Laiko ženklai

 

Pažiūrėkite į paveikslėlį. Nekreipkite dėmesio, jog nelabai kokybiškas, ranka ir skubotai pieštas, fotografuotas greitomis. Šiuo atveju, svarbu ne forma, o turinys. Jei norime suvokti planetų ciklą, o tuo pačiu ir šį, be galo sudėtingą, laikmetį – dabartį, praeitį ir ateitį, apskritai quo vadis? – turime aiškiai įsivaizduoti, kaip viskas vyksta, kaip tiksi mechanizmas. Taigi, tarkime, kad:

  1. Apskritimas yra laiko tarpas.
  2. Apskritimas dalijamas į 360 laipsnių.

Dvi planetos  susijungia Žemės stebėtojo atžvilgiu. Atstumas tarp planetų, žvelgiant iš Žemės, lygus nuliui laipsnių. Tai yra vadinama konjunkcija – gimimas, pradžia, istorinio judėjimo užuomazga, sėklos sėjimas ir sudygimas, svarbiausias momentas.

Laikas slenka ir dvi planetos, žvelgiant iš Žemės, formuoja kampą, aspektą. Pirmas reikšmingas aspektas yra sekstilis, šešiasdešimties laipsnių kampas. Jis pozityvus. Pasėtas augalas auga, matomi apčiuopiami, realūs užsimezgusio istorinio judėjimo įvykiai, statybų laikas.

Vėliau, kvadratūra – devyniasdešimt laipsnių, pirma krizė. Konfliktas, nukrypimas nuo kurso, negatyvaus lūžio akimirka. Išryškėja idėjos, pasėtos konjukcijos metu, trūkumai.

Šimtas dvidešimt laipsnių – trinas – labai pozityvi, konstruktyvi fazė, pasiekimas, vystymas. Aktyvios plėtros, ekspansijos laikas.

Šimtas aštuoniasdešimt laipsnių – opozicija – vidinis arba išorės konfliktas. Nesutarimai, nuomonių išsiskyrimai, išbandymų metas, silpnėjimas, nuosmukis, saulėlydis.

Du šimtai keturiasdešimt laipsnių yra dukart po šimtą dvidešimt, arba antrasis trinas. Po krizės ateina atsigavimas, padėtis normalizuojasi. Gynybos priemonės. Asociatyvi fazė.

Du šimtai septyniasdešimt laipsnių arba antroji kvadratūra – vėl krizė. Pusiausvyra, nusistovėjusi trino metu, braška per visas siūles.

Trys šimtai trisdešimt laipsnių, antrasis sekstilis – atsigavimas, palengvėjimas, atkūrimas, pagyvėjimas jau naujose sąlygose.

Trys šimtai šešiasdešimt arba vėl nulis laipsnių, nauja konjunkcija – patirties pabaiga, metamorfozė, perėjimas į naują lygmenį, pakilimas spiraliniame judėjime.

Štai tokios yra pagrindinės kiekvieno planetų ciklo fazės. Dar yra nepagrindinių, jos kartkartėmis taip pat gali reikšmingai įtakoti įvykių eigą, tačiau, kad susivoktum laike, ko gero, pakanka žinoti svarbiausias.

GEGUŽĖ

Gegužę jau visu smarkumu imsime justi Saturno – Urano triną. Ciklas prasidėjo 1988 metais įvykusia konjunkcija, o baigsis 2032 – ais. Tai bus antrasis trinas (žr. aukščiau), vadinasi, reikia tikėtis šiokio tokio atsigavimo po krizės. Tačiau kas, tikėtina, turėtų atsigauti?

Saturno – Urano ciklas politinėje astrologijoje yra siejamas su dešiniąja pakraipa (taip pat ir ultra dešiniąja), autoritarine, konservatyvia „tvarkos politika“, imperializmu, kapitalizmu, sunkiąja, karo pramone.

Paskutinė šio ciklo krizės fazė buvo 2007 – 2011 metų opozicija (žr. aukščiau). Siautė arabų pavasaris. Bankuose ūžė krizė. 2008 – ais Jungtinės Valstijos ir Izraelis įtarė, jog Šiaurės Korėja padeda Sirijai statyti branduolinį reaktorių, skirtą branduoliniam ginklui kurti. Pačioje Šiaurės Korėjoje 2009 m. vėl buvo požeminiai branduolinio ginklo bandymai ir krūvos pažadų prisigaminti dar daugiau plutonio.

2017 – ais, ypač gegužę, o vėliau dar ir rudenį, – Jungtinių Valstijų dominavimo laikas, galimybė išspręsti bent jau dalį opozicijos (2007 – 2011) metu susikaupusių problemų, stabilizuoti ekonominę ir politinę padėtį. Tačiau nėra jokios garantijos, kad tie sprendimai išeis į gera. 2021 – 2022 m. vėl laukia krizinis periodas (antroji kvadratūra, žr. aukščiau), kai pasimatys viskas, kas 2017 – ais buvo padaryta negerai. 2003 m. (pirmojo trino, žr. aukščiau) Dž. Bušas jaunesnysis pradėjo Irako karą, kuris truko ilgai, o jo pasekmių pabaigos artimiausiu metu nematyti. Šių metų rugpjūtį įvyksiantis visiškas Saulės užtemimas Liūto ženkle (jungsis su Regulo žvaigžde), kuris bus matomas Jungtinėse Valstijose, yra dar vienas ženklas, sufleruojantis, jog, ko gero, šis Urano – Saturno trinas, nesibaigs vien pagąsdinimais, karo laivų paplaukiojimais, kad galima tikėtis, jog bus imtasi realių karinių veiksmų.

Šiaurinio ir Pietinio Mėnulio mazgų „mechanizmas“

Gegužės 10 d. įvyks dar vienas reikšmingas astrologinis įvykis – Mėnulio mazgai (ekliptikos ir Mėnulio orbitos susikirtimo taškai) keičia ženklus, iš Mergelės/Žuvų ašies pereina į Liūto/Vandenio. Šiaurinis ir Pietinis (arba kitaip – Rachu ir Ketu) Mėnulio mazgai vienoje ženklų ašyje išbūna maždaug pusantrų metų ir simbolizuoja kolektyvines nuotaikas, kolektyvinį emocionalumą. Kai mazgai keliavo per Mergelės/Žuvų ženklus bendrą atmosferą galima buvo apibūdinti kaip sumaišties, eskapizmo, vidinių pergyvenimų, prisiminimų bangos apie išgyventas traumas, bet tuo pačiu ir savęs gydymo, pagalbos kitiems. Tų laikų, kai Mėnulio mazgai buvo (dar vis yra) Mergelėje/Žuvyse herojus buvo mažas žmogus, siauros specializacijos specialistas, kurio jėga – ne charizma, ne išskirtinumas ar unikalumas, o kolektyvinės „žingsnis po žingsnio“ pastangos. Ir Mergelė, ir Žuvys yra moteriški ženklai. Ir štai dabar, nuo gegužės 10 d. iki 2018 m. lapkričio 6 d. Šiaurinis Mėnulio mazgas atsidurs vyriškame Liūto ženkle, o Pietinis pereis į Vandenį. Kolektyvinės nuotaikos keičiasi ir jei jas reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, tai sakyčiau, jog tai kūrybos ir ekspresijos laikas – individualios ir grupinės.

Politikoje Mėnulio mazgai Liūte/Vandenyje simbolizuoja autoritarizmo ir demokratijos priešpriešą. XX amžiuje nebuvo ramu, kai Rachu atsidurdavo Liūte, o Ketu Vandenyje. Štai 1942 – tais buvo pradėtas garsusis Manheteno projektas – mokslininkai kūrė atominę bombą. 1962 – tais, Karibų krizės metu, bombos vos nebuvo pradėtos mėtyti, o 2001 – tais vietoj bombų buvo lėktuvai. Įdomu, jog Vladimiras Putinas 2000 – taisiais pirmą kartą tapo prezidentu, jo paties gimimo brėžinyje Rachu Liūte, Ketu Vandenyje, o tai reiškia, kad 2018 – taisiais baigiasi jo 18.5 metų ciklas – tai gali būti valdžios pabaigos metai arba perėjimas į visiškai kitą lygmenį, diktatūros stiprinimą visomis įmanomomis priemonėmis. Rachu Liūte, Ketu Vandenyje taip pat turi ir Barakas Obama bei turėjo Mahatma Gandis. Ryškūs poliai – arba vedi savo šalį autokratijos keliu (V. Putinas), arba, atvirkščiai, esi humanizmo bei demokratijos šauklys (B. Obama, M. Gandis).  Arba valdžia tai caro valdžia, valdžia vardan valdžios, arba valdžia (Liūtas) tik priemonė idėjoms, būtinai humanistinėms, progresyvioms,  (Vandenis) įgyvendinti. Tačiau priešingi poliai yra kartu, jie neatskirti, o susiję. Todėl regimybė  – geras valdovas, blogas valdovas – visada turi šešėlinę, priešingo poliaus pusę.

Iki gegužės 4 d. Merkurijus vis dar retrogradinis. Nuo gegužės 4 d. iki 21 d. Merkurijaus judėjimas bus „šešėlinis“, t.y. jau judėdamas tiesiai jis pamažu grįš į tą patį 4 Jaučio laipsnį, nuo kurio balandžio 9 d. ėmė judėti atatupstas. Kai Merkurijus juda atbulai, paprastai patariama nespręsti nieko labai svarbaus, kadangi labai tikėtina, jog turima informacija yra nepilna. Taip pat abejotinos yra ir tuo metu atliekamos sociologinės apklausos, įvairūs skambūs pareiškimai, rinkimų kampanijos. Šešėlinio judėjimo metu paprastai išryškėja visos retrogradinio periodo klaidos, blogi sprendimai, atidumo trūkumas. Tačiau gegužės pirma pusė bus retas ir neįtikėtinai svarbus momentas mokslo sferai, atradimams, progresui – „nuostabaus proto“, genialių minčių konfigūracija danguje!

 

O TUO METU LIETUVOJE….

 

Nyčė Lietuvoje nesuprastų

Frydrichas Nyčė 2016 – 2017 metų Lietuvoje nesuprastų. Nyčė, pašaipiai vertindamas platoniškąją metafiziką, kadaise rašė:

„Kaip galėtų kažkas atsirasti iš savo priešybės? Pavyzdžiui, tiesa iš suklydimo? Arba tiesos valia iš apgaulės valios? Arba pasiaukojamas iš savanaudiškumo? Arba saulėta išminčiaus žiūra iš godumo? Ne, tai neįmanoma, o kas apie tai svajoja, yra kvailys ar dar blogiau. Patys vertingiausi dalykai turi turėti kitą, savo kilmę. Jų neįmanoma kildinti iš šio niekingo, nepastovaus, pilno pagundų ir apgaulės pasaulio, iš šios iliuzijų ir geidulių maišaties. Priešingai, jų šaltinis – būties gelmė, amžinybė, neregimas Dievas, „daiktas pats savaime“: čia, o ne kitur slypi jų pagrindas!“– Toks samprotavimo būdas – tipiškas prietaras: iš jo galima atpažinti visų laikų metafizikus. Toks vertinimas yra visų jų loginių procedūrų prielaida: remdamiesi šiuo „tikėjimu“, jie bando pasiekti „žinojimą“, kurį galop iškilmingai paskelbia „tiesa“ (Nietzsche 1991 [1886]: 319–320).

Tikrai nieko nesuprastų Nyčė Lietuvoje, kuri ką tik išgyveno sunkų ir slogų Mėnulio mazgų Mergelės/Žuvų ženkluose laikotarpį bei Neptūno jungtį su Immum Coeli (labai svarbiu tašku astrologiniame brėžinyje). Kaip įmanoma šimtmečiais skriausti savo vaikus, iš kartos į kartą traumuoti vieniems kitus ir staiga, įvykus keliems baisiems, tačiau įprastiems savo prigimtimi, nusikaltimams, visiems kartu raudoti? Lyg apsivalymas koks, lyg kolektyvinė atgaila. Kaip čia taip įmanoma, kad vienas (svarbiausias) mūsų simbolis sostinės širdyje griūna, o kitą (svarbiausią) mistiškai parneša vienas romantizmo dvasios nepraradęs mūsiškis? Kaip įmanoma vienu metu ir norėti išnykti, ir išsaugoti save ir savo Tėvynę?

Tačiau gegužė keis nuotaikas ir Lietuvoje. Nors kolektyvinės depresinės nuotaikos, su mažomis pertraukomis, laikysis iki metų pabaigos, besikeičiančią šviesulių padėtį, ugninę aktyvią, drąsos ir entuziazmo energiją, pajusime ir mes. Gegužė geras laikas svarbioms reformoms (bet tik tuo atveju, jei jos racionalios, idealistiniai svaičiojimai duš į šipulius). Tačiau liepos vidurys, rugpjūtis, rugsėjis (ypač rugpjūčio pabaiga – rugsėjo pradžia) – didesnė valdžios krizės bei skandalų tikimybė. Ir dėl to neramu, nes artėjant rugsėjo 14 – 20 d. Rusijos karinėms pratyboms „Zapad“, gerai būtų susitelkusi ir vieninga valdžia.

 

© 2013 – 2017 U. M. Lizdeikaitė

Rašykite man, jei kiltų klausimų (bet kokių) : ugne.lizdeikaite@gmail.com

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *