ar kitaip varžančių rėmų simbolis. JAV horoskope Saturnas Svarstyklėse žymi aiškiai apibrėžtą ir tam tikra prasme nelankstų tarpusavio priklausomybės bei apribojimų tarp įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisinės valdžios principą, įtvirtintą Konstitucijoje. Saturno opozicija su Venera Jungtinės Karalystės horoskope užsimena apie tautos charakteriui būdingą emocinį santūrumą. Lietuvos Respublikos horoskope Saturnas yra Ožiaragio ženkle, trečiame būste ir tai reiškia sunkų valstybės augimą, o taip pat būtinybę turėti vystymosi programą, perspektyvą, tikslą, stimulą.

Labai įdomūs žada būti 2020 metai, nes įvyks net dvi Saturno konjunkcijos – su Jupiteriu ir Plutonu. Jei 2014 m. vis dar bus senų struktūrų byrėjimo, reformų laikas, tai 2020 m. pagrįstai galima laikyti reikšmingu posūkio tašku. Saturnas, Plutonas ir Jupiteris tuo metu bus Ožiaragyje. Paskutinį kartą Saturnas su Plutonu jungėsi 1982/83 m., prieš tai – 1947/48 m., 1914/15 m. Kai kurie astrologai (L. R. Rudhyar) apjungia 1914/15 m. ir 1947/48 m. teigdami, kad iš tiesų tai buvo vienas laikotarpis, kurį reikėtų vadinti antruoju Trisdešimties metų karu. Mat pirmasis, vykęs 1618 – 1648 m., tiksliai pataikė į periodą tarp dviejų Saturno – Plutono konjunkcijų (1617 m. bei 1648 m.). Vienaip ar kitaip, nuožmios ir apvalančios Saturno ir Plutono savybės žymi metą, kai gali tekti grįžti prie ištakų. Tokiu metu kolektyvinė sąmonė linkusi matyti tik juodą ir baltą, linkusi į kraštutinumus, ryžtingą veiksmą. Tikėtina valdžios krizė, pvz.: Brežnevo epochos pabaiga (1982 11 10) beveik tiksliai sutapo su SA – PL konjunkcija (1982 11 08).

Ko gero, labiausiai legendomis apaugęs, apipintas ir apkerpėjęs yra Saturno – Jupiterio ciklas. Nors palyginti trumpas, vyksta kas ~ 20 metų, bet jam pripaišoma milžiniška reikšmė, teigiama, jog yra pagrindinis istorijos eigą formuojantis ciklas. Viena vertus, tai idėjų suvokimas, potencialas, plėtros ir augimo galimybės (Jupiteris), kita vertus – jų materializacija, praktinis įgyvendinimas (Saturnas). Ši pora labai susijusi su socialinių struktūrų kūrimu ir evoliucija bei kolektyvinės tautinės tapatybės jausmu. Toje pačioje stichijoje Jupiterio – Saturno konjunkcija įvyksta kas 240 metų, o visas Zodiakas pereinamas per 960 metų. 20 metų periodas vadinamas Minima (arba Specialis), 240 metų – Media (arba Trigonalis), 960 metų – Maxima (arba Climacteria). Konjunkcijos perėjimas iš vienos stichijos į kitą – mutacinė konjunkcija – ypač svarbi, žyminti esminę permainą žmonijos prioritetuose ir orientacijoje. Paskutinė SA – JU konjunkcija vyko 2000 m. Jaučio ženkle (žemės stichija), kita bus Ožiaragyje (taip pat žemės stichija), todėl dar negalime kalbėti apie visiškai naują istorijos puslapį, tačiau ir nuvertinti būsimos konjunkcijos nereikėtų. O didžioji mutacinė konjunkcija laukia 2060 m.

Įdomu tai, kad 2020 m. įvyks JAV prezidento rinkimai. Reikalas tas, kad nuo seno sklando legenda (viena iš daugelio), jog po 1840 m. visi JAV prezidentai, išrinkti per SA – JU konjunkciją, mirė ir mirs savo tarnybos metu. 1840 m. buvo išrinktas V. H. Harisonas (prezidento pareigas ėjo 32 dienas, numiro persišaldęs), 1860 m. išrinktas A. Linkolnas (nužudytas), 1961 m. išrinktas Dž. F. Kenedis (nužudytas). Iš visų mirusiųjų, su SA – JU konjunkcija jokio ryšio neturėjo tik F. Ruzvelto ir V. Makinlio mirtys. Vis tik, ko gero, tai daugiau sutapimai, nes sąsajų tarp SA –JU konjunkcijos ir JAV valstybės horoskopo rasti dar niekam nepavyko.

 

http://sociologai.lt/2013/z-baumano-ir-l-donskio-diskusija-apie-moralini-jautruma-netikrumo-amziuje/

** Kibalionas, Nesvis, Kaunas, 2002.

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *