Dienos archyvas: 2015 12 11

Apie astrologinius MRU teisininkų ieškojimus

Sunku vienu sakiniu apsakyti tą nuostabą ir ją lydinčią emocijų amplitudę, kuri mane pribloškė (trenkė lyg žaibas), kai visiškai atsitiktinai ir netikėtai aptikau, jog Mykolo Romerio universitete studentai atlieka astrologinius tyrimus. Ir ne bet kokie studentai, ne kokie ten psichologai ar sociologai, o teisininkai – būsimieji teisėjai, gal net būsimieji prokurorai ir taip toliau. Štai jau beveik dešimt metų Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros studentų darbų „garbės lentoje“ puikuojasi tokie sutrikusios minties šedevrai kaip „Zodiako ženklai ir smurtiniai nusikaltimai“ , kurį man nenumaldomai norisi aptarti plačiau. Jei tai būtų tik pačių studentų improvizacija, tai, be abejo, ji nebūtų verta dėmesio. Bet darbas dėstytojų pripažintas vienu iš geriausių 2006 – aisiais atliktų kriminologinių tyrimų, universitetas iki šiol didžiuojasi.

Akivaizdu, jog tirti galima bet ką. Blogas tas studentas, kuris nesmalsus ir bloga ta mokymo sistema, kuri riboja, varžo, gniaužia smalsumą, įveda kokias nors draudžiamas temas. Nežinau, ar šiandien Lietuvoje teisės studentai dėl, ko gero, nemenko tiesioginių studijų krūvio, pajėgūs įveikti ir astrologijos pradžiamokslį, tačiau, bet kokiu atveju, jokio studentų nusikaltimo nėra, maža to, jie šaunuoliai, kad bandė ieškoti be išankstinio nusistatymo, mėgino patys įsitikinti – veikia ta astrologija ar yra tik iš piršto laužtas, atgyvenęs prietaras. Šiaip jau, nuo to kadaise pradėjo ir bene visi profesionalūs astrologai. Bėda yra tik dėl mokymo įstaigos, kurioje studentams ne tik kad nebuvo paaiškinta, kur jų klaida, kodėl tyrimas vertas tik šnobelio, o ne nobelio, bet dar ir džiaugiamasi tokiais darbais.

Žvelgiant astrologo akimis, pasirinkta tema tyrimui yra pakankamai sudėtinga, įkandama tik pažengusiems, o ne pradedantiems astrologijos studentams. Kas yra pagrindinis žmogaus polinkio į smurtinius nusikaltimus indikatorius jo gimimo brėžinyje ir ar jis yra vienas, ar jų keletas, o gal keliolika? Apskritai kas lemia žmogaus polinkį nusikalsti? Jo pakrikusi psichika, piktą nešanti valia, vaikystėje patirtos skriaudos, priklausomybės ligos, o gal tai dėl sielos prigimties (tamsi ji ar šviesi)? Tačiau septyni MRU studentai, regis, nekvaršino galvos tokiais ir panašiais klausimais, o tiesiog pasiryžo žūtbūt patikrinti, ar nusikaltėlių Zodiako ženklas (t.y. Saulės ženklas gimimo metu) turi įtakos smurtiniams nusikaltimams.

Mitas, neva Zodiako ženklu prasideda ir baigiasi astrologija, astrologijos susiaurinimas, suprimityvinimas iki vieno vienintelio Saulės ženklo, yra toks paplitęs ir taip apsėdęs masių sąmonę, kad astrologams nieko kito nelieka, tik vėl ir vėl, lyg prisukamiems žaislams, kartoti, jog tai netiesa. Šitas mitas, ko gero, yra vienas labiausiai diskredituojančių astrologiją. Ką ten teisininkai, juk net mokslo „pažibos“ (turiu omeny liūdnai pagarsėjusį Richardą Dawkinsą) dažnai nesiteikia pakapstyti giliau, apsiriboja tuo, ką skaitė bulvariniuose laikraščiuose ir interneto portaluosе.

Tai kas yra tas Zodiako ženklas? Ką astrologas gali pasakyti, žinodamas tik Zodiako ženklą, tą ekliptikos atkarpą, per kurią keliavo Saulė žmogaus gimimo metu? Maždaug visi astrologai sutaria, kad Saulė simbolizuoja pačius bendriausius charakterio bruožus, ego. Saulė gimimo brėžinyje yra pirmas ir ryškiausias jūsų nuomonės apie save, savivertės, jūsų tapatybės jausmo rodiklis. Pagal Saulės simbolį galima nusakyti svarbiausius jūsų elgsenos bruožus – kaip jūs elgiatės, kaip jūs reaguojate, išreiškiate save, savo asmenybę. Bet štai čia ir stop. Reikalas tas, kad asmenybė ir asmenybės raiška – nėra vienas ir tas pats. Saulės – arba, pagal MRU studentus, Zodiako – ženklas labiau byloja apie žmogaus veidą, labai dažnai kaukę, kurią užsidedame, po kuria slepiamės, ir nebūtinai rodo tikrąjį „aš“.

Jei kas nežino (o MRU studentai tikrai nežinojo), tai egzistuoja ne tik 12 Zodiako ženklų, bet ir 12 namų. Arba būstų – net nežinau, kaip gražiau šis astrologinis terminas skamba, kol kas dar neturime jų lietuviškai tiksliai nustatytų. Namų (arba būstų) ribos, taip vadinamos namų viršūnės (iš lot. k. „cuspis“), skiria brėžinio sektorius, pradedant nuo kylančio Zodiako ženklo laipsnio horizonte, rytų taške, jūsų gimimo metu. Tie sektoriai simbolizuoja gyvenimo sferas, kuriose šviesuliai (planetos) ir ženklai apsireiškia.

Kai astrologas lyg paskutinis beprotis vis tikslina jūsų gimimo laiką – ketvirtą valandą dvidešimt aštuonios minutės ar ketvirtą valandą trisdešimt dvi minutės – tai, žinokite, stogas jam greičiausiai vis dėlto nenuvažiavo. Astrologams būtinas tikslus gimimo laikas. Taip pat ilguma ir platuma tos vietos, kurioje žmogus išvydo pasaulį. Be tikslios datos, laiko ir vietos neįmanoma nustatyti, kur yra namų viršūnės ir į kokius namus patenka šviesuliai.

Jeigu norime suvokti, išlukštenti žmogaus asmenybę, Saulės mums neužteks. Ne mažiau svarbi detalė yra Ascendentas – kylantis Zodiako ženklas (arba kitaip, pirmojo namo viršūnė) gimimo metu. Taip pat mums reikia žinoti, kokiame name ir kokiame Zodiako ženkle yra Ascendento almutenas (ženklą valdantis šviesulys). O taip pat – kokiame name yra Saulė. O po to – kokius aspektus Saulė ir Ascendentas sudaro su kitais šviesuliais, t.y. kokie jų „santykiai“ su kitomis planetomis. Štai, matote – tai tik pati pradžia, o jums jau neįdomu skaityti.

Būna, jog Saulės ir Ascendento Zodiako ženklai sutampa – tokiu atveju, kalbame apie „tipišką“ Skorpioną ar Aviną. Būna, kad ženklai skiriasi, pvz.: Avino ženkle yra tik Saulė, o visa kita kažkur kitur – tuomet paprastai žmogus sako, kad „nesąmonė visi tie horoskopai, man niekas netinka“.

