Dienos archyvas: 2014 03 11

Ar bus karas?

Tai ką. Nieko naujo. Tik dar vienas įrodymas, kad astrologiniai ženklai ne iš piršto laužti – veikia, nepaisant jūsų netikėjimo ar tikėjimo, jog absurdui šiuolaikiniame pasaulyje vietos nebėra, nepaisant visos analitinių, racionalių ir blaivių protų gausos.

Jau rašiau, kad 2008 – 2016 m. labai primena 1928 – 1934 m. Kaip ir tuomet, taip ir dabar dvi lėtai Žemės atžvilgiu judančios planetos – Uranas ir Plutonas – smarkiai įtakojančios kolektyvinę žmonijos sąmonę, keičia ženklus ir pereina į kritinę ciklo fazę, sudaro kvadratūros (900) aspektą. Urano ir Plutono kvadratūra visada žymi įtampa persunktą laikmetį, senų ekonominių bei politinių struktūrų byrėjimą, revoliucinį pokytį. Kadangi aspektas yra negatyvus – tikėtina, jog pokytis nebus teigiamas, ypač jei laikomasi įsikibus to, kas neišvengiamai turi griūti (pvz.: jei bandoma bet kokia kaina išsaugoti santykius, išsilaikyti valdžioje ir t.t.). Jei kam įdomu, kodėl visa tai dedasi, kur šaknys būtent taip, o ne kitaip susiklosčiusių aplinkybių pasaulyje – atsakymo turėtų ieškoti esamo ciklo pradžioje, Urano ir Plutono konjunkcijos metu, t.y. žmonija dabar pjauna tą, ką pasėjo 1965 – 1966 m. Kažkas tuo metu buvo padaryta ar nepadaryta ekonominėje bei politinėje arenoje ir štai dabar turime tą, ką turime.

Šiuo metu, ko gero, svarbiausia, o kas bus toliau. Ruoštis mums karui ar taupyti pinigus? Ar užsimanys gretimos valstybės karalius Juoba užsimaukšlinti ant makaulės ir Lietuvos karūną, ar pasikakins žygiu per Ukrainą? Astrologai daugybę kartų klydo, mėgindami tiksliai prognozuoti būsimo karo pradžią. Tačiau jie beveik neklysta, kai reikia nustatyti, ar augs į karinį konfliktą galinti peraugti įtampa tarp valstybių ir kada ji augs. Tam niekada neužtenka vien bendrų tendencijų, pvz.: Urano – Plutono kvadratūra patikimai žymi politinės įtampos augimo periodą, bet ar lokalinis konfliktas išsirutulios į stambų, ar net pasaulinį karą – būtinos konkrečių valstybių horoskopų analizės. Štai Antrojo pasaulinio karo pradžios astrologinės užuomazgos buvo Plutono – Urano kvadratūra bei ryškūs ženklai visų pirma Lenkijos ir Vokietijos valstybių brėžiniuose. Karas, be abejonės, niekada nėra vien valstybių abipusio priešiškumo išdava. Dar K. G. Jungas rašė apie karo psichologiją, kaip apie masių psichozės proveržį į politinį organizmą. Sutrinka racionalus tautos veikimas, plinta emocionalūs lozungai ir nacionalistinės svajos. Kai visuomenė kolektyviai tampa nenormali, masinė isterija sparčiai virsta masine psichoze, o tai palanki terpė lyderiui – kolektyvinės masių svajonės centrui. K. G. Jungas, rašydamas apie nacistinę Vokietiją, nuožmiai griaudėjo, kad bet kurią uolių patriotų vyriausybę, kuri pasirašo įsakymą dėl mobilizacijos, reikia bausti mirtimi en bioc (pranc. visą). Lenkijoje Urano tranzitas per jautrius valstybės brėžinio taškus prasidėjo 1925 m., 1926 m. J. Pilsudskis tampa diktatoriumi, tais pačiais metais tranzitinis Saturnas jungiasi su Saule Lenkijos horoskope – valstybė iš Pirmojo pasaulinio karo entuziastingos revoliucionierės virto labai pavargusia, ligota sene, nepasitikinčia savo piliečiais. Antrasis pasaulinis karas Lenkijai ir Vokietijai prasidėjo 1930 – ųjų pradžioje. Tranzitinis Plutonas Lenkijos horoskope suformavo trino aspektą su Saule – klasikinį diktatūros aspektą – 1933 m. kovą lenkų vyriausybė pasirašė aktą „dėl ypatingų įgaliojimų“, suteikdama Pilsudskiui diktatoriaus galią. 1933 m. sausio pabaigoje Adolfas Hitleris jau buvo valdžioje, t.y. Lenkija jau turėjo diktatorių namie ir kaimynystėje. Pagrindinė konflikto priežastis ir pretekstas užimti Lenkiją buvo Pilsudskio kvaištelėjimas aneksuoti laisvąjį Dancigo – Gdansko miestą ir tuo pačiu metu planuojamas prevencinis karas prieš Vokietiją. Ukrainoje, ko gero, tokiu teoriniu pretekstu tapo skubotas įstatymo dėl valstybinės kalbinės politikos atšaukimas. Kaip ir tuomet, taip ir dabar Ukrainos siekis tikros, ne butaforinės nepriklausomybės, iššaukia panašią Kremliaus reakciją. 1932 – 1933 m. Maskvai pavyko Holodomoras, dabar drąsiai užsimota dalį okupuoti.

