Dane Rudhyar – šiuolaikinės Vakarų astrologijos pradininkas

Kai pasaulį paliko paskutinė didžiųjų astrologų plejada – Galilėjo Galilėjus, Johanas Kepleris, Tycho Brahė ir Džonas Partridžas – mokslas, kuris, pagal to meto supratimą, dar buvo mokslas, pamažu silpo ir XVIII – XIX a. išgyveno tą, ką sąlyginai būtų galima pavadinti priešmirtine būsena. Tokio nuosmukio per visą savo gyvavimo laikotarpį Vakarų astrologija nebuvo patyrusi. Vatikanas astrologams dar nuožmiau grūmojo raktais nuo pragaro vartų, naujai sukurto mokslo mokslininkai, apsvaiginti pozityvizmo filosofijos žavesio, paniekinamai šaipėsi, tačiau tai nebuvo blogiausia – tragedija buvo ta, kad pats astrologijos mokslas prarado kryptį, užsižaidė, besistengdamas sudėtingus dalykus priartinti prie paprasto žmogaus, nesąmoningai nutraukė paskutines sąsajas su graikiškuoju dvasingumu. XVIII – XIX a. sandūroje astrologija didžiąja dalimi gyvavo palaikoma tik rozenkreicerių brolijos narių bei pavienių entuziastų. Nereikia nė sakyti, kaip gausiai tuo metu klestėjo šarlatanizmas.

Pirmi astrologijos atgimimo daigai pasirodė XIX a. antroje pusėje. Buvo pasėtos dvi naujos kryptys, kurias simboliškai galima įvardinti kaip menininkų ir mokslininkų. Naujosios mokslinės astrologijos atmaina, kurios pradininkas buvo anglas Alfred John Pearce`as (1840 – 1923), tęsė tą darbą, kurio nepavyko nuveikti XVII a., t.y. bandė priartinti astrologiją prie šiuolaikinio mokslo. Nepavyko tai ir XIX a. Ko gero, pagrindinė klaida buvo užsispyrimas atitikti ir įtikti mokslo reikalavimams, bet kokia kaina tapti „mokslininkais“, vietoj to, kad, atsiribojus nuo pozityvistinio vajaus, aiškintis, o kas gi ta astrologija iš tiesų yra. Bet kokiu atveju, tarp astrologų iki šiol gajus įsitikinimas, kad didžiausia astrologijos problema ne jos tariamas „nemoksliškumas“, o religinė ir ideologinė priešprieša.

Astrologijos menininkų krypties pradžia buvo teosofinis sąjūdis, siejamas su J. Blavatskajos 1875 m. Niujorke įkurta Teosofų draugija. Teosofija kaip dvasinis kelias, dvasinis mokymas vertinama prieštaringai, tačiau teosofai, pasitelkdami skolinius iš Rytų religijų, padarė gerą darbą – iš dalies atgaivino, perteikė vėlyvojo neoplatonizmo idėjas, nutiesė kelią tolimesnei dvasinės astrologijos evoliucijai. Reikalas tas, kad Viduramžių astrologija* buvo tokia praktiška, taip nukreipta į rezultatą, kad galėjai pagalvoti, jog astrologija, jos esmė – prognozė ir tik prognozė. Toks ribotas ir primityvus dalyko suvokimas pasiekė apogėjų XVIII – XIX a., kai graikiškosios simbolikos prasmė buvo galutinai užmiršta.

Garsiausias iš teosofų – astrologų, vienas garsiausių XX a. astrologų buvo Dane Rudhyar (tikr. Daniel Chennevière), gimęs 1895 m. kovo 23 d. Paryžiuje, jo paties žodžiais, 00:42 val. Žinote, pasitaiko žmonių, kurie taip gamtos apdovanoti, kad gyvenime sugeba nuveikti labai daug ir, svarbiausia, labai kokybiškai. Deiną Rudhyar`ą, tuomet dar tik Danielį iš Paryžiaus, žvaigždės pažymėjo nuo gimimo – buvo itin talentingas. Šešiolikos metų Sorbonos universitete įgijo filosofijos bakalauro laipsnį, studijavo Paryžiaus konservatorijoje. Anksti pradėjo kurti muziką ir, kaip pats vėliau sakė, maždaug šešiolikos metų intuityviai pažino ir suformulavo idėjas, kurias vėliau teliko tik įgyvendinti. Būtent tada, anot Rudhyar`o, jis suprato, kad laikas yra cikliškas, ciklai valdo civilizacijas bei egzistenciją. Kad Vakarų civilizacija artėja prie to, ką simboliškai būtų galima pavadinti jos gyvavimo rudens faze. Abejoju, ar tokios mintys tikrai buvo savarankiškos ir nepriklausomos. Gal tai labiau laikmečio, amžių sandūros, kolektyvinės Europos atmosferos, intelektualios aplinkos Paryžiuje bei F. Nyčės įtakos natūrali išdava. Vienaip ar kitaip, jau 1913 m. Rudhyar`o nusivylimas Europa buvo toks didelis, kad tvirtai apsisprendė emigruoti į Jungtines Amerikos Valstijas. Nieko keisto, žinant, kad gimė po drąsiu Avino ženklu, Mėnulis buvo Vandenyje (revoliucionierių, reformatorių, humanistų, idealistų, o ir šiaip originalų ženkle), Ascendentas naujų horizontų amžinai ištroškusiame Šaulyje. Užsidegęs palikti mirštančią, sugedusią Europą ir pasėti save (būtent pasėti, „žmogus – sėkla“ – taip save vadino) Naujajame Pasaulyje, aštuoniolikmetis dar spėjo išleisti knygą apie Claude`ą Debussy**, padirbėti Auguste`o Rodin`o sekretoriumi, sukurti La Métachorie – „visiškos menų sintezės“ projektą, kartu su Paryžiaus salonų žvaigždėmis, garsiais to meto menininkais (nors tas žodis čia per siauras) Valentine de Saint – Point ir Vivian Postel Du Mas. Išvažiavo tik 1916 m., išvengęs šaukimo į karą (buvo silpnos sveikatos, trylikos metų jam išoperavo inkstą).