Be abejo, Zodiako ženklas, kuriame yra Saulė, mus gali informuoti ne tik apie bendriausius charakterio bruožus, bet ir apie tokias nusikalstamumui aktualias savybes, kaip sugebėjimą arba nesugebėjimą vadovauti, dominuoti, apie egoizmo, egocentrizmo apraiškų dažnį, pasakyti, ar esate išdidus, ar stipri jūsų valia, taip pat šį bei tą apie jūsų tėvą, vyrą (jei esate moteris), santykius su autoritetingais asmenimis bei jūsų pačių esamą/būsimą autoritetą, tačiau tik tuo atveju, jei, kaip ir sakiau, žinosime, į kurį namą papuola Saulė ir koks jos santykis su kitais šviesuliais.

Didžiausia MRU studentų klaida buvo ta, kad jie nesuprato (jiems nebuvo paaiškinta), jog, vaizdžiai tariant, astrologija yra kalba, kalbos sistema. Išmokę svetimos kalbos tik jungtukus ir veiksmažodžio bendratį, sakinio prasmės vis tiek nesuprasite. Taip ir su astrologija – vien tik iš bendro konteksto ištrauktas Saulės ženklas (arba tradiciškai „Zodiako ženklas“) niekaip neatspindi nusikaltėlio psichikos, priklausomybių, vaikystės, sielos ir taip toliau. Tiesa, MRU studentai kreipėsi į astrologą Vytautą Kaškelį, kuris jiems trumpai ir puikiai paaiškino, kodėl jų pasirinkta tema turi trūkumų ir net pabandė pakoreguoti pačią temą, užvesti studentus ant teisingesnio kelio. Tačiau, regis, neatsargiai pavartoti terminai galutinai supainiojo visiškai astrologijos neragavusius žmones. Iš tos nevilties ir pasimetimo, jie net nesugebėjo jų teisingai užrašyti.

Tiesą sakant, pasaulyje panašūs, bet profesionalūs tyrimai jau daryti ir jų rezultatai teigiami – iš jų aišku, kad gimimo brėžinyje galima pamatyti, ar žmogus linkęs į smurtinius nusikaltimus. Tačiau Lietuvoje astrologinių tyrimų sritis kol kas lyg nearti dirvonai. Jei MRU teisininkai nuspręstų nesustoti ir tęsti astrologinius ieškojimus kriminalistikoje (ko jiems ir linkiu), tai, ko gero, iš pradžių turėtų surinkti duomenų bazę, kurioje būtų tikslūs nusikaltėlių gimimo duomenys – ne tik metai, mėnuo, diena, bet taip pat vieta ir laikas. Vėliau rūšiuoti ir grupuoti nusikaltimus. Ką reiškia mistiniai „smurtiniai nusikaltimai“? Ką padarė? Užmušė gindamasis, afekto būsenoje nudobė neištikimą žmoną ir jos meilužį, nužudė vieną kartą ar kelis? Kaip žudė? Visa tai labai svarbu. Vagies ir žudiko maniako gimimo brėžiniai skirsis. O jau po to teisininkų lauktų juodas astrologinis darbas. Reikėtų ieškoti aspektų tarp planetų – iš pradžių, pagrindinių įtampos (0̊, 90̊,180̊) – ir į kokius būstus tos planetos patenka, kruopščiai ištirti būstus, vėliau, ieškoti planetų jungties su „piktomis“ žvaigždėmis ir vidurio taškų. Ankstesniuose tyrimuose pastebėta, kad Saulės padėtis brėžinyje ir aspektai su kitais šviesuliais žmogaus polinkiui smurtauti apskritai neturi jokios reikšmės. Kur kas svarbesnis buvo Mėnulis (jausmai), o taip pat Marsas (valia, agresyvumas). Net Veneros aspektai, kaip paaiškėjo, svarbesni už Saulę. Be tо, žinoma, kad vienas ženklas niekada nebus nuosprendis. Tik išvydus pilną reikalingų ženklų rinkinį galima tvirtai pasakyti, kad štai šitas žmogus tikrai yra pavojingas.

 

© 2013 – 2015 U. M. Lizdeikaitė