Žvelgiant į bendrąsias tendencijas, šiais metais yra du įtampos piko laikotarpiai. Vieną iš jų jau jaučiame – balandžio 15 d. visiškas Mėnulio, balandžio 29 d. žiedinis Saulės užtemimas. Balandį Urano – Plutono tiksli kvadratūra. Nuo kovo vidurio įtampa auga, slūgti pradės gegužės vidury. Antras piko laikotarpis – nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio vidurio: spalio 8 d. visiškas Mėnulio, spalio 23 d. dalinis Saulės užtemimas. Karo grėsmės nuotaikos Lietuvoje, dabar sustiprėjusios, turėtų kiek sumažėti gegužės pabaigoje, tačiau vėl gali atsinaujinti liepos antroje pusėje. Jeigu turimas Lietuvos Respublikos natalinis brėžinys yra tikslus*, tai reali grėsmė arba santykių pokytis su kaimynais mūsų laukia 2017 – 2019 m. Tranzitinis Uranas kirs Descendento tašką brėžinyje, kiek vėliau formuos kvadratūros aspektą su nataliniu Marsu – be abejonės, tai bus įtampos, grėsmės laikas. Reikšmingi Urano tranzitai visada kelia pavojų esamam status quo.

Nuo 2014 m. gruodžio, su trumpomis pertraukomis iki 2016 m. lapkričio – tranzitinio Plutono konjunkcija su nataliniu Neptūnu Lietuvos Respublikos brėžinyje. Viena vertus, geras laikas atsikratyti iliuzijų, utopinių tendencijų, iškelti visiškai naujus idealus, naujas kolektyvines idėjas. Kita vertus, gali sustiprėti komunistinių, kairiųjų pažiūrų įtaka, pliuralizmo bei kolektyvizmo siekis.

Nuo 2015 m. balandžio vidurio iki 2016 m. gruodžio – tranzitinio Chirono konjunkcija su nataline Saule. Labai keistas aspektas, nes reiškia dvivaldystę, „du Prezidentai valdžioje“ – logiškai mąstant, neįmanoma, tačiau gal čia bus koks paslėptas faktorius.

2014 m. birželį, o vėliau dar ir rugpjūtį laukia tranzitinio Saturno jungtis su nataliniu Plutonu. Šiokia tokia valdžios krizė, rimti pasikeitimai, esamos tvarkos ardymas, naujos kūrimas – nieko keisto, turint omeny, jog Prezidento rinkimai.

Bendrosios tendencijos tokios, kad iki 2016 m. vis dar laikysis negatyvi, revoliucinė Urano – Plutono kvadratūra, o 2020 – 2021 m. formuosis reikšmingos Saturno – Plutono – Jupiterio konjunkcijos. Paskutinį kartą tokia padėtis buvo 1914 – 1915 m./1947 – 1948 m./1982 – 1983 m. Kadangi ciklai nuolat kartojasi, bet niekada nebūna identiški, tai tvirtai galima pasakyti tik tiek, kad 2020 – 2021 m. riba žymės svarbų pokytį pasaulinėje politinėje arenoje, ne menkesnį nei karo pradžia (1914 – 1915 m.), karo pabaiga (1947 – 1948 m.), stagnacinės tvarkos pabaiga (1982 – 1983 m. Brežnevo epochos galas). Tačiau iki 2027 – 2030 m. astrologai nemato Jungtinių Valstijų įsivėlimo į labai rimtą karinį konfliktą grėsmės.

 

*Pagal M. Penfield „Horoscopes of Europe“ (2006, American Federation of Astrologers) Lietuvos Respublika gimė 1990 m. kovo 11 d. 20:45 val. GMT arba 22:45 val. EET, Vilniuje. Jo šaltinis – International Herald Tribune.