Norint trumpai parašyti apie Rudhyar`ą, tenka rinktis, apie ką kalbėti – muziką, literatūrą, filosofiją, dailę ar astrologiją? Jis buvo pakankamai reikšmingas amerikietiškojo modernizmo muzikoje (1920 – 1930 m.) atstovas, daugiau nei 40 knygų ir krūvos straipsnių autorius (astrologijos, filosofijos, muzikologijos veikalai, poezija, romanai), neblogas tapytojas abstrakcionistas. Tačiau, ko gero, didžiausias jo gyvenimo nuopelnas buvo milžiniškas indėlis į XX a. astrologiją.

Tuo metu, kai Rudhyar`as prisijungė prie teosofų draugijos***, astrologai ten jau aktyviai darbavosi. Maždaug dešimt metų jis studijavo astrologiją, kalbama, kad ir praktikavo, bet tik draugų ir artimųjų rate. Didysis proveržis, nušvitimas, giluminės prasmės atsivėrimas įvyko sutikus savęs vertą mokytoją – Marc`ą Edmund`ą Jones`ą (1888 – 1980), vieną pirmųjų astrologijos reformatorių, kurio paskaitos buvo kur kas gilesnės, kur kas labiau filosofinės nei visa tai, ką anksčiau buvo girdėjęs. Vėliau, studijuodamas prancūzų filosofą A. Bergsoną jau kitomis akimis (su jo kūryba buvo susipažinęs dar Paryžiuje), K. G. Jungo veikalus, Rudhyar`as svarstė galimybę apjungti astrologiją ir analitinę psichologiją. 1936 m. pasirodė jį išgarsinusi knyga „Asmenybės astrologija“, kurią P. Clancy (garsus to meto amerikiečių astrologas) pavadino „didžiausiu šuoliu į priekį nuo Ptolemėjaus laikų“.

Rudhyar`as buvo naujos krypties, kurią iš pradžių pavadino harmonine astrologija, vėliau praplėtė iki humanistinės ir transpersonalinės astrologijos, pradininkas. Jis atmetė įsigalėjusį suvokimą, kad astrologija yra vien tik prognozės įrankis, teigė, kad tai yra simbolinė kalba, kuri gali padėti suvokti psichologines jėgas, veikiančias žmogaus asmenybę. Jo dėmesys buvo nukreiptas į vidinius žmogaus išgyvenimus, jo dvasinį augimą, savęs pažinimą, į laisvos valios problemą.

Yra nuomonė, kad Rudhyar`o požiūris, nors ir neabejotinai savarankiškas jo paties nuopelnas, nebuvo naujas astrologijoje. Gimimo horoskopas kaip mandala, o pats „transpersonalinis procesas“ – kaip žmogaus sąmonės laipsniškas nušvitimas, transcendentinės jėgos perėjimas į žmogų turėjo būti užkoduotas senojoje astrologijoje, tačiau dėl konkrečios, praktinės naudos nebuvimo toks orientyras amžių glūdumoje degradavo ir nunyko.

1969 m. Rudhyar`as įsteigė Tarptautinės humanistinės astrologijos komitetą, kurio tikslas buvo populiarinti kitokią gimimo brėžinių traktuotę, atsietą nuo primityvaus pranašavimo  bei plintančių pastangų paversti astrologiją „garbinga“ ir dėstoma universitetuose. 1969 – 1979 m. buvo be galo produktyvus metas, kai pavyko pakloti pamatus naujai astrologijos šakai – „transpersonalinei astrologijai“. Nors žodį „transpersonalinis“ Rudhyar`as vartojo nuo 1930 – ųjų, tačiau tik septyniasdešimtaisiais transpersonalinė astrologija galutinai susikristalizavo kaip pakitusių ir pakylėtų sąmonės būsenų tyrimas.

Deinas Rudhyar`as išgyveno 90 metų, mirė savo namuose San Fransiske 1985 m. rugsėjo 13 d.

1972 m. Rudhyar`as prognozavo, kad Vandenio era prasidės 2062 m.

 

*Rašydama „Viduramžių astrologija“, turiu omeny labai ilgą laikotarpį, aprėpiantį ir Renesansą – esmė ta, kad Viduramžiais susiformavę principai skyrėsi nuo graikiškosios, helenistinės astrologijos.

** Originalus knygos pavadinimas buvo „Claude Debussy ir muzikinės civilizacijos ciklas“, bet leidėjas – senas, nesupratingas krienas – išbraukė visą filosofinę dalį ir paliko tik Debussy.

***Apie 1920 m., nors gal ir dar anksčiau. Kai kuriuose biografiniuose šaltiniuose, kaip lūžio taškas, minimi 1917 m. – tuo metu aktyviai studijavo Rytų filosofiją ir religijas, keitė vardą („Rudhyar“ iš sansk. Rudra – naikinimo ir griovimo, audrų, vėjų ir medžioklės dievas).

 

 

© 2013 – 2014 U. M. Lizdeikaitė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *