Dienos archyvas: 2014 03 23

Kada gimsta valstybė?

Būtina sąlyga astrologinei prognozei – tikslus žmogaus, valstybės gimimo laikas ir vieta. Jei duomenys klaidingi, tai klaidinga ir prognozė. Su žmonėmis paprasčiau – reikia tik geros mamų atminties ir dar šiokio tokio, astrologo techninių įgūdžių reikalaujančio, patikslinimo. O štai valstybės gimimo laikas – daug sudėtingesnis klausimas.

Dar visai neseniai, maždaug iki XVI – XIX a., dėl visiems suprantamų priežasčių, nebuvo jokio reikalo braižyti valstybės gimimo brėžinį. Karą, marą ar sausrą astrologai prognozuodavo pagal tam tikrai vietovei sudarytus lunacijų, ingresijų brėžinius, kometas bei kitais tradiciniais metodais. Tačiau daugiausia dėmesio buvo skiriama Valdovo (karaliaus, kunigaikščio, imperatoriaus bei kt. lyderio) horoskopui. Manyta, jog karalius pats savimi įkūnija karalystę, kad jis ir yra karalystė, todėl atidžiausiai nagrinėti jo gimimo bei karūnacijos brėžiniai.

Mundaninės astrologijos politinės teorijos pagrindas yra požiūris į politinį vienetą – miestą, valstybę, kunigaikštystę, imperiją – kaip į vientisą organizmą, analogiją žmogaus kūnui. Kūno dalys ir organai susiję, priklauso vienas nuo kito. Jei pažeidžiama kuri nors dalis – serga visas organizmas. Šitas, neginčijamas tarp astrologų, postulatas plačiau pasklido Renesanso laikais (Nikolas Makiavelis), net šmėkštelėjo V. Šekspyro „Hamlete“. Juo tvirtai tikėjo, šiaip jau žalio supratimo apie astrologiją neturėjęs, švietėjas Žanas Žakas Ruso. Dar ir šiandien kartais girdime sakant „valstybės galva“, „valstybės organai“. Tokia analogija tarp asmens ir kolektyvo leidžia astrologui naudoti panašias gimimo brėžinio interpretacijos taisykles ir žmogui, ir valstybei. Ko gero, tos pačios prielaidos, kurias astrologai taiko psichologiniams asmens natalinio brėžinio raidos aspektams, gali būti veiksmingos ir narpliojant politinius mundaninio brėžinio procesus.

Be kultūrinio paveldo, Konstitucijos, apibrėžtos teritorijos, nacionalinė valstybė, pagal astrologinę sampratą, turi ir bendrą kolektyvinę pasąmonę, bendrą visų individų tapatinimąsi su tautos praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Tautą vienija sunkiai apčiuopiamas idealo, visuotinės valios bei tautinės dvasios jausmas. Pagal šią teoriją, tauta turi bendrą, istorijos eigoje atsiradusį ir išlaikomą, minčių fondą bei vienijantį norą išlikti tauta. Todėl tautos tapimas valstybe yra esamos minčių fondo vystymosi stadijos – prisiminimų, vilčių, baimių ir norų – išraiška. Valstybės horoskopas yra lyg ypatingą ir kritinę akimirką sustingusios kolektyvinės pasąmonės veidrodinis atspindys. Valstybės gimimo brėžinyje užfiksuotas išskirtinis, tačiau ne visada legalus, valdžios užgrobimo ar perdavimo įvykis. Astrologiškai gerai, jei toks įvykis yra – pvz.: revoliucija šiaip jau yra pakankamai aiški užuomina, kad kolektyvinė pasąmonė tikrai išgyvena virsmą, kad revoliucijos data tiksliai atsispindės brėžinyje. Žinoma, būna įvairiai, bet astrologams tokią pačią frustraciją kelia ir revoliucijos nebuvimas, ir revoliucijų gausa.

Žmogus gimsta vieną kartą. Ir čia nei pridėt, nei atimt. Jis gali nežinoti savo gimimo valandos, nežinoti tikslios datos, kada gimė, gali pamesti gimimo liudijimą, bet esmės tai nekeičia – natalinis horoskopas yra vienas ir jokių variacijų negali būti. O valstybės paprastai turi ne vieną gimimo datą. Valstybės gimimo datos yra kertiniai ir labiausiai kritiniai tautos gyvavimo momentai, virsmo ir lūžio taškai. Dažniausiai tų taškų datos rikiuojamos hierarchine tvarka ir, esant reikalui, nagrinėjamos visos. Brėžinys, nubrėžtas pagal valstybės gimimo laiką, parodys ne tik kolektyvinės pasąmonės būseną psichologiniu bei mitologiniu požiūriu, bet ir gerai nušvies pasaulietinius reikalus – tarptautinius santykius, ekonominius reikalus, politinius skandalus.

Yra dvi teorijos apie tai, kada tauta sukuria valstybę ir kokie yra jų (tautos ir valstybės) santykiai. Visų pirma ko gero, galima teigti, kad jungiantis tiltas tarp tautos ir valstybės yra Konstitucija. Valstybės horoskopas dažnai brėžiamas pagal nuolatinės Konstitucijos priėmimo laiko momentą, tas taikytina daugumai šiuolaikinių pasaulio valstybių, bet ypač buvusioms kolonijoms, kurios XX a. beveik be kovos, legaliai atgavo nepriklausomybę. Tačiau vis dėlto tokius brėžinius privalu tikrinti ir dar kartą pertikrinti, žiūrėti, ar tikrai šviesulių tranzitai, progresijos atspindi realią padėtį, kadangi priimta Konstitucija ne visada reiškia buvusios tvarkos baigtį ir naujos pradžią, pokytį kolektyvinėje pasąmonėje. Pagal kitą teoriją, valstybė yra fundamentali visuomenės apraiška, o ne sąmoningas kūrinys ir Konstitucija atsiranda po tam tikro laiko, kad patenkintų jau esančios valstybės poreikius. Konstitucija atspindi laipsnišką tautinės dvasios, kurią galima tapatinti su K.G. Jungo „kolektyvine pasąmone“, kitimą. Šitos teorijos šaknys yra neoplatonikų pasaulėžiūroje, teigime, jog materijos išraiška yra subtilių pokyčių idealiojoje plotmėje atspindys. Toks aiškinimo principas labai praverčia, kai nėra konkrečios ir patikimos valstybės atsiradimo datos. Pvz.: Anglija 1500 metų nebuvo pavergta ir astrologai šiandien operuoja puse tuzino alternatyvių jos horoskopų. Po ilgų svarstymų „tikslaus“ horoskopo problema buvo dalinai išspręsta, nutarus, jog visi tie brėžiniai vienodai svarbūs, nes atspindi laipsninę Anglijos kolektyvinės pasąmonės evoliuciją ir, kaip bebūtų keista, susiję, turi sąlyčio taškų. Tačiau prognozuoti, pajusti, kuris iš esamų brėžinių atitiks laiko dvasią – vis dar išlavintos meistrystės ir galingos intuicijos reikalaujantis darbas. Žinoma, gerai būtų, jei visų valstybių gimimo laikas būtų toks aiškus, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų (1776 m. liepos 4 d. 17:10 LMT*, Filadelfija), kurios, nepersūdant, buvo įkurtos astrologų.

Karštos diskusijos verda dėl Rusijos Federacijos gimimo datų. Dėl Riuriko Naugardo Rusios lyg ir aišku – 862 m. rugsėjo 20 d. 11:52 LMT, Naugardas. Sovietų Rusijos gimimo data laikomas momentas, kai Trockio ir Lenino bolševikai suėmė Kerenskio Laikinąją vyriausybę. 1917 m. lapkričio 8 d. Žiemos rūmuose tuomet laikrodis ėmė ir sustojo 02:12 val. vietos laiku. Yra ir kitokių nuomonių, pvz.: lapkričio 7 d. 10:00 LMT, Sankt Peterburgas; lapkričio 8 d. 20:40 LMT, Sankt Peterburgas. Pati įsitikinau, kad vis dėlto tiksliausia data yra lapkričio 7 d. 10:00 LMT, Sankt Peterburgas (Lenino proklamacijos paskelbimas). O štai su Rusijos Federacija yra įdomūs dalykai. Viena vertus, 1991 m. gruodžio 8 d. 17:45 GMT, Viskuliuose (Belovežo girioje) buvo pasirašyta Nepriklausomų valstybių sandraugos sutartis. Kita data yra Gorbačiovo atsistatydinimas 1991 m. gruodžio 25 d. 19:45 EET, Maskvoje. Nemaža astrologų dalis vieną iš šių dviejų datų vadina naujos valstybės – Rusijos Federacijos – pradžia. Bet ar tikrai susikūrė nauja valstybė? Žvelgiant į 1917 – ųjų metų brėžinį, atrodo, kad Rusija toliau tęsia, ką pradėjo 1917 m. Taip, buvo jiems didelių sukrėtimų, paleido kolonijas (visi įvykiai yra brėžinyje), tačiau štai dabar vienintelis horoskopas, kuris rodo (ir labai aiškiai rodo) žvanginimą ginklais yra 1917 m. lapkričio 7 d. (progresinio Marso konjunkcija su nataliniu Medium Coeli). Manau, kad šiuolaikinės Rusijos pradžia yra 1917 m., jokios naujos valstybės neatsirado.

Lietuvos Respublikos gimimo datos kol kas yra trys: 1918 m. vasario 16 d. 09:24 UT, Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. 20:45 GMT, Vilnius ir, kaip pagalbinė priemonė, įstojimas į Europos Sąjungą – 2004 m. gegužės 1 d. 00:00 EET, Vilnius.

 

*LMT – Local Mean Time